Wojtyła-zycie prywatne.txt

(11 KB) Pobierz
http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=4158&postdays=0&postorder=asc&start=0Wysłany: 2010-08-14, 22:11   Intymne życie Papieża	 
Karol i Irena 
napisany: Pon Lip 12, 2010 (06:51) 
Konkubina Karola Wojtyły 

Irena Kinaszewska - zmarła 30 sierpnia 1990 roku. Pochowana na 
cmentarzu Rakowickiem w Warszawie w grobowcu rodzinnym księdza 
Andrzeja Bardeckiego, powiernika Karola Wojtyły. Przez ponad 15 lat 
była wiernš towarzyszkš życia księdza, a potem biskupa Karola 
Wojtyły z Wadowic. lady po Irenie Kinaszewskiej, konkubinie Karola 
Wojtyły z pieczołowitš bezwzględnociš zaciera kocielna, katolicka 
hierarchia. Kochanka stała się bardzo niewygodna w momencie wyboru 
Karola Wojtyły na papieża. Karol Wojtyła jak wynika z relacji 
licznych żyjšcych jeszcze wiadków długoletniego romansu powięcił 
życie rodzinne, a także spłodzonego syna dla kariery kocielnej, tak 
jak to od wieków wielu księży i biskupów. 

Z powodu nieudanego romansu Irena Kinaszewska popadła w alkoholizm. 
Kuria krakowska przydzieliła jej osobistego nadzorcę i strażnika w 
osobie księdza Andrzeja Bardeckiego, który czuwał nad tym aby Irena 
Kinaszewska nie zdradziła publicznie sekretów intymnego życia, 
miłoci i faktu posiadania syna z Karolem Wojtyłš. Było 
niebezpieczeństwo, że z powodu takich faktów, Karol Wojtyła stanie 
się zakładnikiem bezpieki i narzędziem Moskwy w realizacji jej celów 
politycznych w Watykanie. SB wiedziało jednak wszystko o romansie 
Karola Wojtyły z Irenš Kinaszewskš, a także o wczeniejszym jego 
romansie z rosyjskš sanitariuszkš z czasów końca II wojny wiatowej. 

Irena Kinaszewska mieszkała w Krakowie przy ulicy długiej. Razem z 
oficjalnym mężem pracowała w krakowskiej Energetyce. Zmarła w 1990 
roku, acz do końca lat 80-tych XX wieku była często zabierana do 
Watykanu do swego ukochanego, który na jej nieszczęcie został 
papieżem. Kiedy stała się rzecz brzemienna w skutkach, czyli Karol 
spłodził Irenie dziecko, została szybko i sprawnie przez aparat 
kocielnej represji zmuszona do lubu z niechcianym mężczyznš, z 
którym była w małżeństwie przez pięć lat. Potem małżeństwo 
zaaranżowane dla ukrycia wpadki pobożnej panny, nałożnicy młodego i 
jurnego księdza Karola Wojtyły rozpadło się. Tym mężem był 
krakowianin Zbigniew K., który choć oficjalnie lubny małżonek 
nałożnicy księdza Karola Wojtyły, to jednak był odsuwany od 
narodzonego dziecka, Adama - syna Karola Wojtyły. 

Syn Ireny Kinaszewskiej, Adam K. zmarł w niejasnych okolicznociach 
w grudniu 2008 roku, krótko po tym jak zadeklarował publicznego 
ujawnienie faktu ojcostwa Karola Wojtyły. Podobno przeprowadził w 
tym celu badania genetyczne w renomowanej zachodniej klinice. 
Zbiegło się to z zamrożeniem procesu beatyfikacji rzekomo więtego 
Jana Pawła II. Kandydaci do więtoci miewajš swoje jakże mroczne i 
jakże rozkoszne tajemnice, które czasem dopiero po wiekach wychodzš 
na wiatło dzienne. Adam K., syn Karola Wojtyły rozwiódł się ze swš 
pierwszš żonš, Grażynš, a powodem były rozmaite problemy z 
powodowane grobami ze strony kleru pod adresem rodziny Adama. 
Kobieta nie wytrzymała presji i nacisków, grób i szantażów 
kierowanych pod adresem jej męża i rodziny, celem zmuszenia do 
wiecznego milczenia. 

Ksišdz Andrzej Bardecki zmarł w niewyjanionych okolicznociach w 
2001 roku wiele tajemnic zabierajšc do grobu, jednak wiele z 
dokumentacji na temat romansu Ireny Kinaszewskiej i Karola Wojtyły 
zdołał tak dobrze ukryć, że nie została odnaleziona. Skopiował 
wszystko, a także ukrył wiele autentycznych dokumentów, jak nagrania 
ze wspólnych czułych i rozkosznych nocy, jakie Karol z Irenš ze sobš 
spędzali. Ksišdz Andrzej Bardecki był przyjacielem Karola Wojtyły, 
ale też znał dobrze historię i metody Kocioła, zatem wiedział jak 
się zabezpieczyć, choć nie do końca skutecznie. 

Irena Kinaszewska była goršcš miłociš Karola Wojtyły, z którš przez 
lata spędzał dosłownie każdš chwilę, nocował z Irenš w jej 
mieszkaniu, współżyli ze sobš seksualnie, o czym Irena wspomina w 
swoich pamiętnikach, które nie wpadły w łapy kocielnej cenzury. Nie 
jest to nic dziwnego, bo robi tak zdecydowana większoć 
heteroseksualnych katolickich księży, posiadajšc konkubiny i często 
nawet kilkoro dzieci, a nie tylko jedynego syna. Ksišdz Karol 
Wojtyła każdš wigilię spędzał w Irenš swojš konkubinš i ze swym 
synem Adamem. Bolało to oficjalnego męża Ireny,który się po pięciu 
latach rozwiódł z Irenš nie mogšc cierpieć tego, że to Karol 
Wojtyła pełni rolę pana domu, męża i ojca dziecka. 

Około 1950 roku Irena Kinaszewska z pomocš księdza Karola Wojtyły 
otrzymała dobrze płatnš pracę w Tygodniku Powszechnym. Syn Adam w 
wieku lat 12 został ministrantem swego ojca Karola Wojtyły, który 
był w tym czasie wykładowcš KUL. Adam aż do swej mierci mieszkał w 
Gdańsku. Jak mawiał - byle jak najdalej od Krakowa i krakowskiej 
kurii, w której od jesieni 1978 roku zarówno on jak i jego matka 
Irena stali się personami non-grata, osobami niebezpiecznymi dla 
politycznych i moralnych interesów Kocioła katolickiego. Adam przed 
mierciš spisał swój Pamiętnik Syna Wielkiego Karola, który jest 
czytany ukradkiem przez wybranych i zaufanych przyjaciół Adama oraz 
wtajemniczonych w sprawę romansu. 

Adam K. ostatni raz widział swojego ojca Karola Wojtyłę wieczorem 25 
kwietnia 2004 roku będšc z wizytš w Watykanie. Dobry tatu 
poczęstował swojegospłodzonego synka kolacjš, ugocił w watykańskich 
apartamentach, a także sfinansował podróż do Rzymu, nie jedynš 
zresztš. Oto na co idš datki na kocielnš tacę. Jak wiadomo, 
większoć księży posiada konkubiny i dzieci, a parafianie muszš na 
to łożyć ze swej kieszeni. Jaki Pan taki Kram - mówi stare ludowe 
porzekadło. Prawdziwie "więty Ojciec", który dobro własnej rodziny, 
konkubiny i syna powięcił dla kariery w katolickiej instytucji 
zwanej Kociołem. 

Czyszczeniem ostatniego lokum Ireny Kinaszewskiej po jej mierci, 
mieszkania przy ulicy Krowoderskiej w Krakowie zajmowali się 
osobicie, ksišdz kardynał Macharski i kanclerz kurii Dyduch. 
Pomagał znany ksišdz Stasiu, dzi najważniejsza persona krakowskiej 
kurii. Cztery wielkie skrzynie pamištek po zmarłej Irenie wywieziono 
szybko i sprawnie do Watykanu, co organizował i zabezpieczał 
osobicie sekretarz papieża Jana Pawła II. Sšsiedzi wszystko widzš, 
pamiętajš, wiedzš, a nawet spisujš i powielajš, tak, aby nie uległo 
zapomnieniu. 

Służba Bezpieczeństwa PRL namierzyła i zarejestrowała księdza Karola 
Wojtyłę oraz Irenę Kinaszewskš jako parę, a cilej konkubinat 
księdza z kochankš i synkiem już w 195o roku. Warto zajrzeć do 
przepastnych archiwów SB, IPN i KGB. Karol Wojtyła był wtedy marnym 
wikariuszem parafii w. Floriana w Krakowie. Mikrofony w cianie 
były dla SB nieocenionym skarbem i ródłem informacji o Kociele 
oraz życiu intymnym wikarego, gdyż Karol spędzał u Ireny nieomal 
każdš noc. Upojnie było. 

W 1963 roku, gdy Karol Wojtyła został metropolitš, spotkania stały 
się rzadsze, ale erotycznie bardziej upojne. Irena zaczęła popadać w 
alkoholizm, po prostu upijała się z tęsknoty za swym ukochanym 
Karolem.Jeszcze większe ograniczenie kontaktów nastšpiło w 1967 
roku, gdy Karol Wojtyła został kardynałem. Będšc na topie Kocioła i 
SB nie mógł już zachowywać się tak swobodnie jak by tego pragnšł. 
Spotkania z Irenš stały się sporadyczne, a jej wizyty w kurii były 
nieprzyjemne i utrudniane przez aparat kocielny. Jako kardynał, 
Karol Wojtyła widywał się z Irenkš zaledwie kilka razy w roku. 

Już cztery dni po konklawe w 1978 roku, Jan Paweł II wezwał Irenę 
Kinaszewskš razem z księdzem Andrzejem Bardeckim do Rzymu. Paszport 
załatwiał departament IV Służby Bezpieczeństwa. To na polecenie IV 
Departamentu Służby Bezpieczeństwa PRL, wydział paszportowy wydał 
Irenie Kinaszewskiej i księdzu Andrzejowi Bardeckiemu paszporty w 
kilka godzin, chociaż normalnie trwało to wiele miesięcy i często 
kończyło się odmowš. Jakie do układy zadziałały? Kto stał za 
Karolem Wojtyłš, że bezpieka spełniała intymne w swej naturze 
zachcianki nowo wybranego 

---------------------------

Irena Kinaszewska - jedyna miłoć Wojtyły 

W 1990 roku na cmentarzu Rakowickim w Krakowie pochowano kobietę. Choć nie była zakonnicš,
 jej ciało złożono w monumentalnym grobowcu Zgromadzenia Sióstr Augustianek.
 Urzędniczka Zarzšdu Cmentarzy Komunalnych sprawdza w archiwum i potwierdza,
 że taki fakt miał miejsce. Nie może jednak zrozumieć, dlaczego - oprócz nazwiska,
 imienia oraz daty mierci - w dokumentacji nie ma absolutnie żadnych danych dotyczšcych tajemniczej kobiety. 
Urzędniczka nie wie, że usunięciem wszelkich ladów po zmarłej 30 sierpnia 1990 roku Irenie Kinaszewskiej
 było zainteresowanych kilku dostojników kocielnych oraz grono najbardziej zaufanych współpracowników papieża Jana Pawła II
 O wiernej towarzyszce życia księdza, a póniej ks. biskupa Wojtyły nie wspomina żadna biografia papieża Jana Pawła II.
 Te kobietę wymazano nawet z przypisów do ksišżek, które nie powstałyby bez jej udziału i osobistych archiwów. Kociół wcišż panicznie się jej boi, choć Irena Kinaszewska już nikomu nie może zaszkodzić 

Nominacja na urzšd metropolity (1963 r.) sprawiła, że spotkania Karola z Irenš stały się sporadyczne.
 Kobieta ciężko to przeżywała, szukała pociechy w alkoholu. Gdy w 1967 r. Wojtyła został kardynałem, 
jej dramat się pogłębił, bo on wpadał coraz rzadziej, ukradkiem i jak po ogień, 
a jej odwiedziny w siedzibie Kurii Metropolitalnej nie dawały szans na intymne tete-a-tete.
 Pozostawały im jedynie listy przekazywane z ršk do ršk za porednictwem ks. Bardeckiego, 
który był Wojtyle stokroć bliższy niż Dziwisz. 

Józefa Hennelowa, znana działac...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin