G kody Heidenhain.txt

(1 KB) Pobierz
iTNC 530-HEIDENHAINProgramowanie ruch�w narz�dzia przy pomocy
wsp�rz�dnych prostok�tnychG00 Przemieszczenia po prostej na biegu szybkim
G01 Przemieszczenia po prostej
G02 Ruchy ko�owe zgodnie z ruchem wskaz�wek
zegara
G03 Ruchy ko�owe w kierunku przeciwnym do ruchu
wskaz�wek zegara
G05 Ruchy ko�owe bez informacji o kierunku obrotu
G06 Ruchy ko�owe z tangencjalnym przej�ciem
konturu
G07* R�wnolg�y do osi wiersz pozycjonowania


Programowanie ruch�w narz�dzia przy pomocy
Wsp�rz�dne biegunowe


G10 Przemieszczenia po prostej na biegu szybkim
G11 Przemieszczenia po prostej
G12 Ruchy ko�owe zgodnie z ruchem wskaz�wek
zegara
G13 Ruchy ko�owe w kierunku przeciwnym do ruchu
wskaz�wek zegara
G15 Ruchy ko�owe bez informacji o kierunku obrotu
G16 Ruchy ko�owe z tangencjalnym przej�ciem
konturu

Cykle wiercenia

G240 Centrowanie
G200 Wiercenie
G201 Rozwiercanie dok�adne otworu
G202 Wytaczanie
G203 Wiercenie uniwersalne
G204 Pog�ebianie wsteczne
G205 Wiercenie g��bokich otwor�w uniwersalne
G208 Frezowanie odwiert�w
G206 Gwintowanie NOWE
G207 Gwintowanie GS (wyregulowane wrzeciono)
NOWE
G209 Gwintowanie �amanie wi�ra
G262 Frezowanie gwint�w
G263 Frezowanie gwint�w wpuszczanych
G264 Frezowanie gwint�w wierceniem
G265 Helix-frezowanie gwint�w wierconych
G267 Frezowanie gwint�w zewn�trznych 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin