Arkusz obserwacji - Sprawność manualna i graficzna.doc

(100 KB) Pobierz
Karta adaptacyjna

3 – latki                                    Karta obserwacji w zakresie sprawności manualnej i graficznej              3-bdb   2-db  1-słabo

 

Lp

Imię i nazwisko

Prawidłowo trzyma kredkę

Prawidłowo posługuje się nożyczkami

Potrafi ugniatać plastelinę

Konstruuje z klocków (wieżą, most)

Zamyka koło

Samodzielnie podejmuje działania plastyczno- konstrukc.

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin