karty pracy do przyrody.doc

(5148 KB) Pobierz
KARTA PRACY NR 1

KARTA PRACY NR 1

 

 

Na rysunkach przedstawiono zwierzęta żyjące w lesie. Przypomnij sobie ich nazwy, zastanów się czy może któreś z nich widziałeś na wycieczce w lesie. Pokoloruj obrazki i podpisz je.

 

 

…………………………..

………………………………

 

…………………

…………………….

………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA PRACY NR 2

Wybierz i otocz pętlą: czerwoną rośliny  rosnące w warstwie runa leśnego, zieloną  w warstwie podszytu a brązową w warstwie wysokich drzew. Sprawdź czy są przedstawione rośliny z każdej warstwy, jeśli nie wypisz której brakuje.

                                 ………………………………………………..

          

KARTA PRACY NR3

W lesie rosną różne rośliny niektóre są trujące. Pokoloruj obrazki, otocz  czerwoną pętlą roślinę niejadalną i napisz jej nazwę. Wyjaśnij dlaczego nie wolno jej jeść.

                   

 

 

           

                        

 

 

 

 

 

KARTA PRACY NR 4 

Istnieją trzy typy lasów. Wymień ich nazwy podpisując właściwe rysunki, podaj po dwie nazwy drzew z każdego rodzaju.

 

………………………….

………………………

…………………………

 

 

KARTA PRACY NR 5

Wypisz nazwy warstw lasu zaczynając od najniższej do najwyższej

1……………………

2……………………

3……………………

 

 

Wymień po dwie rośliny z każdej warstwy lasu.

1…………………., …………………….

2………………….,…………………….

3………………….,…………………….

 

 

Zaznacz na rysunku: koronę drzewa, pień, korzenie, gałęzie.

 

Zaznacz na rysunku owoce, łodygi, korzenie, kwiat, kapelusz.

                 

Zgłoś jeśli naruszono regulamin