CATALINA RIVAS - SAKRAMENT POJEDNANIA CZYLI TAJEMNICA SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ.pdf

(660 KB) Pobierz
125437279 UNPDF
CATALINA RIVAS
TAJEMNICA SPOWIEDZI Ś ŚWI Ę ĘTEJ
1
125437279.005.png 125437279.006.png 125437279.007.png 125437279.008.png 125437279.001.png 125437279.002.png 125437279.003.png
SAKRAMENT POJEDNANIA
„Któż wa gdy ma to owiec a gubi jedną nich nie otawia
diewiddieiciudiewiciunaputyniinieidiea gubionąażjąnajdie?
gdyjąnajdiebiereradocią naramionaiwracadodomupraapryjaciółi
ąiadówi mówiimCiecieiemnąbonalałemowcktórami ginła
PowiadamwamTakamowniebiewikabdie radodjednegogrzesznika,
któryinawracaniż diewiddieiciudiewiciuprawiedliwychktórynie
potrebująnawrócenia” (Łk154-7)
KTÓRY G Ł ŁADZISZ GRZECHY Ś ŚWIATA...
Wewtorek8lipcapojechalimynawypCoumelponieważotalimy
aproeniabypremawiadnatamtejejkonerencjiPanJezus podyktowałmi
wiadomoddlamłodejkobietyWiadomodbrmiała
„Powiedz jej, ż że d ł ługo czeka ł łem na ten moment i oczekuj jej oddania.
Byłatomłodakobietaktóraukałanaegokierownikaduchowegoabyodbyd
powiedcałegożyciaKiedyprekaałamjejwiadomodropłakałaiPan
poproiłżebymjejpomogła Romawiałymydopryjciakida
Kiedyopucilimy raempokójimieralimy w troninnegopomieceniana
powiedniepodiewanieobacyłamżewokół niejbyłobardodużoludi
możenawetdieiciulubdwunatuktórypróbowali wejdraemniądo
pokojupowiediByłamakoconatymwidokiemjednak wkrótceroumiałam
żebyłotodowiadceniemitycneiacłamimodlid
Zjednejtronyłychadbyłojakiehałaliwegłoyimuykokującymrytmem
bbnówJednoceniełychadbyłoteżchórludipiewającychpieoatimką
oraz innychórktórypiewałdaleka„CedichwałaBogutwórcyynowi
OdkupicielowiiDuchowiwitemu!”
UklkłamipoproiłamPanaabyowieciłtpowiedNagleułyałamkryki
wieluludiNatychmiatpojrałamwkierunkumiejcakądwydobywałi
hałaabyłtobalkonpokojuwktórympowiadałaimłodakobieta. To, co
obacyłambyłoprerażającewyjątkowoniepryjemnepotacie zdeformowane
itotyktórewybiegałykrykiemirucałyibalkonuwputą pretreopod
nimiKiedywpierwymimpuliedotarłamdooknaabyobacyd ich upadek,
nikogojużniedotregłam
2
125437279.004.png
Wtedypryedłnajomyktórypoproiłkidaowypowiadaniejejmłodej
kobiety Obydwoje wyranie łyelimy hała łaocuchów i trącego metalu
WydawałoiżepretedwikiawaląicianydachemZaclimyi
modlidajapowiediałammużebyiniebałżeątotypowehałayiataki
diabła ponieważodebranomuduktórą uważaławojąZnajomyjece
prepar minuttowaryyłmiwmodlitwieapóniejmuiałjużodejd
Kilkaminutmodliłamiamaniewiem ileNaglejakiewiatłomuiłomniedo
otwarciaocuUwiadomiłamobieżecianaktóranajdowałaipredemnąi
oddielałamojepomiecenieodpomieceniagdieodbywałaipowied
niknła
Widiałamjakmłodakobietaiediałapodca spowiedzi, jednak nie przed
kidemapredamymJeuemNiewidiałamkidatoJeuająłJego
miejce Na Pan iediał bokiem do mnie opierając brod na dłoniach
splecionych jakdomodlitwyiłuchałuważnie
Za młodą kobietą bliko drwi do pokoju tała grupa ludi Midy nimi
dotregłam ubraną na niebieko akonnic carnym welonem Obok tał
wyróżniającyigrupyaniołbardodużymikrydłami- bardzo majestatyczna
potadbardodużąwłócniąwprawejdłoniicujnieroglądałinalewoina
prawoPomylałamżetomożebydwMichałrchaniołlubjedendowódców
atpówniebiekich
ZtyłupoprawejtronieJeuaipowiadającejikobietydotregłamDiewic
MaryjtałaOnaubranajakNajwitaMaryjaPannaNieutającejPomocyw
uknijakbyjedwabiukoloruperłowegoorawciemnożółtymalbokarmelowym
płacuymbolamiawycajkojaronymitymwierunkiem
Dwabardowyokieaniołytałyikażdytrymającwdłoniwłócnibadawco
oberwowałyotoceniedokładnietakjakaniołprydrwiachByłycujnei
uważnejakbytregłyNajwitejPannyktóratrwałatojącdłoomiłożonymi
domodlitwyipatryłakuniebuaaniołytymcaemwydawałyitreccałego
miejsca.
Byłotamteżwielemałychaniołówktóreprychodiłyiodchodiłyjakbybyły
prerocyteWpewnymmomencieJeupodniółrkatrymującdłoow
pewnejodległociodgłowymłodejkobietyJegocałarkabyłapełnawiatłaod
któregoodchodiłyłotepromienieokrywająckobietnajwikąwpaniałociąi
premieniającjąZobacyłamjaktopniowomieniałaijejtwarjakgdybykto
3
dejmowałniejmakWidiałamjakwceniejahardatwarmieniaiw
twarinnąlachetniejąłodąipokojnieją
W chwili, kiedy Jeu udielał rogreenia Najwita Diewica uklkła i
pochyliłagłowawytkieitotyktórebyływokółniejrobiłytakamoJeu
wtałbliżyłidokobietyidopierowtedyobacyłamkidaiedącegotam
gdiewceniejbyłJeus.
PanobjąłmłodąkobietipocałowałjąwpolicekNatpnieobróciłiobjął
kidaijegorównieżpocałowałwpolicekWtejchwiliwytkowypełniłoi
intenywnymwiatłemktórejakgdybywnoącidouituniknłowtym
samym czasie, comojawijainowupatryłamnanajdującąipredemną
cian
PoełaniunamnietakwyjątkowegodowiadceniamitycnegoPanpremówił
domnietymiłowami „Gdybycietylkowiedielijakpremieniaiduapo
dobrej spowiedzi, wszyscy bdący w pobliżu witaliby te du na kolanach
ponieważ diki mocy łaki uwicającej dua ta wypełniona jet Duchem
Świtym”
Kiedymłodakobietawyłaepowiedipocułamprawdiwiepragnienieaby
pred nią uklknąd jednak amiat tego objłam ją całą woją miłocią
ponieważ wiediałamżewceniejoobteobejmowałPanWyglądałaona
inacejdużo młodiejibardoradonie
Opowiediałamwytkomojemukierownikowi duchowemuiobojemodlilimy
ikładającPanudiki
Tej nocy Pan poproiłabymprygotowałaidoapianiawytkiegocowtedy
widiałamwpublikacjipowiconejakramentowimiłoierdiapojednaniaTą
publikacjąjetniniejytekt
DELIKATNA CHWILA POJEDNANIA
DwadnipóniejPanpowiediałżebdiemykontynuowadnaapraci
naglenalałamiwkocielepredgrupąludicekającychwkolejcedo
spowiedzi. Moimocomukaałoiwielecienipotacioludkichciałachi
wiercych głowachByłyonewtrakciełapanianalaopewnegocłowieka
idącego do powiediItotyarucałyiokrcałynurywokółjegoyiicoła
jednocenie epcącmucodoucha
4
Naglejedencienidykretnieoddieliłiodretyipryjąłpotadkobiety
ubranejiumalowanejwbardoprowokującypoóbPrechodiłaonapred
idącym do konejonału mżcyną który wtedy roproył i i acął
oberwowadkobiet
Potwornetworeniabyłyadowoloneigłonoimiały niołwalcącrkoma
próbowałodepchnądtedikiebetie
Innaoobaocekującapowiedibardocichaikromnamłodakobietamałym
modlitewnikiemwdłoniachcytałaanatpnieoddawałaimedytacjiCienie
bliżałyidoniejtylkonapewnąodległodjednakniemogłychwytadjejna
lasso. Wydawałoijakpomylałamjakgdybyaniołbdącypryniejbyłilniejy
od cieni.
Nadaloberwowałamytuacjakiedymłodakobietakoocyławojąpowied
niebyłajużubranatakamojakpoprednioMiałanaobiedługąuknikoloru
perłowegoprawiebiałąoradiademkwiatównagłowie
Otocyłyjąctery aniołyktóryłyaniądoołtaraJejtwarbyłapełnapokoju
Kobietauklkłaaby ipomodlidapewneodmówidpokutaaniołytrwałyna
modlitwieełożonymi dłoomiWtedywijaiakoocyłainowuobacyłam
meble w swoim domu.
Pan powiediał do mnie „Widiała włanie dwie ooby prytpujące do
sakramentu pojednania. Jedna z nichpodeładokonejonałuroproonaibe
wceniejegoprygotowaniaW takich okolicnociachwytkocorobiąłe
duchy, przybiera na sile. „Zdrugiejtronywidiałamłodąkobietktórai
modliłaprygotowywałado powiediiproiłanieboopomocTo, dlatego diabeł
niemógłpodejdblikonieja jejaniołtróżmógłjejlepiejbronidjakożego
prywoływała”
NatpniePandodał „Każdypowinienmodlidiatychktóryidądopowiedi
abymoglioniodbyd dobrąpowiedponieważmożeonabydotatniąwich
życiu”
Pandałmiroumiedżewycyobecniwkocieleludierównieżmogąpomóc
woimimodlitwamiwtawiająciapowiednikaitychktóryidądopowiedi
ByłamakoconażePanpoproiłomodlitwyakiżyponieważkilkadni
wceniejoobiciewidiałamjaktoJeuprebacałaniekiąd
Wtedy Jeupowiediał „OcywicieżeonirównieżpotrebująmodlitwyOni
takżenarażeniąna pokuyroproeniamceniePamitajżeąludmi”
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin