Funkcja liniowa zadania + odpowiedzi.docx

(12 KB) Pobierz

Funkcja liniowa zadania

Zadanie 1
Dana jest funkcja liniowa f(x), której wykres jest równoległy do wykresu funkcji y=x+2 i przechodzi przez punkt A(4,3). Podaj wzór funkcji f(x).
Zadanie 2
Dana jest funkcja liniowa y=3x+5. Wyznacz miejsce zerowe tej funkcji. Dla jakiej wartości argumentu x funkcja przyjmuje wartość 8?
Zadanie 3
Wyznacz punkt przeciecia wykresów funkcji y=x+1 i y=-3x+2.
Zadanie 4
Podaj wzór funkcji liniowej przechodzącej przez punkt A(1,2), której wykres jest prostopadły do wykresu funkcji y=0.5x+2.
Zadanie 5
Dane są funkcje y=mx+2 i y=(1-m)x+3. Dla jakich wartości parametru m wykresy tych funkcji są równoległe?
Zadanie 6
Dane sa dwie funkcje : y=nx+4 i y=(2+n)x=5. Dla jakiej wartości parametru n wykresy tych funkcji są prostopadłe?
Zadanie 7
Dane są dwie funkcje liniowe: y=mx-2 i y=2x-n. Dla jakich wartości parametrów m,n wykresy tych funkcji mają nieskończenie wiele punktów wspólnych?
Zadanie 8
Dla jakiej wartości parametru m funkcja f(x)=(2m+1)x+m jest funkcją rosnącą?
Zadanie 9
Wyznacz punkt przecięcia wykresów funkcji liniowych y=x+5 i y=2x-1.

Zadanie 10
Wyznaczyć dziedzinę funkcji: 1/(x2-1).

 

1) y=x-1

2) x=1

3) x=0.25,  y=1.25 

4) y=-2x+4 

5) m=0.5 

6) n=-1

7) m=2 i n=-2

8) m > -0.5

9) A(6,11) 

10) R\{-1,1}

 

Zgłoś jeśli naruszono regulamin