Dobry start.pdf

(1772 KB) Pobierz
802147517.001.png
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Dobry start"
Darmowa publikacja dostarczona przez
Copyright by Złote Myśli & Rafał Witkowski, rok 2008
Autor: Rafał Witkowski
Tytuł: Dobry start
Data: 23.03.2012
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
Niniejsza
publikacja
może
być
kopiowana,
oraz
dowolnie
rozprowadzana
tylko
i
wyłącznie
w
formie
dostarczonej
przez
Wydawcę.
Zabronione
jakiekolwiek
zmiany
w
zawartości
publikacji
bez
pisemnej
zgody
Wydawcy.
Zabrania
się
jej
odsprzedaży,
zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
dołożyli
wszelkich
starań,
by
zawarte
w
tej
książce
informacje
były
kompletne
i
rzetelne.
Nie
biorą
jednak
żadnej
odpowiedzialności
ani
za
ich
wykorzystanie,
ani
za
związane
z
tym
ewentualne
naruszenie
praw
patentowych
lub
autorskich.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
nie
ponoszą
również
żadnej
odpowiedzialności
za
ewentualne
szkody
wynikłe
z
wykorzystania
informacji
zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
P owe r ed by TCPDF ( www .t cpd f. o r g )
SPIS TREŚCI
O autorze .................................................................................4
Wstęp . ......................................................................................6
Retrospekcja ...........................................................................11
Odpowiedzialność, samodzielność . .........................................14
Porównania . ...........................................................................15
Autorytet ................................................................................18
Odkrywasz swoje możliwości ..................................................21
Potęga umysłu ........................................................................25
Jak twórczą osobą jesteś? .......................................................27
Jakie cechy twórcze odkryłeś w sobie? ....................................29
Motywacja i praca nad swoim potencjałem .............................31
Wytyczasz swoje cele ..............................................................37
Ocena .....................................................................................40
Ambicja – potrzebna, ale i niebezpieczna ...............................44
Problemy środowiskowe ........................................................46
Stres – wróg i sprzymierzeniec ...............................................49
Rzeczy, które Cię blokują ........................................................55
Myśleć pozytywnie ..................................................................57
Liceum ...................................................................................58
Odniosłeś sukces – co warto brać wówczas pod uwagę ...........60
Wybierasz studia ....................................................................63
Środowisko na studiach .........................................................69
Jednak można .........................................................................71
Jakie zawody mają powodzenie? .............................................75
Odkrywanie nowego, bezustanny rozwój swojego potencjału . .77
Po co to robić? ........................................................................78
Sprzedać swoje umiejętności – marketing prywatny ..............80
Pracoholizm, mobbing – póki nie jesteś ich ofiarą ..................85
Podsumowanie ......................................................................89
DOBRY START – darmowy fragment– ZŁOTE MYŚLI
Rafał Witkowski
str. 4
O autorze
Rafał Witkowski ukończył z tytułem magistra historię sztuki na
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
w 2005 roku.
W trakcie studiów zdobył doświadczenie z pedagogiki – nauczał w
szkole plastycznej; założył sekcję grafiki komputerowej w kole
naukowym studentów historii sztuki, współredagował pismo
wydawane przez koło, uczestniczył czynnie w działaniach
studenckich, takich jak organizacja wystawy prac plastycznych
w Pałacu Kultury i Nauki; pracował dla wielu firm tworząc ich
identyfikacje wizualne, projektując materiały promocyjne,
wykonując fotografie reklamowe i dokumentacyjne.
Swoje zdjęcia artystyczne wystawiał w domu aukcyjnym „Rempex”,
podczas różnorodnych imprez tj. wieczór poetycki Ernesta Brylla,
promocji domu kultury w Białej Rawskiej.
W 2000 roku ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych
w Warszawie – w trakcie nauki w nim stworzył swój własny,
oryginalny styl w malarstwie, fascynując się jednocześnie historią
sztuki.
Jako nastolatek - pasjonat malarstwa, otrzymywał w tej dziedzinie
liczne nagrody krajowe i zagraniczne (Węgry, Japonia), uczestniczył
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Rafał Witkowski
802147517.002.png
 
DOBRY START – darmowy fragment– ZŁOTE MYŚLI
Rafał Witkowski
str. 5
w polskich i międzynarodowych wystawach prac plastycznych
młodych twórców, będąc wychowankiem pani Ireny Nadolnej
prowadzącej warsztaty malarskie w Pałacu Młodzieży w warszaws-
kim Pałacu Kultury i Nauki.
Dwukrotnie otrzymywał stypendia za swoje osiągnięcia w dziedzinie
malarstwa.
Rafał Witkowski prowadzi obecnie międzynarodowe forum kultural-
ne on-line pod adresem www.interkultura.pl .
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Rafał Witkowski
802147517.003.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin