Od marzeń do realizacji.pdf

(471 KB) Pobierz
802147528.001.png
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Od marzeń do realizacji"
Darmowa publikacja dostarczona przez
Copyright by Złote Myśli & Daniel Janik, rok 2009
Autor: Daniel Janik
Tytuł: Od marzeń do realizacji
Data: 23.03.2012
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
Niniejsza
publikacja
może
być
kopiowana,
oraz
dowolnie
rozprowadzana
tylko
i
wyłącznie
w
formie
dostarczonej
przez
Wydawcę.
Zabronione
jakiekolwiek
zmiany
w
zawartości
publikacji
bez
pisemnej
zgody
Wydawcy.
Zabrania
się
jej
odsprzedaży,
zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
dołożyli
wszelkich
starań,
by
zawarte
w
tej
książce
informacje
były
kompletne
i
rzetelne.
Nie
biorą
jednak
żadnej
odpowiedzialności
ani
za
ich
wykorzystanie,
ani
za
związane
z
tym
ewentualne
naruszenie
praw
patentowych
lub
autorskich.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
nie
ponoszą
również
żadnej
odpowiedzialności
za
ewentualne
szkody
wynikłe
z
wykorzystania
informacji
zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
P owe r ed by TCPDF ( www .t cpd f. o r g )
SPIS TREŚCI
PRZEDMOWA ....................................................................................5
WSTĘP ...............................................................................................8
SKĄD W OGÓLE POMYSŁ NA TĘ KSIĄŻKĘ? ....................................11
… a więc chciałem napisać książkę… ...........................................................................11
Dlaczego tak szybko rezygnowałem? ...........................................................................12
Podsumowanie ............................................................................................................15
JAK SOBIE RADZIĆ W CZASACH KRYZYSU? ..................................16
Podsumowanie ............................................................................................................18
CZEGO MOŻESZ NAUCZYĆ SIĘ DZIĘKI MOJEJ NIEŚMIAŁOŚCI? . .19
Podsumowanie ............................................................................................................21
DLACZEGO CZASEM WARTO RZUCIĆ STUDIA NA PRZEKÓR
INNYM, CZYLI O WAŻNYCH DECYZJACH ......................................22
Podsumowanie ............................................................................................................25
MARZENIE MILIONÓW POLAKÓW ................................................27
Podsumowanie ............................................................................................................29
O PRAGNIENIACH LUDZKICH .......................................................30
Wolność .......................................................................................................................31
Podsumowanie .......................................................................................................33
Akceptacja ...................................................................................................................34
Podsumowanie .......................................................................................................36
Rodzina .......................................................................................................................37
Podsumowanie .......................................................................................................39
Sukces .........................................................................................................................39
Podsumowanie .......................................................................................................42
Uznanie .......................................................................................................................42
Podsumowanie .......................................................................................................43
Pragnienia – podsumowanie ......................................................................................43
JAK UZYSKAĆ/ODZYSKAĆ WOLNOŚĆ? .........................................46
Podsumowanie ............................................................................................................50
JAK OSIĄGNĄĆ SWOJE MAKSIMUM DZIĘKI ZDOBYCIU
AKCEPTACJI? ..................................................................................51
Podsumowanie ............................................................................................................56
KROK PO KROKU DO SUKCESU .....................................................57
Jak więc wejść na drogę sukcesu? ..............................................................................58
Podsumowanie ...........................................................................................................60
JAK UZNANIE INNYCH WPŁYWA NA NASZE DZIAŁANIE? ...........62
Podsumowanie ............................................................................................................63
WOLNOŚĆ, RADOŚĆ I… PIENIĄDZE? .............................................64
Podsumowanie ............................................................................................................67
JAK POZBYĆ SIĘ STRESU? .............................................................68
Podsumowanie ............................................................................................................69
OBALONY SEKRET FILMU THE SECRET ........................................70
Czy to naprawdę działa? O tym, jak zadziałała moc przyciągania… ...........................72
Podsumowanie ............................................................................................................74
JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES W DOWOLNEJ DZIEDZINIE? ..................75
Podsumowanie ............................................................................................................76
CZEGO POTRZEBUJĄ POLACY DO ZREALIZOWANIA TKWIĄCEGO
W
...................................................................77
Potrzebujemy sukcesów i zasługujemy na nie! ...........................................................77
A MOŻE TY MASZ ZADATKI NA PRZYWÓDCĘ? ..............................79
Podsumowanie ...........................................................................................................80
JEDNA MINUTA DO SUKCESU ........................................................81
Podsumowanie ............................................................................................................83
NICH POTENCJAŁU?
BOGATY CZY BIEDNY? ...................................................................84
Podsumowanie ...........................................................................................................86
CHCIEĆ TO MÓC, ALE… ..................................................................87
Podsumowanie ...........................................................................................................88
PSTRYK (BANG) – I PO PROBLEMIE?! . ..........................................89
Podsumowanie . ...........................................................................................................91
MOC UMYSŁU .................................................................................92
Podsumowanie ............................................................................................................94
ODPUŚĆ SOBIE… . ............................................................................95
Podsumowanie . ...........................................................................................................96
ZŁO KONIECZNE? . ..........................................................................97
Podsumowanie . ...........................................................................................................99
SUKCES CZY PORAŻKA? . ..............................................................100
Podsumowanie . .........................................................................................................101
O CZYM WSZYSCY WIEMY, ALE RZADKO SIĘ DO TEGO
STOSUJEMY . .................................................................................102
Podsumowanie . .........................................................................................................104
JAK UTRZYMAĆ STAŁĄ MOTYWACJĘ? . .......................................105
Podsumowanie . .........................................................................................................108
CZY SUKCES MUSI BOLEĆ? ..........................................................109
EPILOG ...........................................................................................112
BONUS A ........................................................................................114
27 inspirujących cytatów do własnej analizy .............................................................114
BONUS B ........................................................................................119
Wywiad z Sebastianem Schabowskim .....................................................119
OD MARZEŃ DO REALIZACJI darmowy fragment – Złote Myśli
Daniel Janik
str. 5
Pstryk (bang) – i po problemie?!
Obecnie gdzie nie przystawisz ucha, wszędzie słychać o produktach
odchudzających… Różnego rodzaju fat-burnery, produkty wspoma-
gające przemianę materii, l-karnityny i inne tego typu, plastry od-
chudzające, a wczoraj nawet w radiu słyszałem reklamę o kawie, któ-
ra, oczywiście, też odchudza!
Jak widać, ludzie są mocno zainteresowani dbałością o swoje ciało,
więc na rynku środków wspomagających odchudzanie jest wielkie
poruszenie…
To świetnie, że ludzie chcą być „piękni i młodzi”, że chcą zachować
zdrowy wygląd oraz zrzucić te kilka zbędnych kilogramów. Pojawia
się jednak pewien problem…
Nie jestem żadnym lekarzem ani tym bardziej nie znam się na tym,
na ile te wszystkie produkty działają. Myślę, że coś musi w nich być
(przynajmniej w niektórych) i naprawdę wspomagają proces odchu-
dzania. Problem jednak w tym, co ludzie widzą – tak naprawdę –
w tych produktach…
Ludzie widzą w nich cudowne rozwiązanie swoich odwiecznych pro-
blemów! Myślą, że zaczną zażywać jakiś cudowny środek i od razu
staną się szczuplejsi. Wystarczy stosować go regularnie, a efekty
będą widoczne po miesiącu. A po miesiącu… „znowu mnie oszukali!”
To nie jest kwestia tego, że nas oszukali (zakładamy uczciwość produ-
centów i rzeczywisty pozytywny wpływ)! To kwestia tego, że… sami się
oszukujemy! Zapominamy o tym, że nie ma nic za darmo, że nie wy-
starczy wziąć tylko tabletkę i ona rozwiąże wszystkie nasze problemy.
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Daniel Janik
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin