Pokaż, na co Cię stać!.pdf

(598 KB) Pobierz
802147539.001.png
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Pokaż, na co Cię stać!"
Darmowa publikacja dostarczona przez
Copyright by Złote Myśli & Mariusz Szuba, rok 2010
Autor: Mariusz Szuba
Tytuł: Pokaż, na co Cię stać!
Data: 23.03.2012
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
Niniejsza
publikacja
może
być
kopiowana,
oraz
dowolnie
rozprowadzana
tylko
i
wyłącznie
w
formie
dostarczonej
przez
Wydawcę.
Zabronione
jakiekolwiek
zmiany
w
zawartości
publikacji
bez
pisemnej
zgody
Wydawcy.
Zabrania
się
jej
odsprzedaży,
zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
dołożyli
wszelkich
starań,
by
zawarte
w
tej
książce
informacje
były
kompletne
i
rzetelne.
Nie
biorą
jednak
żadnej
odpowiedzialności
ani
za
ich
wykorzystanie,
ani
za
związane
z
tym
ewentualne
naruszenie
praw
patentowych
lub
autorskich.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
nie
ponoszą
również
żadnej
odpowiedzialności
za
ewentualne
szkody
wynikłe
z
wykorzystania
informacji
zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
P owe r ed by TCPDF ( www .t cpd f. o r g )
SPIS TREŚCI
WSTĘP
..............................................................................................
5
ZNAJ SWÓJ CEL KLAROWNIE I ZOBACZ GO LEPSZYM NIŻ JEST
.........................
9
PUK, PUK! GDZIE
JESTEŚ?
. ...................................................................
11
6 POTRZEB LUDZKICH
.........................................................................
17
1.
Potrzeba pewności i komfortu (jedzenie,
schronienie)
............................
18
2.
Potrzeba niepewności
. ...................................................................
18
3.
Potrzeba różnorodności
. .................................................................
19
4.
Potrzeba bycia ważnym
. ................................................................
19
5.
Potrzeba wzrostu
.........................................................................
22
6.
Potrzeba dzielenia się z innymi
........................................................
22
ROZPOCZĘCIE PODRÓŻY
......................................................................
23
Precyzyjne ustalenie celu
..................................................................
25
KROK 1:
KLAROWNOŚĆ I WIARA
........................................................................
27
Kim musisz się stać, by to osiągnąć?
......................................................
30
Klarowność celu
..............................................................................
32
Emocje, serce bije mocniej!!!
.............................................................
33
Zapoznaj się ze swoją drogą do celu
.....................................................
33
Nieświadome samolubstwo
.............................................................
35
Przeszkoda numer 2
......................................................................
36
KROK 2:
CEL MUSI BYĆ OSIĄGALNY!
...................................................................
40
Wyłącz odbiór
................................................................................
44
Pozytywna intencja
..........................................................................
46
KROK 3:
FOCUS
............................................................................................
48
Koncentracja na punkcie
...................................................................
49
KROK 4:
CZAS!
..............................................................................................
51
Technika DTI
..................................................................................
56
Modelowanie
..................................................................................
58
Scenariusz z nowej perspektywy
..........................................................
59
Time line
.....................................................................................
67
Szybki skok ponad
pułapką
.................................................................
68
1.
Zaczyna działać przyciąganie do
strefy
komfortu
...............................
68
2.
Być może na początku coś się nie udaje
..........................................
69
3.
Zmienia się znaczenie celu
..........................................................
71
KROK 5:
ROZMACH
........................................................................................
73
Mentor
.........................................................................................
75
SMAK, ZAPACH I
TEMPERATURA ZMIANY
..................................................
76
Spójrz w błyskawicę i uśmiechnij się!
....................................................
78
SUBMODALNOŚCI
...............................................................................
81
Tajemna recepta na zmianę emocji (VAKOG)
...........................................
82
Wizja
.......................................................................................
83
Audio
.......................................................................................
83
Kinestetyka — odczucia
.................................................................
84
Smak
........................................................................................
84
Zapach
.....................................................................................
84
Technika
.......................................................................................
85
Zasada 1
...................................................................................
86
Jak działają submodalności w praktyce?
.............................................
87
WARTOŚCI
........................................................................................
88
Fizjologia
......................................................................................
93
Wewnętrzna re-prezentacja
...............................................................
93
EMOCJA NA ZAWOŁANIE
......................................................................
95
Wywoływanie stanów emocjonalnych
....................................................
97
Kotwiczenie na rękę — przestrzenne
..................................................
98
Rapport
.................................................................................
98
Prowadzenie
..........................................................................
102
POKAŻ, NA CO CIĘ STAĆ!
...................................................................
104
Wstęp
Wstęp
802147539.002.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin