Wgrywanie POI RNS 510.txt

(0 KB) Pobierz
Wgrywanie POI RNS 510
======================
Dodaje gotowe poi wraz z ikonami do mapy 6.1 paczka zawiera :
>Fotoradary z pr�dko�ciami
>Fotoradary przeno�ne
>Radiowozy z kamerami
>Progi zwalniaj�ce
>Stacje paliw BP, STATOIL, SHELL
>Restauracje McDonalds, Berger King
Instrukcja:
>Obraz mapy nale�y przegra� na dysk, nast�pnie zawarto�� paczki skopiowa� do folderu, w kt�rym znajduje si� mapa.
>Ja wypala�em w NERO na p�ycie Verbatim DVD-R x4 przy nast�puj�cych ustawieniach.
ZAK�ADKA 2
Bez multisesyjno�ci
ZAK�ADKA 3
Tylko ISO 9660
Maks. to 31 znak�w (poziom 2)
ISO 9660 (zwyk�y CD-ROM ISO)
Zezwalaj na zag��bienie �cie�ek wi�ksze ni� 8 katalog�w zaznaczone
Zezwalaj na wi�cej ni� 255 znak�w w �cie�ce zaznaczone
ZAK�ADKA 4
Opis p�yty : CD_7077
ZAK�ADKA 6
Buforuj pliki z dysku i sieci zaznaczone
Buforuj pliki mniejsze ni� 64 KB zaznaczone
Zgłoś jeśli naruszono regulamin