dziennik praktyk semestr2.docx

(18 KB) Pobierz

 

Pieczęć szkoły

POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA DLA DOROSŁYCH „ŻAK”

                  Kierunek: TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

 

                Semestr II , zakres praktyk: Praktyka semestralna

 

                       Rok szkolny2010  /              2011

DZIENNIK PRAKTYK

DAWID PAUŚ  Nr albumuNazwa Zakładu PracyTermin realizacji praktyk:            

Opinia opiekuna o przebiegu praktyki

Pan Dawid Pauś rzetelnie wykonywał swoje obowiązki w zakresie praktyki zawodowej .Wykazywał duże zaangażowanie w powierzone zadania.

Ocena: celującaPieczęć i podpis opiekuna praktyk

*)celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający

CNiB ”Żak” Piła


KARTA PRAKTYK

 

 

data

Przebieg praktyki

1.Dzień 1

Czynności związane z pracami organizacyjno – porządkowymi.

Zapoznanie się z działami , w których będzie się odbywała praktyka oraz z harmonogramem praktyki .  Przeszkolenie z zasad bhp i ppoż. . Czynności związane z rozpoczęciem praktyki .

 

 

 

2.Dzień 2-6

Dział  BHP .

Zasady dokonywania kontroli  bhp  w  zakładzie .

Zapoznanie się z postępowaniem i dokumentacją powypadkową .

Ocena budynków , pomieszczeń pracy oraz maszyn i urządzeń pod względem  bhp .

Działanie systemu przeciwpożarowego w przedsiębiorstwie .

Rodzaje zakładowej dokumentacji w zakresie bhp , współdziałanie z organami nadzoru   i kontroli warunków pracy oraz interpretacja przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa  i higieny pracy.

3.Dzień7-8

Dział ochrony środowiska.

Zadania i uprawnienia działu .

Interpretacja przepisów    prawnych  dotyczących ochrony środowiska .

Stosowane techniki ochronne w zakresie ochrony środowiska .

Kontrola przedsiębiorstwa w zakresie przestrzegania obowiązków ochrony środowiska .

System  kar  za  naruszenie  wymogów  .

Dokumentacja w zakresie ochrony środowiska .

 

 

4.Dzień  9

Przedłożenie sprawozdania z praktyki zawodowej opiekunowi .

Wystawienie przez opiekuna opinii i oceny z przebiegu praktyki .

Dopełnienie formalności związanych z zakończeniem praktyki .

 

 

Opinia słuchacza o przebiegu praktyki*)

Zajęcia praktyczne na wysokim poziomie .Profesjonalna kadra w działach bhp  i ochrony środowiska pomogła mi  zapoznać się z ich codzienną pracą .Zdobyłem szeroką wiedzę , którą mogę wykorzystać w praktyce w przyszłości.

 Pieczęć i podpis opiekuna praktyk                           

*) nie obowiązkowe

 

Zgłoś jeśli naruszono regulamin