Mini.pdf

(90 KB) Pobierz
miniplan1;1
œrodek ciê¿koœci
kad³ub depron 3 mm.
Skrzyd³o depron 3 mm ( 4 szt.)
sk³on œmig³a 3 w dó³
Belka kad³uba balsa twarda 3x5 mm
oœka œmig³a drut stalowy 0,8mm
Obsada œmig³a blaszka dural 0,8 mm
£o¿ysko
(koralik lub podk³adka teflonowa)
dŸwigar œmig³a bambus 2,5mm 0,8mm
(Patyczek do szasz³yków)
o
238515680.094.png 238515680.105.png 238515680.115.png 238515680.126.png 238515680.001.png 238515680.011.png 238515680.021.png 238515680.032.png 238515680.043.png 238515680.051.png 238515680.052.png 238515680.053.png 238515680.054.png 238515680.055.png 238515680.056.png 238515680.057.png 238515680.058.png 238515680.059.png 238515680.060.png 238515680.061.png 238515680.062.png 238515680.063.png 238515680.064.png 238515680.065.png
 
238515680.066.png 238515680.067.png 238515680.068.png 238515680.069.png 238515680.070.png 238515680.071.png 238515680.072.png 238515680.073.png 238515680.074.png 238515680.075.png 238515680.076.png 238515680.077.png 238515680.078.png 238515680.079.png 238515680.080.png 238515680.081.png 238515680.082.png 238515680.083.png
dŸwigar œmig³a bambus 2,5mm 0,8mm
(Patyczek do szasz³yków)
Golenie podwozia
drut stalowy 0,8 mm
œrodek ciê¿koœci
Kad³ub depron 3mm
Zaczep holu bambus 2 mm
(wyka³aczka)
Os³ona komory balastowej
karton (2 szt.)
Belka kad³uba balsa twarda 3x3 mm.
Profil (przekrój) skrzyde³
Profil stateczników
profile identyczne w obu modelach
238515680.084.png 238515680.085.png 238515680.086.png 238515680.087.png 238515680.088.png 238515680.089.png 238515680.090.png 238515680.091.png 238515680.092.png 238515680.093.png 238515680.095.png 238515680.096.png 238515680.097.png 238515680.098.png 238515680.099.png 238515680.100.png 238515680.101.png 238515680.102.png 238515680.103.png 238515680.104.png 238515680.106.png 238515680.107.png 238515680.108.png 238515680.109.png 238515680.110.png
 
238515680.111.png 238515680.112.png 238515680.113.png 238515680.114.png 238515680.116.png 238515680.117.png 238515680.118.png 238515680.119.png 238515680.120.png 238515680.121.png 238515680.122.png 238515680.123.png 238515680.124.png 238515680.125.png 238515680.127.png 238515680.128.png 238515680.129.png 238515680.130.png 238515680.131.png 238515680.132.png 238515680.133.png
statecznik pionowy
depron 3 mm
statecznik poziomy
depron 3 mm.
obrys statecznika poziomego identyczny w obu modelach
owin¹æ nitk¹
zastrza³ skrzyde³
bambus 1,5 mm
( 2 szt. )
zaczep gumy drut stalowy 0.8 mm
dŸwigar œmig³a bambus 2,5mm 0,8mm
(Patyczek do szasz³yków)
238515680.134.png 238515680.135.png 238515680.136.png 238515680.002.png 238515680.003.png 238515680.004.png
 
238515680.005.png 238515680.006.png 238515680.007.png 238515680.008.png 238515680.009.png 238515680.010.png 238515680.012.png 238515680.013.png 238515680.014.png
dŸwigar œmig³a bambus 2,5mm 0,8mm
(Patyczek do szasz³yków)
Statecznik pionowy
depron 3mm
Skrzyd³o depron 3mm. (2 szt)
OPRACOWANIE I KONSTRUKCJA
MARIUSZ WRONA
www.sau.civ.pl
238515680.015.png 238515680.016.png 238515680.017.png 238515680.018.png 238515680.019.png 238515680.020.png 238515680.022.png 238515680.023.png 238515680.024.png 238515680.025.png 238515680.026.png 238515680.027.png 238515680.028.png 238515680.029.png 238515680.030.png 238515680.031.png 238515680.033.png 238515680.034.png 238515680.035.png 238515680.036.png 238515680.037.png 238515680.038.png 238515680.039.png 238515680.040.png 238515680.041.png 238515680.042.png 238515680.044.png 238515680.045.png 238515680.046.png 238515680.047.png 238515680.048.png 238515680.049.png 238515680.050.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin