części mowy kl. IV.odt

(15 KB) Pobierz

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z CZĘŚCI MOWY DLA 4 KLASY SP 

Zad. 1.

Od podanych bezokoliczników utwórz czasowniki w 1 os. l. poj. czasu teraźniejszego. 

…………………, że ci się uda. ………………………, że potrafisz to zrobić.

         (myśleć)                                                 (wiedzieć) 
 

…………………jeździć na łyżwach. ………………..iść na ślizgawkę.

   (umieć)                                                           (chcieć) 

…………….dużo owoców. Nie …………………słodyczy.

(jeść)                                                          (kupować) 
 

…………………., żebyś mi to wyjaśnił. Nie …………………, co mówisz.

     (prosić)                                                                         (rozumieć)   

     

Zad. 2.

Odmień prze przypadki w liczbie pojedynczej i w liczbie mnogie rzeczownik „ wiewiórka”. 

Przypadki                             l. poj.                                                l. mn.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zad. 3.

Zapisz po dwa pytania o każdy z wyróżnionych rzeczowników. 

Przed tronem faraona klęczą dwaj wojownicy.

(……………..?.......................?)

W dłoniach trzymają kamienną tablicę z wyrytymi hieroglifami.

(………….?................?)

Pokazują ją faraonowi i jeden z nich oznajmia: - Król Babilonu przesyła ci pocztówkę

               ( ………….?.............?)                          (………….?............?)

z  wczasów w Grecji.

(………….?...............?)

Zad. 4.

Dopisz przymiotniki w rodzaju męskoosobowym.

(duży)……………………chłopcy         (szybki)………………………..biegacze

(mądry)………………….doradcy          (cichy)…………………………uczniowie

(dobry)………………….piłkarze            (srogi)…………………………sędziowie

(uparty)………………….ludzie               (stary)…………………………przyjaciele 

Zad. 5.

Zapisz przysłówki od podanych przymiotników. 

śmiały - …………………………         przyzwoity - …………………………..

leniwy - ………………………..           życzliwy - …………………………….

stromy - ………………………..           oszczędny - ………………………….. 

Zad. 6.

Gazeta leżała pod usmolonym garnkiem, ale ogłoszenie znaleźliśmy i adres dał się odczytać.

Z powyższego zdania wypisz:

spójniki: …………………………………………………….

wyrażenie przyimkowe: …………………………………..

czasownik w formie nieosobowej:…………………….........

Zgłoś jeśli naruszono regulamin