Junjou Romantica 2 - 03 PL.txt

(17 KB) Pobierz
{1}{72}movie info: XVID  704x396 23.976fps 161.3 MB|/SubEdit b.4056 (http://subedit.com.pl)/
{23}{66}Sko�cz ju�!
{70}{129}Ka�dego cholernego dnia tylko truskawki i truskawki!
{132}{313}Postaw si� na moim miejscu - ja musz� to wszystko je��!
{210}{319}Pa! Jem tyle truskawek, �e moja sk�ra |jest jedwabi�cie g�adka!
{310}{340}No i co si� pieklisz?
{344}{425}Je�li ich nie chcesz, |dlaczego nie zaczniesz od nieprzyjmowania tych?
{427}{469}/(Najwy�sza jako��, Kr�l Truskawek, Zdobywca z�otego medalu)/
{560}{651}No tak. Tego wieczoru na |przyj�ciu z okazji zdobycia Nagrody Kikukawy,
{656}{873}natkn��em si� na starszego brata Usagi'ego-san i |nie mog�c nic innego wymy�li�, powiedzia�em, �e lubi� truskawki.
{919}{990}Od tego czasu dostaj� dostaw� truskawek ka�dego dnia.
{1000}{1053}No i Usagi-san to zobaczy�.
{1069}{1127}Pomy�la� chyba, �e z kim� konkuruje.
{1131}{1196}Teraz i on codziennie kupuje mi produkty z truskawek.
{1200}{1288}Chcia�em zadzwoni� do brata Usagi'ego i poprosi�, by przesta�.
{1295}{1367}Ale nie napisa� na przesy�ce swojego numeru telefonu.
{1371}{1436}A Usagi-san odmawia podania mi go.
{1443}{1508}No i co ja mam do cholery robi�?!
{1516}{1625}Do trzech razy sztuka.

{1635}{1694}/Wezbrane pragnienie/
{1699}{1758}/porusza nasze serca./
{1761}{1849}/Teraz nasza historia...  /
{1878}{2074}/Nasza przysz�o�� nabierze blasku./
{2136}{2269}/Kiedy pr�buj� rusza� do przodu, ci�gle z kim� koliduj�./
{2274}{2382}/i zawsze wtedy trac� odwag�./
{2386}{2512}/Ale chc� stawi� temu czo�a i i�� naprz�d,/
{2516}{2611}/je�li b�d� m�g� przez to zobaczy� ciebie./
{2647}{2787}/Tw�j dr��cy g�os, zag�uszany przez deszcz.../
{2782}{2915}/Nawet je�li musia�bym prze�y� kilka bezsennych nocy,/
{2922}{2985}/B�d� szed�, /
{2989}{3164}/a� do dnia, w kt�rym b�d� m�g� ci� ujrze�./
{3168}{3229}/Wezbrane pragnienie /
{3229}{3296}/porusza nasze serca./
{3300}{3382}/Teraz nasza historia... /
{3382}{3422}/...w�a�nie si� zacz�a. /
{3426}{3483}/Efekt naszego spotkania /
{3489}{3544}/wstrz�sn�� tym szarym �wiatem.   /
{3549}{3730}/I w oka mgnieniu zape�ni� go przepi�knymi kolorami. /

{4052}{4122}Dzi�ki za truskawki! By�y super!
{4127}{4210}Te w tych drewnianych pud�ach to naprawd� co�.
{4216}{4246}Ciesz� si�.
{4251}{4302}Sumi-senpai, dzisiaj te� we� troch�.
{4309}{4353}Mam te� ciasto.
{4358}{4452}Co? Tw�j truskawkowy jarmark dalej trwa?
{4459}{4578}Uwierz, nie marz� o niczym innym jak o jego zamkni�ciu,| ale jest z tym troch� komplikacji...
{4584}{4637}Hej! Chcecie troch� ciasta?
{4641}{4676}Serio?
{4697}{4725}A tak...
{4728}{4798}Wygl�da na to, �e |impreza Nagrody Kikukawy by�a nieco szalona, nie?
{4802}{4909}S�ysza�em, �e otoczy�y Go te wszystkie piszcz�ce |dziewuchy jakby by� jakim� s�awnym aktorem.
{4915}{4956}Eee? Sk�d o tym wiesz?
{4975}{5034}Tak by�o napisane w jakiej� gazecie.
{5067}{5201}Wiesz, m�wisz, �e nie lubisz Usagi'ego-san, |ale ci�gle �ledzisz jego poczynania.
{5243}{5283}Co chcesz powiedzie�?
{5291}{5312}E?!
{5319}{5394}Chcesz powiedzie�, �e jestem w nim skrycie zakochaaaaany?
{5398}{5447}Nie, nie, w og�le...
{5576}{5655}Nie b�j si�. Ty jeste� tym, kt�rego kocham.
{5662}{5698}Nie, nie, nie, ujdzie!
{5704}{5791}Chc� tylko �y� jak normalny student!
{5838}{5917}A tak, masz jakie� plany na szkolny festiwal?
{5922}{6013}Ee? Nie, my�la�em, �e tego dnia p�jd� do pracy...
{6017}{6076}Je�li nie masz nic przeciw, m�g�by� mi pom�c.
{6080}{6116}Ok.
{6119}{6168}K�ko w kt�rym jeste�...
{6174}{6263}Grupa Badawcza Onsen Uniwersytetu Mitsuhashi,| znanej jako GBO.
{6270}{6343}Organizujemy tradycyjny Dom Strach�w.
{6380}{6436}Powiedz "Onsen" a ludzie pomy�l� "gor�ce �r�d�a".
{6429}{6513}A co my�l� s�ysz�c "gor�ce �r�d�a"? |Tak, sprawy morderstw!
{6541}{6615}Wtr�ci� jeszcze jak�� femme fatale, mo�e jak�� kuchnie...
{6613}{6678}i wszystko czego trzeba to jedno |z tych miast w starym stylu w tle!
{6682}{6702}Tak, tak.
{6722}{6824}Pomog� ci! Pewnie nie wiesz, ale kocham napi�cie!
{6828}{6875}Ogl�dam du�o takich show w TV!
{6879}{7037}Tajemnica starego miasta, Parne onsen i pyszne jedzenie,| Zab�jstwo w damsko-m�skich �r�d�ach, Zwyk�a wyprawa odkrywcza!
{7067}{7111}Jasne, ale... to dom strach�w.
{7159}{7261}Szkolny festiwal! Teraz zaczynam czu� si� jak normalny student!
{7295}{7381}Cholera! Bateria jest na wyczerpaniu.
{7389}{7515}Od kiedy zacz��em mieszka� w domu Usagi'ego-san,| rzeczy niezwyczajne sta�y si� zwyczajne...
{7519}{7609}Niedobrze. Nie mog� pozwoli� sobie na rozwa�anie rzeczy, |kt�re sprowadzi�yby mnie na z�� drog�.
{7656}{7782}Nie ma sensu, by jeden cz�owiek posiada� tyle dziwactw.
{7786}{7833}Takie rzeczy...
{7863}{7907}/stoj� tutaj!!/
{7948}{7970}Czekaj chwil�.
{8034}{8090}Co jest? Dlaczego tutaj wpadam na tego kolesia?!
{8093}{8199}Nie s�dzi�em, �e spotkam ci�, je�li| b�d� tu przejazdem, ale...
{8213}{8272}M�wi� na to "przeznaczenie".
{8288}{8341}Ee, nie, to...
{8346}{8502}Jego twarz, g�os i tak dalej - w og�le nie |przypomina Usagi'ego-san.
{8506}{8558}Ale zaczynam my�le�, �e s� �udz�co podobni sercem.
{8562}{8618}Dostajesz truskawki?
{8623}{8707}W�a�nie! Skoro spotka�em go tutaj, |mog� poprosi� go, by przesta�!
{8715}{8868}Eee, dzi�kuj� bardzo! Jestem bardzo wdzi�czny |za twoj� hojno��, ale nie musisz ju� ich przysy�a�.
{8876}{8929}Co� ci� urazi�o?
{8933}{8986}Ee? Nie, to nie to...
{8989}{9053}Wi�c w sumie...
{9058}{9144}Nie chc�, �ebys robi� sobie problem, przesy�aj�c je codzie�.
{9148}{9193}A wi�c b�d� je s�a� co jeden dzie�.
{9197}{9248}Nie, nie o to mi chodzi...
{9244}{9296}No to co za problem?
{9299}{9329}Pr�buj� powiedzie�...!
{9332}{9367}Co tam si� dzieje?
{9369}{9388}K��c� si�?
{9464}{9519}Ch-chwila, pu�� mnie!
{9523}{9558}Co ty wyprawiasz?
{9562}{9613}Wys�ucham reszty w domu.
{9615}{9666}Chc� us�ysze� w�a�ciw� przyczyn�.
{9670}{9790}Co? Nie ma takiej potrzeby... Chc� tylko powiedzie�,| �e nie musisz mi ju� przysy�a� truskawek!
{9795}{9852}Dlaczego musz� jecha� z tob� do domu...?!
{9880}{9955}Chwila. "Dom" znaczy si�... Dom rodzinny Usagi'ego-san?
{10009}{10089}Przyci�gajmy uwag�. Pospiesz si� i wsiadaj.
{10093}{10207}C-co robi�...? Jestem troch�... ciekawy.
{10406}{10432}Ej, Misaki...
{10522}{10562}Misaki?!
{10895}{10916}To Japonia?
{10952}{10988}Co ty wyprawiasz?
{10991}{11032}A, id�!
{11045}{11168}Mi�dzy bram� i frontowymi drzwiami |jest jakie� 100 metr�w...
{11193}{11309}Znaczy si�, wiedzia�em, �e s� bogaci, |ale nie, �e a� tak!
{11335}{11431}Naprawd� jeste�my w �rodku Tokio?!
{11435}{11475}Witamy w domu, prosz� pana.
{11478}{11502}Pokoj�wki?!
{11522}{11548}Aleksander?!
{11555}{11590}Ta-Tama?! | /(Popularne imi� dla kota)/
{11594}{11614}Sk�d wiesz?
{11617}{11634}Serio?!
{11710}{11781}Haruhiko-sama, witaj w domu.
{11782}{11832}Przyprowadzi� pan go�cia?
{11832}{11863}Tak.
{11946}{11980}Witaj.
{11980}{12052}Jestem kamerdynerem w tym domu.
{12051}{12074}Kamerdyner?
{12072}{12101}Kamerdyner musi si� nazywa�...
{12102}{12123}Sebastian!
{12127}{12180}Nazywam si� Tanaka.

{12492}{12598}Jestem troch� nie na miejscu b�d�c tutaj go�ciem...
{12617}{12825}Ale ten dom... mo�e i jest du�y, ale ma ch�odn� atmosfer�.
{12949}{13100}Najmocniej przepraszam. Haruhiko-sama �yczy sobie| powiedzie� panu, �e zaj�ty jest prac� i troch� si� sp�ni.
{13123}{13163}Dzi�kuj� za pa�sk� cierpliwo��.
{13168}{13218}Tak! W porz�dku.
{13280}{13343}Eee, to naprawd� cudowny dom!
{13349}{13423}Prawd� m�wi�c zosta� zbudowany w �rodku ery Meiji.
{13474}{13610}Rzadko bywa, �eby Haruhiko-sama |przyprowadza� do domu go�ci takich jak pan...
{13627}{13705}Prosz� mi wybaczy�, ale czy pan jest znajomym biznesowym?
{13719}{13873}Nie, w�a�ciwie mieszkam w domu Usa-- ee... Akihiko-san i...
{13938}{14083}Umm, m�j starszy brat by� koleg� Akihiko-san| ze szko�y i tak to wysz�o.
{14144}{14179}Znowu ta reakcja...
{14198}{14285}Akihiko-san jest dla mnie bardzo mi�y.
{14289}{14358}A, nie, prosz� o wybaczenie.
{14367}{14529}Akihiko-sama nigdy nie by� typem osoby, |kt�ry robi�aby co� takiego, wi�c by�em troszeczk� zdziwiony...
{14590}{14643}Ma si� dobrze?
{14662}{14696}Tak, w porz�dku.
{14723}{14841}Nawet w dzieci�stwie zawsze trzyma� si� na dystans od domu.
{14845}{14918}Opu�ci� go zaraz po sko�czeniu liceum.
{14924}{14989}Nie mia� �adnych przyjaci�?
{15022}{15112}W s�siedztwie mieszka� ch�opiec w jego wieku.
{15118}{15197}Byli dobrymi przyjaci�mi.
{15243}{15319}Ale kiedy wraca� do domu, niewiele m�wi�.
{15319}{15504}Na drugim pi�trze jest sk�adzik.| On cz�sto siedzia� tam, patrz�c za okno i pisz�c co�.
{15564}{15624}Aa, teraz nie�le sobie radzi!
{15638}{15748}Ma jednak tendencj� do |nieregularnych godzin pracy z powodu swojej profesji.
{15753}{15920}Ja przygotowywuj� wszystkie posi�ki,| a on je wszystko - pr�cz zielonej papryki.
{15924}{16077}Ach tak... A wi�c Akihiko-sama musia� otworzy� si� na ciebie.
{16107}{16190}Ee, czy ja wiem... mo�e troch�...
{16194}{16238}To wspaniale...
{16242}{16326}A wi�c spotka�e� Haruhiko-sama przez Akihiko-sama?
{16326}{16397}Tak, co� w tym stylu.
{16402}{16485}Ale ci dwaj w og�le nie wygl�daj� podobnie!
{16527}{16566}Ty... nic nie wiesz?
{16589}{16625}O czym?
{16632}{16775}To zbyt �mia�e z mojej strony, by o tym opowiada�, ale...
{16855}{16984}C�... nie staraj� si� o kontakt ze sob�... znaczy si�...
{16988}{17046}Tak, wiem o tym.
{17088}{17192}Prawd� jest, �e maj� dwie r�ne matki...
{17201}{17217}S�ucham?
{17268}{17290}To znaczy...
{17326}{17368}O czym wy rozmawiacie?
{17373}{17428}Znaj swoje miejsce.
{17473}{17513}Prosz� wybaczy�.
{17594}{17753}To znaczy, �e Usagi-san i Usagi-ani s� przyrodnimi bra�mi?
{17757}{17774}Co jest?
{17777}{17836}Za du�o m�wi�?
{17839}{17876}Nie, nie.
{17932}{18001}A, tak. Jest wa�niejsza przyczyna mojej wizyty!
{18004}{18169}A wi�c o tych truskawkach! Naprawd� nie musisz ju� ich przysy�a�!| Mimo, �e by�y bardzo dobre!
{18174}{18235}Skoro s� dobre, nie ma powodu, by przestawa�.
{18238}{18281}No, widzisz, to...
{18...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin