Sukces_a_praca.pdf

(638 KB) Pobierz
93133852 UNPDF
93133852.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśl i .
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 10.04.2008
Tytuł: Sukces a praca (fragment utworu)
Autor: Witold Wójtowicz
Wydanie I
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Anna Popis-Witkowska, Sylwia Fortuna
Skład: Anna Popis-Witkowska
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
93133852.002.png
SPIS TREŚCI
WSTĘP
.............................................................................................
5
WOLNOŚĆ
....................................................................................
6
CO RZĄDZI SUKCESEM?
.............................................................
8
JESTEŚ KOWALEM SWEGO LOSU
.............................................
15
TAJEMNICA SUKCESU
...............................................................
17
KOGO KARMISZ?
.......................................................................
28
SIŁA MARZEŃ
............................................................................
30
CZY POTRAFISZ MARZYĆ?
........................................................
32
PUŁAPKI NA DRODZE ROZWOJU
.............................................
36
...................................................................
41
....................................................................
45
.................................
53
............................................................................
55
.....................................................
59
STRACH I MARZENIA
..............................................................
63
CZŁOWIEK I KOMPUTER
.........................................................
66
ZNAJDŹ SWOJE MARZENIE
....................................................
69
FIREWALL
................................................................................
72
KROKI DO SUKCESU
................................................................
78
18.1.
Chcesz mieć pieniądze bez pracy —
naucz się pracować bez pieniędzy
82
18.2.
Buduj swój sukces na sukcesie innych
....................................................
83
18.3.
Naucz się inwestować
.............................................................................
84
18.4.
Prawo rytmu
............................................................................................
85
18.5.
Nie oceniaj
...............................................................................................
85
18.6.
Stawianie celów i planowanie
.................................................................
87
18.7.
Stań się odporny na krytykę
...................................................................
88
18.8.
Słuchaj informacji płynących z
właściwych źródeł
................................
90
18.9.
Otwórz się na nowe idee
.........................................................................
93
18.10.
Nie będziesz się oszukiwał
....................................................................
93
18.11.
Wkurzenie się
.........................................................................................
94
. 97
WIARA
.....................................................................................
98
SZCZĘŚCIE
..............................................................................
101
MYŚL
......................................................................................
103
GDZIE JESTEŚ?
.......................................................................
110
UMYSŁ
....................................................................................
112
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
EWOLUCJA MYŚLENIA
..........................................................
119
Emocja
...................................................................................................
120
Umysł, logika
.........................................................................................
121
Intuicja
...................................................................................................
121
ZMIANA WARTOŚCI
...............................................................
122
PISANIE
..................................................................................
125
NO TO DO ROBOTY!
...............................................................
126
Napisz krótki wstęp
...............................................................................
130
28.2.
Właściwa treść: teoria i praktyka
.........................................................
130
28.3.
Przydatne wskazówki
............................................................................
131
28.4.
Zakończenie
...........................................................................................
131
25.
25.1.
25.2.
25.3.
26.
27.
28.
28.1.
SUKCES A PRACA — darmowy fragment – kliknij po więcej
Witold Wójtowicz
str. 5
9. Kamera filmowa
Kamera filmowa
Jeśli wydaje Ci się, że Twoja ocena świata jest obiektywna i prawdzi-
wa, to zastanów się, z jakich źródeł czerpiesz informacje. Wyobraź
sobie, że właśnie przyjechałeś do miasta, gdzie jeszcze nie byłeś.
Jak myślisz, na jakiej podstawie je ocenisz?
Na podstawie tego, co napotkasz. Jeśli właśnie będzie słoneczna po-
goda, to w pamięci zostanie wspomnienie, że to słoneczne, kolorowe
miasto, jeżeli będzie deszcz — zapamiętasz je jako szare i ponure.
Jeśli zobaczysz strzelaninę, to od razu Twoja opinia będzie taka, że to
niebezpieczne miasto, nawet gdyby była to pierwsza i jedyna strzela-
nina od początku istnienia tej miejscowości.
Twój umysł działa jak kamera filmowa: rejestruje to, na czym się
skoncentruje, a resztę pomija. A więc jak myślisz, czy Twoje spost-
rzeżenia, opinie i oceny są obiektywne?
Każde spostrzeżenie jest subiektywne i zależy tylko od tego, kto i na
co patrzy. W najspokojniejszym kraju natkniesz się na przemoc i na
polu bitwy znajdziesz spokojne miejsce.
Popatrz w ten sam sposób na małżeństwo. Nie ma ludzi doskona-
łych, a więc jeśli zechcesz, to możesz w swoim współmałżonku zna-
leźć cechy dobre lub złe. To, na których z nich zogniskuje się Twoja
kamera, wykreuje małżeństwo wspaniałe lub doprowadzi do jego
rozpadu. W momencie, gdy to zrozumiesz, możesz świadomie praco-
wać swoją kamerą i reżyserować swoje życie.
Możesz zapytać:
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Witold Wójtowicz
9.
93133852.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin