Scientific Advertising(4).pdf

(683 KB) Pobierz
802733136.001.png
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Scientific Advertising"
Darmowa publikacja dostarczona przez
Copyright by Złote Myśli & Claude Hopkins, rok 2011
Autor: Claude Hopkins
Tytuł: Scientific Advertising
Data: 24.03.2012
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie
w
formie
dostarczonej
przez
Wydawcę.
Zabronione
jakiekolwiek
zmiany
w
zawartości
publikacji
bez
pisemnej
zgody
Wydawcy.
Zabrania
się
jej
odsprzedaży,
zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje
były
kompletne
i
rzetelne.
Nie
biorą
jednak
żadnej
odpowiedzialności
ani
za
ich
wykorzystanie,
ani
za
związane
z
tym
ewentualne
naruszenie
praw
patentowych
lub
autorskich.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
nie
ponoszą
również
żadnej
odpowiedzialności
za
ewentualne
szkody
wynikłe
z
wykorzystania
informacji
zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
P owe r ed by TCPDF ( www .t cpd f. o r g )
Spis treści
Przedmowa wydawcy........................................................................5
Rozdział 1. Jak ustala się prawa reklamy .........................................................7
Rozdział 2. Dobra praktyka sprzedaży.............................................................15
Rozdział 3. Oferowanie usługi ..........................................................................21
Rozdział 4. Reklamy w sprzedaży wysyłkowej.................................................25
Rozdział 5. Nagłówki.........................................................................................33
Rozdział 6. Psychologia .....................................................................................39
Rozdział 7. Podawanie konkretów ....................................................................47
Rozdział 8. Opowiadanie pełnej historii...........................................................53
Rozdział 9. Sztuka w reklamie..........................................................................59
Rozdział 10. Rzeczy zbyt kosztowne...................................................................65
Rozdział 11. Informacja.......................................................................................71
Rozdział 12. Strategia..........................................................................................77
Rozdział 13. Korzystanie z próbek .....................................................................83
Rozdział 14. Budowanie kanałów dystrybucji....................................................91
802733136.002.png
Rozdział 15. Kampanie testowe...........................................................................97
Rozdział 16. Poleganie na pośrednikach ..........................................................103
Rozdział 17. Indywidualność..............................................................................107
Rozdział 18. Reklamy negatywne......................................................................111
Rozdział 19. Pisanie listów................................................................................113
Rozdział 20. Nazwa, która pomaga ..................................................................117
Rozdział 21. Dobry biznes.................................................................................121
Przedmowa wydawcy
Oddajemy w Państwa ręce niezwykłą książkę Claude’a Hop-
kinsa. Trudno sobie wyobrazić, że została napisana prawie
90 lat temu, a wciąż pozostaje aktualna. Opisuje przecież coś,
co zmienia się na naszych oczach; coś, co mamy wrażenie, że
dezaktualizuje się z miesiąca na miesiąc. Książka ta opisuje
bowiem świat reklamy.
Wydaje nam się — i obserwujemy to przecież — że reklamy
sprzed roku, dwóch są już „nieświeże”, a o tych z początku lat
90. myślimy z pobłażliwym sentymentem. Ale okazuje się, że
jest coś, co spaja wszystkie reklamy, co tworzy z nich odrębny
gatunek twórczości człowieka. Może to ich użytkowy charak-
ter? Może zakamulowany — mniej lub bardziej — komuni-
kat nakłaniający do określonych działań?
Reklama rządzi się swoimi prawami, a prawa te zebrał, opisał
i wytłumaczył najprościej jak się da Claude Hopkins w niniej-
szej książce. I choć autor nie mógł nawet pomyśleć o rekla-
mie telewizyjnej czy internetowej, to nie ma to znaczenia. Do
5
802733136.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin