Pomiar wielkości nieelektrycznych.pdf

(46 KB) Pobierz
2430841 UNPDF
Pomiar wielkości nieelektrycznych metodami
elektrycznymi.
Obecne zapotrzebowanie na pomiary elektryczne i nieelektryczne(mechaniczne,
termiczne, elektrochemiczne, akustyczne) umożliwiło na bardzo wysoki rozwój tego
kierunku. Pomógł w tym także rozwój lamp oscyloskopowych, detektorów fazowych,
amplifiltrów, układów elektronicznych o ujemnych sprzężeniu itp. Zastosowanie
miernictwa elektrycznego w przemyśle pozwoliło na podniesie jakości produktów,
usprawnienie kontroli produkcji. Obecnie możliwe jest szybkie odnalezienie usterki,
dzięki czemu można zaoszczędzić drogocenny czas.
Metodami elektrycznymi możemy zmierzyć miedzy innymi
Ciśnienie – stan próżni ,ciśnienia akustyczne, ciśnienia średnie i duże
Siły i momenty sił – ciężary, siły rozłożone lub skupione, momenty gnące ,
skręcające, naprężenia powierzchniowe, ścinające
Prędkości i przyśpieszenia, nierównomierność biegu
Czas i częstotliwość – czas trwania zjawiska, kolejność lub jednoczesność
zjawisk, częstotliwość zjawisk i przebiegów okresowych, ilość przedmiotów lub
zjawisk zachodzących w danym czasie
Moc, praca, energia , sprawność ,ilość energii promienistej
Energie promienistą – strumień, natężenie, jasność, jaskrawość promieniowania,
ilość substancji w roztworze
Wymiary geometryczne – długość, odległość, grubość, wysokość, poziom,
chropowatość i falistość powierzchni, objętość, kąty, położenie w przestrzeni,
kształty bardzo małych cząstek
Własności fizyko-chemiczne materii – zawartość domieszek, izotopów,
kwasowość, zawartość spalin i gazów, wilgotność, lepkość
Wielkości nieelektryczne można mierzyć za pomocą wielu sposobów. Bazują one na
jednym założeniu: należy zamienić mierzoną wartość na postać elektryczną, taką jak
napięcie, prąd, rezystancje, pojemność czy indukcyjność. Po zamianie odpowiedni układ
odczytuje uzyskany wynik, a następnie o ile jest taka konieczność dodatkowo koryguje
Dzięki pomiarom elektrycznym wielkości nieelektrycznych obecne pomiary mogą być
wykonywane w pomieszczeniach fabrycznych lub w terenie (dawnie były potrzebne
odpowiednie warunki laboratoryjne i wykwalifikowany personel).Ponadto pomiary
elektryczne mają więcej zalet:
Możliwość automatycznego uwzględnienia poprawek w czasie wykonywania
pomiaru
Duża dokładność pomiaru
 
Duża czułość pomiaru
Krótki czas potrzebny do wykonania pomiaru
Możliwość automatyzacji pomiarów danej wielkości i automatyzacji pomiaru
zmian tej wielkości w czasie
Łatwość przekazywania wyników pomiarów na znaczne odległości bez
wyraźnego zmniejszenia dokładności pomiaru
Możliwość przeprowadzenia pomiarów z odległości, nawet znacznych, co
umożliwia centralizacje pomiarów oraz ich wykonywanie w miejscach
niedostępnych
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin