Dziennik zajęć pozalekcyjnych.doc

(73 KB) Pobierz
DZIENNIK ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

DZIENNIK ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

 

             

(rodzaj zajęć)

 

rok szkolny 20……/20…… - semestr jesienny wiosenny*)

 

Nauczyciel:              Termin zajęć:              

 

CELE ZAJĘĆ:

 

 

 

 

 

 

 

Podpis nauczyciela:               Akceptuję:

 

 

 

 

 

REJESTR ZAJĘĆ:

 

Lp.

Data

Godz. od-do

liczba godz.

Temat zajęć

Obecnych

Podpis

nauczyciela

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

 

 

 

 

*) – niepotrzebne skreślić

 


Nauczyciel: ...................................................              Rok szkolny ………./ ….. – semestr jesienny–wiosenny*)

 

 

 

 

LISTA OBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH

 

w dniu .......................................

 

 

Lp.

...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin