Sekrety skutecznych negocjacji.pdf

(221 KB) Pobierz
20957773 UNPDF
! " #
!
" $ ! " "
% &'# ( % "
) " # ( ' $!
" & ( * )"#
20957773.001.png
$ % & '! (!) !*!
+ ,-*..*/,,0
"1+ 2& 3
4+
5+ 4 6
" $ ! " "
% &'# ( % "
) " # ( ' $!
" & ( * )"#
7 8 (1 )9!
4:%; **
!* ' ! <=>
?.#<<. '
888+ *(!) !*!
@)47+ A!!*!
&" $#
4!! B*
K
&+,-
% % CDE
F G !C G H
G H F *
' 1F CC IG ID !
G *
FG G H 1
! H 1 G
*
( 1 4"4 F ! G F D
4"4*
' F D ID *
4 G FG D "J D HG 9! G D
! + # 2* #3G !
9* 1 C CDF G D H !I
H G G I !G ! G D H H
CG I ! &C* 1
G D ! ! E DG D! C
*
% 4:%; **G 8 (1 )9! L
# F
20957773.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin