Teatr- miejsce niezwykłe.odt

(21 KB) Pobierz
Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie II a

Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie II a

Data:01.12.2009r.

Ośrodek tematyczny: Teatralne rozmaitości.

Temat dnia: Teatr – miejsce niezwykłe.

Cel główny: Przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu kulturalnym poprzez

rozbudzanie zainteresowania teatrem.

Cele operacyjne:

Uczeń:

                      zna słownictwo związane z teatrem

                      zna zasady kulturalnego zachowania się w teatrze

                      potrafi w skupieniu słuchać tekstu czytanego przez nauczyciela

                      rozumie tekst czytany przez nauczyciela

                      potrafi współdziałać w grupie

                      wie, że dyscyplina sprzyja procesowi uczenia się

 

-                      Metody pracy:

-                      pogadanka,

      -     pokaz,

-                      praktycznego działania,

-                      praca z książką,

-                      ćwiczeniowa,

-                      drama.

Formy pracy:

-                      zbiorowa jednolita,

-                      indywidualna jednolita,

-                      grupowa.

Środki dydaktyczne:

-            karty pracy,  ilustracje sceny teatralnej wraz z podpisami, karton, kredki, kolorowy papier,

Przebieg zajęć:

  1. Wprowadzenie do tematu. Nauczyciel mówi zagadkę: „ Choć to nie rolnik, lecz rolę ma. Często w teatrze lub w filmie gra”.

2.                  Uczniowie wypowiadają się swobodnie na temat obejrzanej sztuki teatralnej.

3.                  Uczniowie podzieleni na grupy próbują zapisać jak najwięcej wyrazów kojarzących się im z teatrem. Burza mózgów.

4.                  Uczniowie odczytują wypisane wyrazy.

5.                  Nauczyciel umieszcza na tablicy ilustracje związane z teatrem i prosi uczniów o dopasowanie słownictwa.

 

6.                  Uczniowie uzupełniają obrazek brakującymi elementami.

7.                  Nauczyciel wzorowo czyta utwór „Takie miejsce”.

Uczniowie odpowiadają na pytania i argumentują swoją wypowiedzi odpowiednimi fragmentami tekstu.

                      Dlaczego poeta nazywa teatr miejscem, w którym mocniej bije serce?

                      Jakie są przeżycia widza i aktora w

teatrze.

8.                  Uczniowie podkreślają wyrazy dotyczące przeżyć.

9.                  Uczniowie wcielają się w role osób z teatru.

10.              Uczniowie zapisują wyrazy z „rz” wymiennym.

11.              Uczniowie układają zdania o właściwym zachowaniu w teatrze i porównują z radami z karty pracy.

12.              Uczniowie projektują i wykonują afisz teatralny i przyozdabiają go kwiatkiem zrobionym techniką origami.

13.              Sprawdzian- mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 30. Obliczenia zegarowe.

14.              Podsumowanie dnia i samoocena.

 

 

 

Środki dydaktyczne:

 

 

 

 

 

Kartki papieru

 

 

 

Ilustracje związane z teatrem, podpisy do ilustracji.

K. 95 ćw.1

 

P. s.112

 

 

 

 

 

 

P. s.112

 

K. 95 ćw. 2,4

K. 95 ćw.5

 

Karton, kredki, kolorowy papier.

 

KM. 127-128

 

Zgłoś jeśli naruszono regulamin