The Simpsons - 21x21 - Moe Letter Blues.txt

(19 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{1}{72}Episode MABF13|Moe Letter Blues
{237}{291}Witaj, ciemno�ci.
{292}{335}PROSZ�, PORWIJCIE TO DZIECKO|- DZWO�CIE HOMER
{359}{449}ZJEDZENIE WARZYW TO NIE|PREZENT NA DZIE� MATKI
{493}{523}Dobry!
{1796}{1845}/Springfield, U.S.A.
{1847}{1896}/Miasto, w kt�rym ka�dy|mieszkaniec ma jak�� opowie��./
{1898}{1939}/Ja przeprowadzi�em si� tutaj,|bo na kalkulatorze,/
{1941}{1982}/kod pocztowy pisze si� "boobs".|[cycuszki]/
{1984}{2034}/To miasto pe�ne zdobywc�w
{2036}{2067}/i ludzi pokroju Skinnera.
{2069}{2105}Czemu ty nie zdech�e�
{2107}{2146}zamiast tego samochodu?
{2148}{2234}/Ale wszyscy chodz� do Moego.
{2293}{2333}DZI� RODEO|CIEM BAROWYCH
{2687}{2780}/Tawerna u Moe,|kierownictwo: Moe Szyslak.../
{2782}{2846}/Przystojny, uprzejmy,|elegancki./
{2883}{2926}Zabieraj t� kamer�.
{2927}{2966}Ja tu jestem narratorem.
{2968}{3023}/Oto moja opowiastka.
{3025}{3106}/Jako miejscowy barman,|znam problemy wszystkich ludzi./
{3108}{3238}/A wszyscy je maj�,|szczeg�lnie ma��onkowie./
{3239}{3279}/Czy to ci od Biblii...
{3280}{3347}Timothy, sko�czy�am|si� modli�.
{3349}{3386}Nie teraz, Helen.
{3388}{3423}Dzi� maluj� w�sy
{3425}{3455}na twarzach baga�owych.
{3539}{3573}/...czy te� tragarze.
{3575}{3623}# �pijcie ju�, �pioszki #
{3624}{3670}# Niechaj chmurka b�dzie... #
{3671}{3707}Sk�d my mamy ten szajs?
{3709}{3759}Normalka.
{3761}{3853}Oto ko�ysanka, kt�r�|�piewa�a mi mama.
{3966}{4065}Dlaczego zawsze zmieniasz|stacj� na 93.7 Kropka?
{4067}{4137}Lubi� z rana pos�ucha� Rajiva,|Rubab� i wielkiego Brahmina!
{4139}{4212}�adna kasta nie uchroni si�|przed ich weso�ymi �arcikami!
{4214}{4295}Konkurs ma-hot-ma czy|ma-not-ma to nie �arcik.
{4297}{4337}To seksistowskie|�wi�tokradztwo!
{4339}{4371}Nienawidz� tej stacji!
{4373}{4427}Ale masz z nimi|tyle wsp�lnego...
{4429}{4460}Ca�y czas nawijasz|podczas jazdy samochodem!
{4462}{4495}Odwo�aj to.
{4496}{4540}Odwo�uj�.
{4542}{4584}/Pewnie si� zastanawiacie,
{4586}{4636}/do czego to wszystko d��y?
{4638}{4674}/To ponadczasowa opowie�� o...
{4722}{4775}/Widzicie to, co ja?
{4777}{4817}/Ten wszechwiedz�cy|punkt widzenia/
{4819}{4859}/ma swoje zaskakuj�ce zalety!
{4892}{4953}/Nie! Nie!
{4955}{4995}/O czym to, kurka, gada�em?
{4997}{5037}/Ach tak. By�o to tu�|przed Dniem Matki./
{5039}{5141}Zniszczy�am swoje cia�o,|aby urodzi� ciebie?!
{5213}{5283}Dzieci, mo�e w ten Dzie� Matki
{5285}{5345}podarujecie swoim mamom
{5347}{5391}odrobin� wytchnienia?
{5392}{5446}Niech wasi tatusiowie|zabior� was, niezno�ne dzieciaki,
{5447}{5512}na Festiwalowy Ca�odniowy|Rejs Krusty'ego
{5514}{5559}na historyczn� wysp� �asicy,
{5561}{5622}jedn� z dziesi�ciu|najokr�glejszych wysp Ameryki.
{5624}{5710}Zwied�cie mroczne|jaskinie �asic.
{5711}{5755}/Obejrzyjcie historyczne|wi�zienie z wojny secesyjnej,/
{5756}{5797}/zr�bcie sobie piknik|w miejscu, gdzie cia�a/
{5799}{5847}/by�y sk�adowane niczym worki.
{5848}{5894}/Dodatkowo jaki� park rozrywki!
{5896}{5939}/Ostrze�enie: Mo�e wam si� nie podoba�.
{5941}{5978}Powinni�cie pop�yn�� na ten rejs.
{5980}{6020}B�dziecie si� �wietnie bawi�,
{6022}{6087}dzieci sp�dz� czas ze|swoim ojcem, poznaj� si�.
{6088}{6174}Lubi� piwo, hot dogi|i jak mi si� urywa film na pla�y.
{6176}{6247}I mog� sp�dzi� Dzie� Matki|zajmuj�c si� czym�,
{6249}{6305}co odk�ada�am ju� od|d�u�szego czasu.
{6307}{6351}Sprz�taj�c rynny?
{6353}{6394}To ty to odk�adasz|od d�u�szego czasu.
{6396}{6448}Kresk�wki!|Cisza!
{6453}{6526}�mier� Kota na Ksi�ycu/
{6662}{6705}Nie ma Ta�my!/
{6845}{6889}Zaczynaj!
{7450}{7491}Marge, o czym to m�wili�my?
{7529}{7563}M�wi� na pr�no.
{7564}{7600}Wybacz, kochanie.|Nie s�ucha�em
{7602}{7639}i nie b�d� teraz s�ucha�.
{7712}{7766}Homer, co mama mia�a|na my�li m�wi�c
{7768}{7808}"zajmuj�c si� czym�"?
{7810}{7875}Synu, jestem tak jakby|ekspertem od p�ci �e�skiej
{7877}{7977}i powiem ci, �e kobiety|nigdy nic nie maj� na my�li.
{7979}{8019}Tato, to niebezpieczny pogl�d,
{8021}{8063}szczeg�lnie, �e m�wisz|o swojej �onie.
{8065}{8107}S�ysz�, co m�wisz, Lisa.
{8109}{8142}Nic.
{8220}{8258}Do kojca, kochanie.
{8260}{8313}A je�li zg�odniejesz,|to masz homara.
{8527}{8566}Specjalna przesy�ka
{8567}{8627}dla pana Simpsona, Lovejoya|i Nahasapeemapetilona.
{8689}{8729}/Wpadnie do wody.
{8813}{8850}Co?
{8966}{9009}To od Moe.
{9011}{9074}/"Drodzy przyjaciele, mam dla was|podw�jnie smutn� wiadomo��."/
{9076}{9130}/"Po pierwsze wyje�d�am|z miasta, na zawsze."/
{9132}{9189}/"A m�j prezent po�egnalny?"
{9191}{9243}/"Jedna z waszych �on|wyje�d�a ze mn�."/
{9245}{9296}Jedna z naszych �on|wyje�d�a z Moe?!
{9298}{9347}Moe wyje�d�a z miasta?!
{9349}{9397}/"Zapewne powinienem by�|powiedzie� wam to osobi�cie,"/
{9399}{9459}/"ale nie ma �atwego sposobu|na po�egnanie si� na zawsze."/
{9461}{9519}/"Wi�c wyra�� to w najtrudniejszy|spos�b: po mandary�sku."/
{9520}{9586}/"Zai jian yong yuan!"
{9598}{9639}/A teraz gdy ten czajnik|zacznie tr�bi�,/
{9641}{9688}/ja zrobi� sobie ma�� przerw�.
{9689}{9736}/Rany, ten g�os zza kadru|zaczyna mnie dobija�./
{9737}{9812}/Niezale�nie ile p�ac� don Pardowi|to i tak ma�o./
{9814}{9864}/Zarabiam wi�cej ni�|sobie wyobra�asz./
{9866}{9913}/Zarabiam nawet teraz.
{9915}{9971}/Gdzie jeste�?
{9995}{10075}Moe ucieka z jedn�|z naszych �on?!
{10077}{10114}Papeteria jest autentyczna.
{10116}{10168}/- Ma znak wodny Moego.|NA CO SI� GAPISZ?
{10169}{10212}Pytanie brzmi,
{10213}{10280}kt�ra z naszych �on|zosta�a Moe-prowadzona?
{10281}{10323}Zako�cz� ten suspens
{10325}{10386}prostym telefonem|do Manjuli.
{10429}{10481}- Brak sygna�u?!|- Zero baterii?!
{10483}{10524}- Mam Marge!|- Homer?/
{10525}{10563}Marge, czy to ty|uciekasz z Moe?
{10565}{10612}/Homer?|Ja... ciebie!/
{10613}{10669}Tracisz mnie,|czy zostawiasz mnie?!
{10671}{10709}/Przerywa!|[te�: zrywamy ze sob�]
{10710}{10758}Cholera jasna!
{10822}{10866}Nie mog� gada�.|Musz� napisa� SMSa.
{10868}{10983}/Marge, zostawi�a� mnie dla...?
{11040}{11097}Ten dr�g by� potrzebny|do zadokowania.
{11201}{11247}Wi�kszo�� naszego �adunku|to materia�y wybuchowe.
{11398}{11458}WI�ZIENIE Z WOJNY SECESYJNEJ|I MUZEUM BOKOBROD�W
{11459}{11502}Rebelianckie �miecie, chce mi|si� wymiotowa� na wasz widok.
{11504}{11547}Oto s�odka sprawiedliwo��
{11549}{11606}za to jak wy, szare �asice, potraktowa�y�cie|naszych ch�opc�w pod Andersonville!
{11656}{11731}Gdy tylko okrucie�stwo wchodzi w gr�,|to Bart zna jego histori�.
{11733}{11794}Je�li Moe wyje�d�a z jedn�|z naszych �on,
{11796}{11834}to z pewno�ci� nie|z moj� Helen.
{11836}{11895}W zesz�ym tygodniu zacz�li�my|uk�ada� nowe puzzle.
{11897}{11935}Nadal jeste�my przy kraw�dziach.
{11937}{12003}Ja i Marge nie|mamy problem�w.
{12005}{12049}Ju� nawet wcale|nie k��cimy si�.
{12050}{12105}No co?
{12106}{12151}Gdy kobieta jest cicha|i zadowolona,
{12153}{12211}to znaczy, �e zaraz|rozp�ta si� piek�o.
{12213}{12252}Pomy�l retrospektywnie,|Homer.
{12253}{12306}Kiedy po raz pierwszy zda�e� sobie|spraw�, �e Marge zosta�a wypo�yczona,
{12308}{12365}niczym "Harry Potter"|z miejskiej biblioteki?
{12366}{12403}Pomy�l,
{12405}{12449}/pomy�l, pomy�l...
{12511}{12565}Nie a� tak daleko.
{12613}{12687}Homer, przyj�cie mojej mamy zaraz|si� zacznie. We� si� w gar��.
{12748}{12806}Moe, moi te�ciowie|zaraz tu b�d�.
{12808}{12877}Polej co� tak mocnego, abym|zapomnia�, �e ich nienawidz�,
{12879}{12945}ale nie na tyle, aby powiedzie�|im, �e ich kocham.
{12947}{13003}Wybacz, Homer, dzi� nie|polewam alkoholu.
{13005}{13059}/Tylko "O'Glums"|bezalkoholowe piwo./
{13061}{13108}Marge, to szale�stwo!
{13109}{13159}To przyj�cie z okazji|80. urodzin mojej matki,
{13161}{13200}a ty tego nie zepsujesz.
{13201}{13243}B�dziesz si� dobrze bawi�.
{13245}{13285}Zaprosi�am ci przyjaciela.
{13287}{13364}- Puk, puk!|- Flanders?!
{13365}{13397}S�siadeczka Marge|mnie zaprosi�a,
{13399}{13439}abym by� nad twym ramieniem|anio�em str�em,
{13441}{13495}i by� nie s�ucha� 400 diab��w|z drugiego ramienia.
{13713}{13765}Hej, grubasie|pe�en mi�cha.
{13767}{13809}Zr�b nam zdj�cie.
{13811}{13851}No dobra.
{13853}{13870}Nie u�miecha�am si�!
{13872}{13898}Co do...
{13900}{13925}Mia�am co� w z�bach.
{13926}{13953}�esz wy...
{13954}{13977}Mia�am zamkni�te oczy.
{13979}{14015}Wszawe...
{14017}{14065}M�j sweter jest|ty�em do przodu!
{14067}{14109}On nic nie potrafi|dobrze zrobi�.
{14110}{14162}Za wyj�tkiem uruchamiania alarm�w|samochodowych swoimi t�ustymi krokami.
{14164}{14204}Odwo�aj to!
{14355}{14396}Id�cie zapaskudzi� swoj� obecno�ci�|dom kogo� innego,
{14397}{14453}wy penisowo-k�dzierzawe-diablice!
{14455}{14491}Masz to jak w banku.
{14493}{14533}Jak nas tu nie chc�,|to sobie idziemy.
{14535}{14565}Za ka�dym razem,|gdy co� zaplanuj�,
{14567}{14652}co� co dla mnie wiele znaczy,|ty jako� to psujesz.
{14806}{14860}Stary, potrzebuj� kasy.
{14924}{14977}"Stracisz swoje wszystkie pieni�dze."
{14979}{15032}Zaraz si� przekonamy.
{15209}{15259}Poprosz� jeden.
{15261}{15307}T� blizn� mia�e�|zanim tu wsiad�e�.
{15309}{15357}- Kt�r� blizn�?|- Zaraz si� przekonasz.
{15395}{15442}Uwielbiam, uwielbiam|zapami�tywa� zapiski.
{15443}{15508}Stary, ale� robi�|dobr� zup�.
{15510}{15552}M�j Bo�e, ale� robi�|dobr� zup�.
{15554}{15593}Ju� po mnie!
{15594}{15647}Nie wiemy czy tu chodzi|o twoj� �on�.
{15649}{15681}To mog�aby by� twoja �ona.
{15682}{15714}Nie, prosz� pana.
{15715}{15752}Moje ma��e�stwo jest pewne.
{15754}{15819}Manjula nigdy by mnie nie zdradzi�a,|tak jak ja zdradzi�em...
{15821}{15867}- O jejku.|- W�a�nie.
{15869}{15916}By�a kiedy� okazja,
{15918}{15971}w kt�rej twoja �ona mog�a|znale�� pocieszenie
{15973}{16028}w ow�osionych|�apskach Moego?
{16030}{16067}Pomy�l, Apu.
{16069}{16108}Pomy�l, Apu...
{16245}{16285}Mo�emy skorzysta�|z toalety,
{16286}{16330}aby przebra� dzieci|ze stroj�w krykieta?
{16332}{16366}Z�apa� nas deszcz,
{16368}{16457}bo kto� nie c...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin