Podstawy pielęgniarstwa T.II.pdf

(52966 KB) Pobierz
179723640 UNPDF
pielęgniarstwa
Podstawy
PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW
KIERUNKÓW PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO
Tom II
Wybrane działania pielęgniarskie
Danuty ZarzyokieJ
Kazimiery Z
iek
Seria
p o ij
s t u d
II 8 II l O
179723640.002.png
Spis treści
Autorzy
5
Przedmowa
17
CZĘŚCI
DZIAtANIA OPIEKUŃCZE W PRACY
PIELĘGNIARKI
21
ROZDZIAŁ 1
Podstawy działań opiekuńczych pielęgniarki
23
Barbara Ślusarska
1.1. Uwarunkowania działań opiekuńczych pielęgniarki 23
1.2. Zakres i charakter działań opiekuńczych pielęgniarki.... 29
ROZDZIAŁ 2
Pomoc w zakresie higieny osobistej
pacjenta i otoczenia
37
Mariusz Wysokiński
2.1. Zapewnienie czystości całego ciała pacjenta
38
2.1.1. Podstawy zapewnienia czystości całego ciała
pacjenta
39
2.1.2. Kąpiel całego ciała
40
2.2. Zapewnienie higieny jamy ustnej
2.1.3. Mycie całego ciała w łóżku
44
2.2.1. Podstawy zapewnienia higieny jamy ustnej
53
2.2.2. Toaleta jamy ustnej
55
Marta Czekirda
2.3. Pielęgnacja przydatków skóry
65
2.3.2. Usuwanie zarostu twarzy
65
2.3.3. Pielęgnacja paznokci dłoni
81
2.3.4. Pielęgnacja paznokci i naskórka stóp
85
Agnieszka Sadurska, Marta Czekirda
2.4. Zapewnienie wygody pacjenta i higieny otoczenia
90
2.4.1. Podstawy zapewnienia wygody pacjenta
i higieny otoczenia
90
Iwona Adamska-Kuźmicka
2.4.2. Słanie łóżka
107
Części
53
2.3.1. Pielęgnacja włosów
78
179723640.003.png
Spis treści
Mariasz Wysokiński
2.4.3. Zmiana bielizny pościelowej i osobistej
119
2.4.4. Zmiana bielizny osobistej pacjenta
133
ROZDZIAŁ 3
Pomoc w utrzymaniu aktywności fizycznej
pacjenta
139
Iwona Adamska-Kuźmicka
'•• 3.1. Wybrane pozycje ciała i udogodnienia stosowane
u pacjenta
140
/! 3.2. Ćwiczenia bierne
159
3.4. Pomoc w przemieszczaniu się pacjenta
171
3.4.1. Sposoby przemieszczania pacjenta bez użycia
sprzętu
181
3.4.2. Sposoby przemieszczania pacjenta z pomocą
sprzętu
189
3.4.3. Sposoby transportu pacjentów
194
ROZDZIAŁ 4
Pomoc pacjentowi w zakresie odżywiania
199
Mariusz Wysokiński
4.1. Podstawy odżywiania pacjenta
200
4.2. Odżywianie doustne
202
4.3. Odżywianie przez zgłębnik
207
Mariusz Wysokiński, Marzena Porczak
4.4. Odżywianie przez przetokę
218
ROZDZIAŁ 5
Pomoc pacjentowi w zakresie wydalania
231
Agnieszka Sadurska
5.1. Stwarzanie warunków do samodzielnego wydalania . . . . 233
5.1.1. Pomoc pacjentowi w samodzielnym korzystaniu
z toalety
233
5.1.2. Podawanie basenów i kaczek
235
5.2. Wybrane metody wspomagania wydalania gazów
243
5.2.1. Stosowanie suchej rurki doodbytniczej
243
5.3. Wybrane metody wspomagania wydalania kału
248
5.3.1. Podstawy wspomagania wydalania kału
248
5.3.2. Dieta
250
5.3.3. Kinezyterapia
253
5.3.4. Doustne środki przeczyszczające
255
5.3.5. Zabiegi dorektalne
257
5.3.6. Inne metody
273
10
Tom II
3.3. Ćwiczenia czynne
176
179723640.004.png
Spis treści
5.4. Metody wspomagające wydalanie moczu
274
5.4.1. Metody prowokowania wydalania moczu
274
5.4.2. Cewnikowanie pęcherza moczowego
276
3ZDZIAŁ 6
Wybrane metody wspomagające wentylację płuc. . 289
Iwona Adamska-Kuźmicka, Marta Czekirda
6.1. Podstawy utrzymania wentylacji pluć
290
6.2. Ćwiczenia oddechowe
293
6.3. Wspomaganie odkrztuszania wydzieliny
z dróg oddechowych
302
6.4. Drenaż ulożeniowy (bierny)
309
6.5. Toaleta drzewa oskrzelowego
318
ROZDZIAŁ 7
Wybrane metody opieki nad dzieckiem
325
Iwona Adamska-Kuźmicka
7.1. Pomiar masy ciała, długości i obwodów ciała dziecka . . . 326
7.2. Przewijanie dziecka
328
7.4. Kąpiel dziecka
337
Ćwiczenia sprawdzające testowe
346
' CZĘŚĆ II
WYBRANE DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
W PRACY PIELĘGNIARKI
359
ROZDZIAŁ 1
Profilaktyka powikłań u pacjentów długotrwale
unieruchomionych
361
Anna Andruszkiewicz
1.1. Charakterystyka następstw długotrwałego
unieruchomienia pacjenta
362
1.2. Profilaktyka odleżyn
363
1.2.1. Standard zapobiegania odleżynom
375
1.3. Profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
380
<«y'l.4. Masaż w profilaktyce powikłań z długotrwałego
unieruchomienia pacjenta
383
Ćwiczenia sprawdzające testowe
388
Część I
11
7.3. Karmienie dziecka
331
179723640.005.png
Spis treści
CZĘŚĆ III
PODSTAWOWE DZIAŁANIA DIAGNOSTYCZNE
PIELĘGNIARKI
391
ROZDZIAŁ 1
Ocena stanu zdrowia pacjenta
393
Barbara Ślusarska
1.1. Ocena stanu zdrowia pacjenta dla potrzeb pielęgnowania . 396
1.1.1. Badanie podmiotowe pacjenta
399
1.1.2.Badanie fizykalne pacjenta
403
Krzysztof Opozda, Wojciech Kosmowski
1.2. Ocena stanu psychicznego pacjenta
406
Alicja Walczak, Izabela Muszyńska-Lachota
1.3. Badanie głowy i szyi
412
Barbara Ślusarska
1.4. Badanie skóry
425
Danuta Zarzycka
1.5. Badanie układu kostno-stawowego i mięśniowego
433
Barbara Ślusarska
1.6. Badanie klatki piersiowej i płuc
448
Barbara Ślusarska
1.7. Badanie gruczołów piersiowych
461
Barbara Ślusarska
1.8. Badanie układu sercowo-naczyniowego
466
Halina Idczak
1.9. Badanie jamy brzusznej
480
Regina Lorencowicz
1.10. Badanie układu nerwowego
492
Mańola Banaszkiewicz
1.11. Badanie układu moczowo-płciowego
517
ROZDZIAŁ 2
Pobieranie materiałów do badań
537
Joanna Zalewska-Puchała
2.1. Regulacje prawne udziału pielęgniarki w diagnostyce
laboratoryjnej
537
2.2. Pobieranie krwi żylnej do badań
538
2.3. Pobieranie moczu do badania
546
2.4. Pobieranie plwociny do badań
558
2.5. Pobieranie wymazów do badania
561
2.7. Pobieranie treści żołądkowej do badania
573
2.8. Pobieranie treści dwunastniczej do badania
581
12
Tom II
2.6. Pobieranie kału do badania
567
179723640.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin