Kor_Szwaczka.doc

(123 KB) Pobierz
KARTA OCENY RYZYKA NA STANOWISKU PRACY

3

 

KARTA OCENY RYZYKA NA STANOWISKU PRACY

SZWACZKA

 

OPIS STANOWISKA

Praca na stanowisku szwaczki polega na wykonywaniu prac szwalniczych, min. zszywaniu worków produkcyjnych, reperacji uszkodzonych wyrobów i odzieży pracowniczej. Do zadań szwaczki należy min. utrzymywanie maszyn i urządzeń, wykorzystywanych w pracy w odpowiednim stanie i czystości, gwarantującym bezpieczną pracę.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKA

- przygotowanie pomieszczenia do pracy (np. wietrzenie)

- przygotowanie maszyn do pracy

- przygotowanie materiału do zszywania

- zabezpieczenie odpowiedniej ilości nici, igieł itp. (wcześniejsze zgłaszanie kierownictwu potrzeby uzupełnienia braków)

- wykonywanie zleconej pracy

- uprzątnięcie stanowiska po zakończonej pracy

- wyłączenie maszyn i innych urządzeń pomocniczych

CZYNNIKI SZKODLIWE WYSTĘPUJĄCE NA STANOWISKU PRACY:

Wyniki udokumentowanych pomiarów czynników szkodliwych i niebezpiecznych dla stanowiska szwaczki przedstawiono w tabeli.

  Czynnik

    Hałas

Zapylenie

Mikroklimat

  Drgania

Promieniowanie

   Wynik

  pomiaru

 

 

 

 

 

IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Przeprowadzono ogólną analizę zagrożeń występujących przy wykonywaniu podstawowych prac przez szwaczkę. Oszacowanie ryzyka przeprowadzono dla zidentyfikowanych zagrożeń związanych z tymi pracami.

 

ZAGROŻENIA

Skaleczenie, ukłucie. Porażenie prądem elektrycznym. Hałas. Przeciążenie fizyczne i psychiczne. Drgania. Niedostateczne oświetlenie. Zapylenie

Wady postawy

 

 

 

 

KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO             

KARTA OCENY RYZYKA NA STANOWISKU PRACY

Data:

Numer karty:O1/03

 

 

 

Sporządził: Maciej Sokół

 

 

 

 

 

 

Szwaczka

 

 

 

 

 

 

Stanowisko pracy

Liczba narażonych:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty odniesienia:

 

 

 

Charakterystyka stanowiska pracy:

 

 

Kodeks Pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PN-N-18002

 

 

 

 

Wykonywanie prac szwalniczych, zszywanie worków

 

 

 

 

 

 

produkcyjnych, naprawa uszkodzonego wyrobu, odzieży

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Zagrożenie

Źródło zagrożenia

Ciężkość

Pawdopo-

Oszacowanie ryzyka

Działania profilaktyczne

 

 

Wyniki pomiarów

szkód

dobieństwo

 

 

 

 

 

1

Hałas

Maszyny do szycia

Duża

Duże

Duże

Stosowanie środków ochrony

 

 

 

 

 

 

 

 

indywidualnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

Zgłoś jeśli naruszono regulamin