Ostatnia piosenka [The Last Song] [Napisy PL].txt

(44 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{925}{1026}Sko�czyli�my poszukiwania,|mamy jedn� osob�.
{1049}{1128}Znale�li�cie kogo� innego?
{1494}{1562}OSTATNIA PIOSENKA
{1578}{1691}T�umaczenie:|Igloo666
{1990}{2025}Ale szkoda.
{2029}{2125}Jeden z najstarszych|budynk�w w Georgii.
{2265}{2334}Ronnie, obiecaj,|�e si� chocia� postarasz.
{2338}{2398}- Tata wie, �e j� aresztowano?|- Jonah!
{2402}{2485}Nie zrobi�am tego.|Odczep si�.
{2489}{2554}W sam� por�...
{2909}{2961}- Tato!|- Jak si� trzymasz, Joe?
{2965}{3031}�wietnie, a ty?
{3094}{3155}- T�skni�em. Ale wyros�e�.|- Ja te�.
{3159}{3227}Prawie dwa metry.
{3234}{3302}- Mieszkasz na pla�y?!|- Pewnie.
{3306}{3358}Odjazd!
{3362}{3477}- Nie id� do wody!|- B�d� ostro�ny, jak idziesz do wody.
{3532}{3610}- Trzymasz si�?|- Pewnie.
{3648}{3780}No tak, przecie� mamy dw�jk� dzieci.|Ronnie, jak si� miewasz, skarbie?
{3963}{4042}Nawet nie pr�buj zgadywa�.
{5169}{5254}- S�ucham?|- Szejk truskawkowy.
{5377}{5433}Prosz�.
{5714}{5776}Przepraszam.
{5906}{5996}- Nic si� nie sta�o?|- Wola�am to wypi� ni� nosi� na sobie.
{6000}{6058}Przepraszam.
{6062}{6112}Ca�kiem szczere.
{6116}{6175}Niewa�ne.
{6196}{6260}Naprawd� mi przykro.
{6264}{6330}- Po prostu si� sta�o.|- Jestem Will.
{6334}{6386}- Kupi� ci now� koszulk�.|- Nie, dzi�ki.
{6390}{6437}W ramach po�udniowej uprzejmo�ci.
{6441}{6498}Tak teraz nazywaj�|podrywanie obcych dziewczyn?
{6502}{6578}Tak naprawd� nie chodzi mi|o kupienie ci nowej koszulki.
{6582}{6611}Czy�by?
{6615}{6729}Jestem tutaj, �eby druga dru�yna|mog�a chwil� odpocz��.
{6734}{6836}- Bezczelny i zarozumia�y.|- Chod� poogl�da�.
{6880}{6927}Spasuj�.
{6931}{6987}Dzi�ki.
{7129}{7246}- Fajnie, �e to naprawi�e�.|- Ronnie spisa�a si� na medal.
{7295}{7418}Teraz wiem, jak wygl�da pianino|po uderzeniu kijem bejsbolowym.
{7437}{7534}- Tyle razy go u�ywa�e�.|- Nadal nie gra?
{7545}{7594}Od czasu, jak wyjecha�e�.
{7598}{7670}Brian kupi� jej elektryczne pianino,|ale nawet si� nie zbli�a.
{7674}{7758}- Elektryczne pianino od Briana?|- Steve.
{7762}{7851}- Co w og�le u niej?|- Podsumujmy.
{7862}{7959}Oceny do niczego.|To cud, �e zda�a liceum.
{7963}{8058}I nie ma ani jednej kole�anki,|kt�ra nie mia�aby gdzie� kolczyka.
{8062}{8118}Dzi�ki.
{8138}{8192}Powiedzia�a ci,|�e dosta�a si� do Juilliard?
{8196}{8262}Nie...|Jak to, bez grania?
{8266}{8340}M�wili, �e obserwowali j�|od pi�tego roku �ycia.
{8344}{8442}Ale to bez znaczenia,|bo nie chce tam i��.
{8453}{8517}W ko�cu podejmie|w�a�ciw� decyzj�.
{8521}{8600}Cieszy mnie twoja pewno��.
{8653}{8729}- Kim...|- Skrzywdzili�my ich, Steve.
{8733}{8786}Zw�aszcza Ronnie.
{8790}{8882}- Mo�emy udawa� i pr�bowa�...|- Nie ma takiej opcji.
{8886}{8968}Bywa.|Nikt nie jest idealny.
{8975}{9030}A Ronnie...
{9034}{9099}poradzi sobie.
{9222}{9280}Jednoro�ec.|Ca�kiem mitycznie.
{9284}{9360}Ju� wola�abym poplamion�.|Te s� do niczego.
{9364}{9405}No raczej.
{9409}{9478}Chod� ze mn�,|znam lepsze miejsca.
{9482}{9534}Chod�my!
{9538}{9599}Dzwo� lub pisz,|byle by� w kontakcie.
{9603}{9642}Kocham ci�.
{9646}{9718}Masz szmink� na czole.|Powiedz siostrze, �e j� kocham.
{9722}{9774}Pa!
{9870}{9942}- Gotowy?|- Idziemy!
{9999}{10065}Wielkie dzi�ki.
{10090}{10129}Co to jest?
{10133}{10227}Buduj� witra�|do ko�cio�a przy drodze.
{10250}{10301}Widzia�em.|Jak to si� sta�o?
{10305}{10413}Nikt tego do ko�ca nie wie.|Podobno jaki� wypadek.
{10438}{10499}Ale odjazd.
{10526}{10631}Niestety aktualnie|nie szukam asystenta, wi�c...
{10640}{10722}Dlaczego?|Pom�g�bym ci tato!
{10734}{10791}- Chcesz?|- Zrobi� to za darmo!
{10795}{10876}- No to znalaz�e� posad�.|- Naprawd�? Ale fajnie!
{10880}{10977}- Blaze? Co to za imi�?|- M�j ch�opak, Marcus, tak mnie nazywa.
{10981}{11086}Naprawd� nazywam si� Galadriela.|To z "W�adcy Pier�cieni".
{11090}{11134}Moja mama jest a� tak dziwna.
{11138}{11214}Dobrze, �e nie nazwano mnie Frodo.
{11218}{11254}Ile?
{11258}{11302}- Dwadzie�cia.|- Za du�o.
{11306}{11346}Czekaj.
{11350}{11402}A nie, jednak dzisiaj za darmo.
{11406}{11466}- Przesta�.|- Spoko, robi� to na okr�g�o.
{11470}{11559}Nie mog�.|Ju� raz mnie przymkn�li.
{11581}{11651}- Kobieta z kartotek�.|- Prosz�.
{11655}{11740}- Podoba mi si� to.|- Przesta�.
{11806}{11862}- Tata ci� szuka.|- No to mnie nie widzia�e�, bachorze.
{11866}{11971}- Pi�� dolc�w. I dwa za "bachora.|- Nie ma mowy.
{11979}{12038}Zbli�a si�.|Zaraz podbij� do dyszki.
{12042}{12091}Zamknij si�.
{12095}{12218}Zabior� go trzy razy na Twistery,|�eby� mog�a urwa� si� z domu.
{12228}{12312}Mi�o si� z tob� robi interesy.
{12337}{12457}- Wi�c mieszkasz w Nowym Jorku?|- Tak, ale jestem z Atlanty.
{12469}{12564}Przeprowadzi�am si�,|jak mia�am 11 lat.
{12575}{12634}Ojciec wprowadzi� si� tu|par� lat temu.
{12638}{12733}- Bez was?|- R�nice nie do pogodzenia.
{12766}{12830}Tak si� chyba m�wi.
{12834}{12877}- Po prostu zwia�.|- Rodziny s� do niczego.
{12881}{12946}Ja ze swoj� nawet nie mieszkam.|Przesiaduj� u Marcusa.
{12950}{13027}Chod�, musisz go pozna�.
{13478}{13533}To on.
{13818}{13890}Dzi�kuj� wszystkim.|Mo�ecie dorzuci� grosz.
{13894}{13962}Nawet nale�a�oby.
{14022}{14083}Niez�e, nie?
{14090}{14188}Nie�le sp�dzi�|troch� czasu bez dziewczyn.
{14241}{14298}Ronnie nigdy|nie otwiera twoich list�w.
{14302}{14334}Naprawd�?
{14338}{14411}Mama m�wi,|�e to przez miesi�czk�.
{14460}{14561}- Wiesz, co to jest?|- Tato, nie jestem ju� dzieckiem.
{14565}{14655}To comiesi�czne|wkurzanie si� na facet�w.
{14738}{14778}Chcesz si� st�d urwa�?
{14782}{14858}Rodzice s� na jakiej�|uroczysto�ci u gubernatora.
{14862}{14913}Nie b�dzie ich jeszcze|przez par� godzin.
{14917}{15005}- Musz� ci bardzo ufa�.|- Pewnie.
{15098}{15169}Oto m�j cz�owiek!|Oznajmi�a ci dobre nowiny?
{15173}{15202}- Tak.|- Bo�e.
{15206}{15302}Cassie chce, �eby� po drodze|wzi�li browarki, wi�c uderzamy.
{15306}{15385}Wiesz co?|Daruj� to sobie.
{15394}{15462}O nie.|Patrz na mnie, kolego.
{15466}{15528}Nawet o tym nie my�l.|Pos�uchaj mnie.
{15532}{15573}Will si� zgadza.|Ashley si� zgadza.
{15577}{15618}Je�li Ashley si� zgadza,|zgadza si� Cassie.
{15622}{15679}Zgadza si� Cassie,|Scott rz�dzi!
{15683}{15774}- Wy�wiadcz przys�ug� dru�ynie.|- Gdzie si� podziewa�e�?
{15778}{15864}- Ju� si� z wami nie zadajemy.|- Zostaw go.
{15868}{15942}Uwielbiam ci�, Will.|Jeste� taki przesadnie m�ski.
{15946}{16020}Zawsze dbasz o koleg�.
{16430}{16489}No chod�.
{16717}{16754}Ronnie?
{16758}{16790}Podasz browarka?
{16794}{16860}A co, okula�e�?
{16906}{16970}Przynios� ci.
{17246}{17310}Nudzisz si� z nami?
{17314}{17385}Po prostu nie pij�.
{17767}{17861}Od razu odmawiasz?
{18058}{18114}Bo mog�aby� si� zgodzi�.
{18118}{18177}Przesta�.
{18412}{18488}Nie wa� si� mnie tkn��.
{18521}{18577}Wybacz.
{18725}{18779}Rany.
{19949}{20008}Id� spa�.
{20534}{20619}Wiedz, �e tu jestem,|i zaraz zwymiotuj�.
{20623}{20679}- Wypad z mojego pokoju.|- To nasz pok�j.
{20683}{20772}Jak chcesz,|to �pij w pokoju taty.
{20915}{20970}- Ron?|- Co?
{20974}{21029}Nie gniewaj si�, co?
{21033}{21115}B�d� troch� milsza dla taty.
{21130}{21209}Nie chc� znowu go straci�.
{21399}{21473}Widzia�e� wyraz jego twarzy,|kiedy ci� zobaczy�?
{21477}{21534}By� tak podekscytowany.
{21538}{21605}Jonah, nigdy go nie straci�e�.
{21609}{21722}Nigdy go nie straci�e�|i nigdy nie stracisz, obiecuj�.
{22290}{22380}- Ronnie, mo�emy pogada�?|- Pewnie.
{22398}{22478}- Gdzie by�a�?|- Na dworze.
{22539}{22606}- Jest prawie pierwsza, wi�c...|- Nie musia�e� czeka�.
{22610}{22685}- Nie mam 12 lat.|- Wtedy si� o ciebie nie martwi�em.
{22689}{22751}A teraz tak?
{22817}{22940}- Je�li chcesz tu mieszka�, to...|- Nie chc� tu mieszka�, tato.
{22944}{23000}I tyle.
{23005}{23072}Nie chc� tu by�.
{23076}{23142}Czy to nie oczywiste?|Nie za�apa�e�?
{23146}{23243}Ale postarajmy si�|jak najlepiej, dobrze?
{23278}{23343}B�dziesz gra�?
{23391}{23483}Tak? Bo je�li tak,|to �pi� na dworze.
{23730}{23829}- Gratulacje z dostania si� na Juilliard.|- Po co? I tak tam nie id�.
{23833}{23933}- To by�by b��d.|- No tak, jeste�cie w tym ekspertami.
{23937}{24035}- Uczy�am si� od mistrz�w.|- Do��, Ronnie!
{24073}{24170}- Jonah, nic si� nie sta�o.|- Sorki. Wracaj do ��ka.
{24174}{24235}Zaraz b�d�.
{24279}{24373}Je�li jeste� wkurzona|i chcesz mi dokopa�, prosz�.
{24377}{24462}Z�o�� si� i wkurzaj,|ale nie przestawaj gra�.
{24466}{24522}To g�upota, Ronnie.
{24526}{24629}To naprawd� g�upota,|bo masz niesamowity talent.
{24633}{24697}Sko�czyli�my?
{25019}{25061}Chod�, Ronnie!
{25065}{25143}- Dzi�ki.|- I co powiesz?
{25165}{25221}Czas wstawa�.
{25225}{25338}Zacznijmy od pocz�tku.|Mam bekon i zrobi�em �niadanie.
{25351}{25413}Jest wegetariank�, tato.
{25417}{25501}- Od kiedy?|- Od p�tora roku.
{26194}{26258}Musia� znale�� ��wie gniazdo.
{26262}{26369}Nie podchodz� nawet do niego.|Mo�e co� przenosi�.
{26376}{26480}- Ale pewnie smakuj� mu te jajka.|- Co takiego?
{26486}{26538}No!
{26606}{26660}Bo�e.
{27202}{27270}Zwariowa�a, tato.
{27278}{27340}I to nie�le.
{27581}{27634}��w morski z�o�y� jajka.
{27638}{27718}Zjedz� je szopy,|je�li ich nie odstrasz�.
{27722}{27746}Serio?
{27750}{27834}Kiedy samica sk�ada jaja,|szopy je wyczuwaj�,
{27838}{27910}i zjadaj� wszystkie.
{27916}{27998}Na stronce by�o napisane,|�eby zadzwoni� do akwarium
{28002}{28077}i poprosi�, �eby kto� przyjecha�|i zapewni� im ochron�,
{28081}{28195}- ale telefon mi si� roz�adowa�.|- Przy telefonie jest numer do akwarium.
{28199}{28303}Chocia� nie wiem,|co jeszcze mo�na by tu zrobi�.
{28409}{28437}Veronica!
{28441}{28501}Ronnie, fantastyczna robota.
{28505}{28567}Przesadzasz!
{28669}{28742}- Tato, popuszczamy latawiec?|- Nie ma mowy.
{28746}{28814}Popuszczamy trzy latawce.|Wszyscy.
{28818}{28880}Chyba �nisz.
{28886}{28999}Chc� zg�osi�, �e przy moim domu|znalaz�am ��wie jaja.
{29007}{29062}Jasne.
{29126}{29194}- Co jest?|- Powiedzia�a� "przy moim domu".
{29198}...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin