Jedność i różnorodność organizmów.odt

(190 KB) Pobierz

grupa aTG 

 

Jedność i różnorodność organizmów

 

Poniższy test składa się z 18 zadań.              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą              Imię i nazwisko

do uzyskania za prawidłowe odpowiedzi. Za rozwiązanie

całego sprawdzianu możesz uzyskać maksymalnie 35 punktów.              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                Klasa

 

 

 

1. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania.        (0–1)

Organizmy samożywne nazywamy

A. heterotrofami.

B. saprofitami.

C. autotrofami.

D. pasożytami.

 

2. Podkreśl definicję fotosyntezy.                         (0–1)

A. Proces wytwarzania energii.

B. Proces powstawania glukozy z udziałem światła.

C. Proces rozkładu cukrów pod wpływem światła.

D. Proces odżywiania się zwierząt.

 

3. Wymień 5 czynników wpływających

na intensywność fotosyntezy.                           (0–2)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

4. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania.        (0–1)

Do organizmów samożywnych należą

A. rośliny zielone.

B. organizmy same zdobywające pokarm.

C. grzyby i bakterie.

D. zwierzęta.

 

5. Na ilustracji komórki roślinnej dorysuj            (0–3)

po dwie strzałki skierowane w stronę chloroplastu

  i odchodzące od niego. Przy odpowiednich strzałkach wpisz nazwy związków, które są potrzebne, aby mogła

zajść fotosynteza oraz nazwy związków, które powstają w wyniku tego procesu.

 

 

 

 

6. Na podstawie wykresu odpowiedz na  pytania.          (0–2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Jak zmienia się intensywność fotosyntezy wraz ze

    wzrostem temperatury?

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

b) Jaka temperatura jest optymalna do przeprowadzania

procesu fotosyntezy?

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

7. Zaznacz zestaw zawierający tylko nazwy zwierząt roślinożernych.                      (0–1)

 

A. Żyrafa, krowa, koń, jeleń, antylopa.

B. Żyrafa, sowa, koń, krowa, żaba, sarna.

C. Stonka, sowa, orzeł, jaszczurka, krokodyl, mucha.

D. Stułbia, komar, żaba, bocian, sowa, stonka.

 

8. Porównaj trawienie heterotrofów – pieczarki

i wiewiórki.                      (0–2)

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

9. Podkreśl nazwy organizmów, u których występuje trawienie zewnętrzne.                      (0–3)

 

żyrafa, skorpion, muchomor, rak, orzeł, pająk, sosna

 

10. Na podstawie opisów rozpoznaj grupę

     organizmów cudzożywnych.                               (0–2)

 

Są to organizmy, które żywią się martwymi zwierzętami. Należą do nich sępy i hieny.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Są to organizmy, które polują na zdobycz. Mają ostre pazury, zęby, są szybkie i zwinne. Należą do nich lwy, gepardy i krokodyle.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

11. Porównaj proces fotosyntezy i oddychania      (0–3)

  tlenowego u roślin oraz uzupełnij tabelę.

 

Cecha

 

Fotosynteza

Oddychanie tlenowe

 

Cel

dostarczenie

organizmowi

związków organicznych

 

Potrzebne składniki

 

glukoza i tlen

Powstające produkty

glukoza i tlen

 

Miejsce zachodzenia

w komórce

 

 

Czas zachodzenia procesu

w ciągu doby

 

dzień i noc

 

12. Wyjaśnij, na czym polega oddychanie                (0–2)

wewnątrzkomórkowe.

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

13. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania.          (0–1)

 

Proces oddychania beztlenowego nazywamy

A. fotosyntezą.

B. pączkowaniem.

C. fermentacją.

D. fragmentacją.

 

14. Rośliny są producentami tlenu. Wyjaśnij, dlaczego mimo to w sypialni nie powinno być zbyt wielu roślin.

(0–1)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

15. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania.            (0–1)

Dymorfizm płciowy to

A. samozapłodnienie.

B. różnica w wyglądzie samca i samicy

  należących do tego samego gatunku.

C. występowanie komórek rozrodczych

  męskich i żeńskich.

D. zapłodnienie wewnętrzne.

 

16. Połącz pojęcia z odpowiadającymi im

wyjaśnieniami.                     (0–3)

 

1 – fermentacja . . . . .

2 – oddychanie tlenowe . . . . .

3 – wymiana gazowa . . . . .

4 – trawienie . . . . .

5 – pączkowanie . . . . .

6 – fragmentacja . . . . .

 

A – Powstawanie nowego osobnika przez rozwój uwypuklenia na organizmie rodzicielskim.

B – Uwalnianie energii z pokarmu, z udziałem tlenu.

C – Wytwarzanie związków organicznych bez udziału światła.

D – Wymiana tlenu i dwutlenku węgla między

organizmem a otoczeniem.

E – Uwalnianie energii z pokarmu bez udziału tlenu.

F – Rozkład pokarmu na substancje proste za pomocą enzymów.

G – Powstawanie nowego osobnika z oddzielonej części organizmu macierzystego.

 

17. Poniżej przedstawiono dwa sposoby rozmnażania bezpłciowego. Rozpoznaj je i podpisz.                  (0–2)

 

 

 

 

 

 

 

 

A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

...

Zgłoś jeśli naruszono regulamin