Sprzedawaj w sieci(2).pdf

(514 KB) Pobierz
193686583 UNPDF
193686583.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko
i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek
zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od-
© Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Artur Samojluk
rok 2009
Data: 30.11.2009
Tytuł: Sprzedawaj w sieci! – fragment utworu
Autor: Artur Samojluk
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz-Podleś
Redakcja: Magda Wasilewska, Sylwia Fortuna
Skład: Marcin Górniakowski
Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej
książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowie-
dzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie
praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie po-
noszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzy-
stania informacji zawartych w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
193686583.002.png
SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE . .....................................................7
FORMA SPRZEDAŻY . .................................................8
...............................10
......................................................11
...................13
........................................................14
.....................16
...................................................................17
..............18
...............................................................18
..................................................................20
..............................21
...................................................................23
.................................................................24
...................................................................25
..................................................................26
............................27
...................................................................29
........................................................29
.......32
.........34
.............35
...........................................37
INTERNETOWEGO . ..................................................39
....................................................................39
...........................................................40
........................................41
...................................................................43
..........47
podkategorii
..........48
..................................................................49
1. SKLEP INTERNETOWY, CZYLI ELEKTRONICZNA
2. URUCHOMIENIE I KONFIGURACJA SKLEPU
2.5.1. Prawidłowe tworzeni kategorii i
193686583.003.png
 
2.6. Płatności online — przelewy i
karty płatnicze
...........................49
...................................................................51
..................................52
....................................................53
................54
............................................................................55
...........................57
..............................57
............................62
3. PODSTAWY PROMOCJI W
INTERNECIE
.............64
....................................64
............................................65
...................................................................66
......................................67
...................................68
...............................................................................69
.............................................................................70
...............................................71
.....................................................72
..................................................................74
........74
.........................................75
...................................................................77
....................................78
.........................................................78
.........................79
..................................................................80
..................................................81
............81
..............84
4. REKLAMA WEWNĄTRZ SKLEPOWA
...................86
.....................................................86
...................................................................89
............................90
4.3. Ceny o końcówkach z liczbą 9 i
99
............................................91
...................................................................92
4.4. Mierzenie skuteczności promocji w
sklepie internetowym
......92
...................................................................94
5. PRZYSZŁOŚĆ HANDLU ELEKTRONICZNEGO
.....96
6. SZTUKA OFEROWANIA I
NEGOCJACJI
...............98
.......................................................................98
............................................99
................................................100
...........................................................................100
................................................................104
KOMENDY . .............................................................105
...................................................................................105
..........................................................106
.......................................................................108
..................................................................110
..........................................111
..............................111
...........................................113
................................................113
...........................................................113
.................................................114
....................................................119
.....................................121
.............129
.....................................................132
.................................................................133
................................................135
...........................................................................137
..............................138
.................................................................143
.........................................................144
......................................................147
................................................................148
.......................149
8.6. Pomoc dla firm z
funduszu UE
. ..............................................150
.................................................................152
.........................153
...............................156
.......................157
.............................................................158
.................................................................158
..............................160
............................160
.........................................................161
..............................................................163
.......................................165
..........................................................165
....................................................168
........................................................169
7. PODSTAWY JĘZYKA HTML, CZYLI PRZYDATNE
8. ZAKŁADANIE FIRMY
9. PODSTAWY KSIĘGOWOŚCI
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin