tablice do rurociągów.pdf

(335 KB) Pobierz
1
18
5.2. OCHROPOWATOŚĆ BEZWZGLĘDNA k RUR (PN-76/M-
34034)
Lp.
Materiał
i rodzaj rury
Stan powierzchni i warunki eksploatacji
Bezwzględna
chropowatość rury k
[mm]
1
2
3
4
1
Rury
walcowane
z miedzi,
mosiądzu,
brązu
gładkie
0,0015 ÷ 0,010
Aluminium
gładkie
0,015 ÷ 0,060
nowe, nie używane
0,02 ÷ 0,10
oczyszczone, eksploatowane kilka lat
do 0,04
bituminizowane
do 0,04
ciepłownicze przewody pary przegrzanej bądź
wody chemicznie zmiękczonej i odgazowanej
0,10
gazociągi po roku eksploatacji
0,12
gazociągi w przepompowni szybu wiertniczego
w różnych warunkach po dłuższej eksploatacji
0,04 ÷ 0,20
gazociągi w szybie wiertniczym w różnych
warunkach po dłuższej eksploatacji
0,06 ÷ 0,022
przewody pary nasyconej i wody gorącej przy
nieznacznych ubytkach wody do 0,5% i przy
odgazowaniu wody uzupełniającej
0,20
przewody ciepłownicze bez uwzględnienia
źródła uzupełniania
0,02
przewody naftowe dla średnich warunków
eksploatacji
0,02
Rury stalowe
walcowane
2
przewody nieznacznie skorodowane
0,4
przewody z niedużymi osadami kamienia
0,4
przewody pary okresowo eksploatowane i prze-
wody kondensatu z otwartym systemem prze-
tłaczania
0,5
przewody powietrza do sprężarek
0,8
przewody po kilku latach eksploatacji w różnych
warunkach (skorodowane lub z niedużymi
osadami)
0,15 ÷ 1,0
przewody kondensatu periodycznie eksploato-
wane, przewody wody grzewczej przy braku
odgazowania i chemicznego zmiękczenia wody
uzupełniającej i przy znacznych ubytkach wody
z sieci (1,5–3,0%)
1,0
przewody wody w eksploatacji
1,2 ÷ 1,5
przewody wody z większymi osadami kamienia
około 3,0
przewody wody z powierzchnią w złym stanie
z nie-równomiernie ułożonymi połączeniami
powyżej 5,0
90048220.016.png 90048220.017.png 90048220.018.png 90048220.019.png
19
c.d. tabl.
1
2
3
4
nowe lub stare w dobrym stanie,
połączenia spawane lub zgrzewane
0,04 ÷ 0,10
nowe bituminizowane
około 0,05
będące w eksploatacji, powłoka
częściowo usunięta, skorodowane
około 0,10
będące w eksploatacji, równomiernie
skorodowane
około 0,15
bez wgłębień w miejscach połączeń,
pokryte powłoką o grubości około 10
mm, dobry stan powierzchni
0,3 ÷ 0,4
magistralne przewody gazu po znacznej
eksploatacji
około 0,5
z pojedynczym lub podwójnym szwem,
z zewnątrz pokryte warstwą o grubości
10 mm lub bez warstwy, lecz nie
skorodowane
0,6 ÷ 0,7
3
Rury stalowe
spawane
z zewnątrz pokryte powłoką, lecz nie
wolne od korozji, zanieczyszczone
w procesie eksploatacji z wodą, lecz nie
skorodowane
0,95 ÷ 1,0
gazociąg magistralny po 20 latach
eksploatacji, osady warstwowe
1,1
z podwójnym poprzecznym szwem, nie
skorodowane, zanieczyszczone przez
eksploatację z wodą
1,2 ÷ 1,5
małe osady
1,5
z podwójnym poprzecznym szwem,
silnie skorodowane
2,0
znaczne osady
2,0 ÷ 4,0
gazociąg miejski, około 25 lat
eksploatacji, nierównomierne osady
smoły i naftalenu
2,4
powierzchnia rur w złym stanie,
nierównomiernie ułożone połączenia
powyżej 5,0
90048220.001.png 90048220.002.png 90048220.003.png 90048220.004.png 90048220.005.png 90048220.006.png
20
c.d. tabl.
1
2
3
4
nitowane wzdłuż i w poprzek, z jednym
rzędem nitów, z zewnątrz pokryte powłoką
o grubości 10 mm lub bez, lecz nie
skorodowane
0,3 ÷ 0,4
z podwójnym wzdłużnym i pojedynczym
poprzecznym nitowaniem, z zewnątrz
pokryte powłoką o grubości 10 mm lub bez,
lecz nie skorodowane
0,6 ÷ 0,7
4
Rury stalowe
nitowane
z pojedynczym poprzecznym i podwójnym
wzdłużnym nitowaniem, z zewnątrz
smołowane lub pokryte warstwą o grubości
10–20 mm
1,2 ÷ 1,3
z czterema lub sześcioma podłużnymi
rzędami nitów, dłuższy czas w eksploatacji
2,0
z czterema poprzecznymi i sześcioma
podłużnymi rzędami nitów, połączenia
z zewnątrz pokryte powłoką
4,0
powierzchnia rur w złym stanie, nierówno-
miernie rozłożone połączenia
powyżej 5,0
5
Rury cienko-
ścienne
z blachy
nie pokostowane
0,02 ÷ 0,04
pokostowane
0,10 ÷ 0,15
6
Rury stalowe
ocynkowane
czysto ocynkowane, nowe
0,07 ÷ 0,10
zwyczajnie ocynkowane
0,1 ÷ 0,15
7
Rury z blachy
stalowej
ocynkowane
nowe
0,15
będące w eksploatacji na wodę
0,18
nowe
0,25 ÷ 1,0
nowe, bituminizowane
0,10 ÷ 0,15
asfaltowane
0,12 ÷ 0,30
wodne będące w eksploatacji
1,4
8 Ruryżeliwne
będące w eksploatacji, skorodowane
1,0 ÷ 1,5
z osadami
1,0 ÷ 1,5
ze znacznymi osadami
2,0 ÷ 4,0
oczyszczone po kilku latach eksploatacji
0,3 ÷ 1,5
silnie skorodowane
do 3,0
Rury
betonowe
dobrze wygładzona powierzchnia
0,3 ÷ 0,8
średnie warunki gładkości
2,5
szorstka powierzchnia
3 ÷ 9
9
Rury żelbetowe
2,5
Rury
azbestowo-
cementowe
nowe
0,05 ÷ 0,10
używane
około 0,60
90048220.007.png 90048220.008.png 90048220.009.png 90048220.010.png
21
5.3. WSPÓŁCZYNNIKI STRAT LOKALNYCH ζ
5.3.1. Współczynniki strat przy wlocie do przewodu
(Czetwertyński, 1958)
Wlot o ostrych krawędziach
ζ = 0,5
Wlot o ściętych krawędziach
ζ = 0,25
Wlot o dobrze zaokrąglonych krawędziach
ζ = 0,10 ÷ 0,06
Wlot do rury wystającej do zbiornika
przy zaokrąglonych krawędziach wystającej części
ζ = 0,56
Wlot do rury wystającej do zbiornika
przy ostrych krawędziach wystającej części
ζ = 1,30
Wlot do rury pod kątem
ζ = 0,5 + 0,3 sin ϕ + 0,2 sin 2 ϕ
co daje wartości:
ϕ [ o ]
10
30
45
60
ζ
0,558
0,700
0,812
0,910
90048220.011.png
 
90048220.012.png
 
90048220.013.png 90048220.014.png
22
5.3.2. Współczynnik strat przy zmianie kierunku
ϕ
Załamanie przewodu
ζ
=
0,946
sin +
2
ϕ
2,05
sin
4
ϕ
2
2
co daje wartości:
ϕ [ o ] 20
40
60
80
90
100
120
140
160
ζ
0,04 0,14 0,36 0,74 0,98 1,26 1,86 2,43 2,85
ϕ
Łuk kołowy (kolano)
R
r
3,5
ϕ
o
ζ
=
0,131
+
1,847
2r
R
90
o
co daje wartości:
φ [ o ]
r / R
20
40
60
80
90 100 120 140 160 180
0,1 0,029 0,058 0,088 0,117 0,132 0,146 0,175 0,205 0,234 0,263
0,2 0,031 0,061 0,092 0,122 0,138 0,153 0,183 0,214 0,245 0,275
0,3 0,035 0,070 0,106 0,141 0,158 0,176 0,211 0,246 0,281 0,317
0,4 0,046 0,091 0,137 0,183 0,206 0,229 0,274 0,320 0,366 0,412
0,5 0,065 0,131 0,196 0,262 0,294 0,327 0,392 0,458 0,523 0,589
0,6 0,098 0,196 0,293 0,391 0,440 0,489 0,587 0,684 0,782 0,880
0,7 0,147 0,294 0,441 0,588 0,661 0,734 0,881 1,028 1,175 1,322
0,8 0,217 0,434 0,651 0,868 0,977 1,085 1,302 1,520 1,737 1,954
0,9 0,313 0,626 0,939 1,252 1,408 1,565 1,878 2,191 2,504 2,817
1,0 0,440 0,879 1,319 1,758 1,978 2,198 2,637 3,077 3,516 3,956
90048220.015.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin