Ewa Dąbrowska - Przywracając zdrowie żywieniem.pdf

(550 KB) Pobierz
Przywracac zdrowie zywieniem
1
4594733.001.png
Przed dwudziestu pięcioma wiekami żył na terenie Grecji znakomity profesor medycyny imieniem Hipokrates.
Razu jednego, siedząc w cieniu wspaniałego platanu na wyspie Kos, skierował do swych uczniów, ze szczytu pięk-
nego wzgórza, prorocze słowa: "Wasze pożywienie będzie waszym lekarstwem".
Z perspektywy czasu ta niezwykle trafna wypowiedź w pełni się sprawdziła. Aż do dnia dzisiejszego nikt inny
nie podał lepszej recepty na odzyskiwanie i zachowanie zdrowia jak Hipokrates.
(por. Dr med. Henry G. Bieler, Capistrano Beach
Przywracać zdrowie
żywieniem
2
4594733.002.png
Mała Biblioteka
pod redakcją ks. Waleriana Moroza CSMA
Seria: W TROSCE O ZDROWIE
1. Przywracać zdrowie żywieniem, dr med. Ewa Dąbrowska
Dr med. Ewa Dąbrowska
PRZYWRACAĆ
ZDROWIE
ŻYWIENIEM
Michalineum – CMM
2002
3
Redaktor tytułu
ks. Walerian Moroz CSMA
Projekt okładki Alicja Szubert - Olszewska
ISBN 83-7019-096-0
Druk: Michalineum
ul. J. Piłsudskiego 248
05-261 Marki-Struga k. Warszawy
Każdy nabywca tej książeczki wspiera dzieła charytatywno - społeczne, do których należą:
1) Wspólnota "Humanae Vitae", występująca w obronie każdego ludzkiego życia.
2) Towarzystwo "Powściągliwość i Praca", służące opuszczonym dzieciom i biednym rodzinom.
3) Fundacja "Posłannictwo Dobroci", organizująca pomoc chorym, starszym, samotnym, niepełnosprawnym itp.
@ Copyright by Walerian Moroz
ul. Piłsudskiego 248
05-261 Marki-Struga k. W-wy
Na mocy upoważnienia Autorki wyżej wymieniony otrzymał wyłączne prawo dysponowania niniejszą książeczką. Nie wolno
więc bez jego zgody dokonywać przedruku zarówno całej pozycji, jak i jej części.
4
Wstęp
Jestem lekarzem klinicznym i zajmuję się leczeniem chorób wewnętrznych. Stosując tradycyjne
leczenie farmakologiczne, obserwuje się ustępowanie jedynie objawów choroby, a nie przyczyny. Zatem
choroba zwykle postępuje, gdyż jej przyczyna pozostaje nietknięta. Z tego powodu pacjenci jak bumeran-
gi powracają do szpitali z kolejnymi zaostrzeniami choroby. Leki nie są obojętne dla organizmu, mają
szereg działań ubocznych, a często rozwija się też oporność na ich działanie.
Następnym, ważnym problemem jest powszechna nieznajomość zasad zdrowego żywienia. proble-
my żywienia nie znalazły miejsca nawet w programie studiów medycznych. Wegetarianizm jest traktowa-
ny często jako dziwactwo, a posty uważa się za szkodliwe. Natomiast obserwuje się powszechną akcepta-
cję tzw. „dobrego żywienia”, gdzie podstawą jest tradycyjny schabowy i wysoko przetworzone pokarmy,
jak biała mąka, cukier, rafinowane i utwardzone oleje, kawa, piwo. Wynikiem „cywilizowanego” stylu
życia są choroby zwyrodnieniowo – zapalne i wciąż rosnąca ilość przedwczesnych zgonów.
Z problemami przywracania zdrowia żywieniem zetknęłam się po raz pierwszy przed 7 laty, kiedy
to leczyłam pacjenta z powodu choroby wieńcowej, nadciśnienia i otyłości. Jego stan był krytyczny. Naj-
mniejszy wysiłek wyzwalał silne bóle serca. Ze względu na dużą otyłość i zaawansowanie miażdżycy na-
czyń wieńcowych, został on zdyskwalifikowany z operacji by-passu .
Będąc w towarzystwie przyjaciół, wspomniałam o cierpiącym pacjencie i o mojej bezradności.
Doradzono mi przeczytanie popularnej książki, która przedstawiała wspaniałe wyniki leczenia chorób cy-
wilizacyjnych głodówką i dietą jarzynową, które uzyskiwał przed 100 laty szwajcarski lekar Bircher-Ben-
ner. Ta pionierska metoda leczenia, nie znalazła niestety poparcia wśród współczesnych mu lekarzy. W tej
sytuacji lekarz ten otworzył prywatną klinikę w Zurychu, w której do dzisiaj leczy się chorych dietą.
Uświadomiłam sobie wówczas, że dla mojego chorego taka głodówka mogłaby być ostatnią szan-
są na wyleczenie. Pacjent bez wahania zgodził się na 10-dniową głodówkę i następnie dietę surówkową.
Wyniki przeszły wszelkie oczekiwania. Już po kilkudniowej głodówce ustąpiły bóle zamostkowe i wystą-
pił wielomocz. Po 7 dniach chory mógł swobodnie chodzić po schodach i nie miał obrzęków. Po 3 tygo-
dniach stracił na wadze 8 kg (ze 110 kg do 102), ciśnienie znormalizowało się. Leki zostały ograniczone i
pacjent opuścił szpital. W ciągu 7 lat obserwacji ambulatoryjnej wielokrotnie stosował on dietę warzywno
– owocową, na zmianę ze zdrowym żywieniem. Całkowicie wyeliminował mięso, ciasta i tłuszcze zwie-
rzęce. Dziś pacjent ten czuje się dobrze, jest prawie bez leków. Prowadzi normalny tryb życia. Waży 87
kg, czyli o 23 kg mniej niż przed chorobą.
Ta obserwacja kliniczna stała się dla mnie punktem zwrotnym. Przywracanie zdrowia żywieniem
stało się moją pasją życiową. Tę naturalną metodę leczenia wprowadziłam do swojej codziennej praktyki
lekarskiej. Od tego czasu wspólnie z pacjentami modyfikowaliśmy przepisy dietetyczne i przeprowadzali-
śmy szereg badań, czego plonem stało się niniejsze opracowanie.
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin