Andrzej Bochnacki - O Piramidach Inaczej.pdf

(1659 KB) Pobierz
O PIRAMIDACH INACZEJ
O PIRAMIDACH INACZEJ
1
ANDRZEJ BOCHNACKI
O PIRAMIDACH INACZEJ
2
Rysunki według projektu autora:
Andrzej Jurkiewicz
Redakcja wydania drugiego:
Lena Bochnacka
Copyright by Andrzej Bochnacki
ISBN 83-908738-4-2
Wydawca i druk:
B PT i W - FAUST -
Wydanie drugie .
Gdynia 1998
3
455059266.001.png
Wstęp
Ponad 2000 lat temu grecki poeta ułożył listę najsłynniejszych budowli antycznych.
Były to, znane później jako "Siedem cudów świata", Posąg Zeusa, Świątynia Artemidy,
Mauzoleum w Halikarnasie, Kolos Rodyjski, Latarnia Morska w Aleksandrii,
Wiszące Ogrody w Babilonie i Wielkie Piramidy w Egipcie. Pierwsze sześć budowli już
nie istnieje, znamy je tylko z opisów i nikt nigdy nie kwestionował twierdzenia, że
wykonała je ręka ludzka. Również cel ich budowy nie budził niczyich wątpliwości.
Zupełnie inaczej wygląda nasz stosunek do piramid egipskich. Piramidy istnieją, budzą
podziw swoim ogromem. Wszelkie próby wyjaśnienia metod jakimi je zbudowano są tak
mało przekonywujące, że powstało wiele fantastycznych teorii o ich pozaziemskich
budowniczych. W wielu publikacjach na temat piramid pojawia się pogląd, który można
nazwać "kompleksem piramid", polegający najczęściej na stwierdzeniu, że nawet przy
pomocy współczesnych metod budowy i projektowania trudno byłoby nam je zbudować.
Tymczasem my, współcześnie, budujemy obiekty znacznie większe, jak tamy,
autostrady, olbrzymie tankowce. Nie wzbudzają one jednak tak wielkiego podziwu,
ponieważ ich przeznaczenie jest dla nas oczywiste. Prawdopodobnie "kompleks piramid"
jest wynikiem braku wiary, że piramidy były budowane jako grobowce faraonów.
Rzadko znajdowano stuprocentowe dowody na to, że dana piramida przeznaczona była
dla konkretnego faraona, przeważnie znajdowano jedynie ślady, że budowy były
prowadzone za panowania któregoś z nich. Tajemniczość celu budowy powoduje, że
wielu ludzi doszukuje się specjalnego znaczenia wymiarów i proporcji wymiarowych
piramidy Cheopsa i wszystkich znajdujących się w jej wnętrzu komór. Doszukuje się
niemal magicznych właściwości w samym kształcie piramidy, który może nas chronić
przed szkodliwym promieniowaniem kosmicznym lub zapewnić naturalną mumifikację
zwłok.
4
Łatwiej uwierzyć w fascynujące tajemniczością teorie niż w to, że faraon zaczynał
budowę swojego grobowca zaraz po objęciu władzy, często bez szans na ukończenie jej
za życia.
Osobiście uważam, że każda rzecz stworzona przez człowieka miała swój początek w
praktycznym celu jakiemu miała służyć, dopiero jej kolejne naśladownictwa mogły być
budowane w celach zupełnie irracjonalnych, dla zaspokojenia pychy, próżności władców
lub z przeznaczeniem do obrzędów religijnych. Zastanawia więc fakt, że największe
egipskie piramidy pojawiły się nagle. Powstała zupełnie nowa forma architektoniczna,
wykonana nową techniką budowlaną, z materiału, którego w tej formie i na taką skalę
dotychczas nie stosowano. Olbrzymie góry kamienia, pod którymi wykuwano komory o
wielkości nie przekraczającej 1% objętości całej góry, pojawiły się około roku 2650
p.n.e. a po roku mniej więcej 2450 p.n.e. przestano budować tak olbrzymie obiekty.
Piramidy pochodzące z późniejszych czasów nie były już takie monumentalne, jedynie
kształtem przypominają swoje poprzedniczki.
Ich budowa nie wymagała takiej koncentracji sił i środków jak na przykład piramidy
Cheopsa lub Chefrena w Giza, których cykl budowy trwał co najmniej dwadzieścia kilka
lat. Przy ówczesnej, średniej długości życia około 30 lat, oznaczało to zatrudnienie przy
budowie jednej piramidy co najmniej dwóch pokoleń robotników. Rodzą się więc
pytania:
Jakie to wyższe cele pozwalały kontynuować budowę dłużej niż świadome lata życia
budowniczych?
Jakie cele kazały Egipcjanom budować jedna za drugą duże kamienne piramidy
przez 200 lat panowania III, IV i V dynastii faraonów?
Dlaczego moda na duże kamienne piramidy była tak krótkotrwała w 5000- letniej
historii starożytnego Egiptu?
Czy setki ton czerwonego granitu sprowadzano z kamieniołomów leżących 1000 km
na południe, w górnym biegu Nilu?
Są to pytania bez jednoznacznych odpowiedzi i jest ich znacznie więcej, szczególnie
jeżeli zagłębimy się w detale konstrukcyjne pojedynczych budowli.
Kiedy dwadzieścia lat temu próbowałem konstruować maszyny do budowy piramid
nie zadawałem sobie takich pytań.
Przyświecał mi wyłącznie jeden cel, przeprowadzenia eksperymentów z maszynami
budowlanymi skonstruowanymi na wzór stawu kolanowego, który jak wszystkie
konstrukcje przyrody, zupełnie lekceważy wynalazek koła obracającego się na osi. Dla
mojego pokolenia, piramidy egipskie były modelowym przykładem budowli wzniesionej
bez użycia koła. Usiłowałem, posługując się przykładem piramid, wylansować swoje
dźwignie różnicowe, krążki i przekładnie cięgnowe. Moje maszyny nie zyskały na
popularności, bo hydraulika siłowa wyparła z użycia wszelkiego typu maszyny proste, a
próba wykorzystania piramid do tak przyziemnych celów przypuszczalnie rozgniewała
duchy władców Starożytnego Egiptu. "Zemsta faraonów” spowodowała, że bez mała
dwadzieścia lat nie mogłem oderwać się od tematu piramid, temat ciągle powracał i za
każdym razem inne szczegóły procesu budowy piramid przykuwały moją uwagę.
Eksperymenty jakie przeprowadziłem z maszynami budowlanymi wykonanymi w
skali 1:1 (prezentowane w telewizji w 1983 roku w programie Wandy Konarzewskiej)
5
Dlaczego Egipcjanie opisywali wszystko oprócz budowy piramid?
Zgłoś jeśli naruszono regulamin