SSP366_Systemy_Infotainment.pdf

(1852 KB) Pobierz
366IA_DE.fm
Szkolenia techniczne
Systemy Infotainment Audi ‘05
z System Bang & Olufsen Audio
z Cyfrowy tuner radia
z Hybrydowy tuner TV
Zeszyt do samodzielnego
kształcenia nr 366
220976464.050.png 220976464.061.png 220976464.072.png 220976464.076.png 220976464.001.png 220976464.002.png 220976464.003.png 220976464.004.png 220976464.005.png 220976464.006.png 220976464.007.png 220976464.008.png 220976464.009.png 220976464.010.png 220976464.011.png 220976464.012.png 220976464.013.png 220976464.014.png 220976464.015.png 220976464.016.png 220976464.017.png 220976464.018.png 220976464.019.png 220976464.020.png 220976464.021.png 220976464.022.png 220976464.023.png 220976464.024.png 220976464.025.png 220976464.026.png 220976464.027.png 220976464.028.png 220976464.029.png 220976464.030.png 220976464.031.png 220976464.032.png 220976464.033.png 220976464.034.png 220976464.035.png 220976464.036.png 220976464.037.png 220976464.038.png 220976464.039.png 220976464.040.png 220976464.041.png 220976464.042.png 220976464.043.png 220976464.044.png 220976464.045.png 220976464.046.png 220976464.047.png 220976464.048.png 220976464.049.png 220976464.051.png 220976464.052.png
Cyfrowy system Infotainment
Audi - nazwa, która jest synonimem niezwykłego ładunku innowacji. Podstawy do tego nosi wiele innych
nazw: quattro®, układ bezpośrednego wtrysku FSI® lub system MMI wytyczjący kierunek rozwoju system
interfejs Multi Media, są tylko niektórymi z wielu osiągnięć, które doprowadziły do trwałych zmian w seryjnej
produkcji samochodów. A ponad tym wszystkim występuje marka Audi, która zapewnia „Przewagę dzięki
technice“.
Wraz z radiem cyfrowym, hybrydowym tunerem TV i systemem dżwięku Bang & Olufsen, firma Audi oferuje
cyfrowe systemy Infotainment, które wyraźnie rozszerzają tradycyjną ofertę w dziedzinie różnorodności
ijakości.
Po prostu - komfort obsługi
Technologia szczytowa odznacza się między innymi swoją dostępnością. Uzasadniona i jak przedtem
wytyczająca kierunek koncepcja obsługi systemu MMI (Multi Media Interface) gwarantuje, dzięki swojemu
intuicyjnemu układowi nawigacji, najwyższą funkcjonalność przy jednocześnie najwyższym komforcie
obsługi.
Wyświetlacz o dużej powierzchni i dużej rozdzielczości umożliwia przejrzyste przedstawianie wszystkich
menu obsługi w systemie MMI jak również przyjazne dla użytkownika przedstawianie wszystkich istotnych
informacji dodatkowych. Dygitalizacja sygnałów upraszcza znacznie posługiwanie się informacjami.
Ułatwione jest opracowywanie sygnałow obrazu i dźwięku, ograniczony jest zakres danych. Powielanie jak
również transmisja następują inaczej niż przy transmisji analogowej - prawie bez uszczerbku na jakości.
Obraz i dźwięk otrzymuje informację tekstową
Odbiór cyfrowy tworzy jednak również dodatkowe możliwości opracowywania inforamcji i rozpowszechniania
ich. Obok właściwych treści nadawczych, przy programach cyfrowych transmitowane są innowacyjne usługi
serwisowe. W szczegółach: sygnały obrazu i dźwięku mogą zostać połączone z tekstami dzięki przekazowi
cyfrowemu. Te informacje dotyczyć mogą bieżącego programu np. tytułu, interpretacji w radiu DAB i
elektronicznego przewodnika programu EPG przy formacie DVB-T.
Z drugiej strony informacje mogą być także zależne od bieżącego programu, np. wiadomości, progrnozy
pogody lub informacji o ruchu w radiu DAB. Te nowe przyszłościowe samochody będą w nadchodzących
czasach powodowały, że możliwości odbiorników cyfrowych staną się jeszcze bardziej atrakcyjne.
Na czołowym miejscu: w stylizacji i osiągach
220976464.053.png 220976464.054.png 220976464.055.png 220976464.056.png 220976464.057.png 220976464.058.png 220976464.059.png 220976464.060.png
Spis treści
System Bang & Olufsen Audio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Przegląd podzespołów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Schemat działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Głośniki wysokotonowe w tablicy przyrządów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Zamknięte systemy głośników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Komputer sterujący cyfrowym procesorem dźwięku -J525- . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Komputer 2 sterujący cyfrowym procesorem dźwięku -J787- . . . . . . . . . . . . . . 16
Cyfrowy tuner radia (DAB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Technologia DAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Radio cyfrowe -R147- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Tuner hybrydowy TV (analogowy i DVB-T) . . . . . . . . . . . 24
Technologia DVB-T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Tuner hybrydowy TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Anteny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Diagnoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Zeszyt do samodzielnego kształcenia informuje o podstawach konstrukcji i działania nowych modeli,
samochodów, nowych podzespołów oraz nowych rozwiązaniach technicznych.
Odnośnik
Wskazówka
Zeszyt do samodzielnego kształcenia nie jest instrukcją napraw!
Podawane tutaj wartości mają jedynie pomóc w zrozumieniu nowych rozwiązań i dotyczą
wersji programowych, aktualnych w chwili tworzenia zeszytu.
Obsługę techniczną oraz naprawy należy przeprowadzać wyłącznie na podstawie aktualnej dokumentacji
literatury serwisowej.
220976464.062.png
System Bang & Olufsen Audio
Firma Bang & Olufsen jest duńskim producentem wysokiej jakości elektroniki rozrywkowej.
Firma Bang & Olufsen zwraca szczególną uwagę na efektywność działania, stylizację, wymagania osobiste
słuchacza jak również na perfekcyjne opracowanie. Przy opracowywaniu systemu Bang & Olufsen Advanced
Sound postawiono sobie za cel opracowanie najlepszego systemu dźwiękowego przeznaczonego do zaofero-
wania w pojeździe samochodowym. Dotyczy to zarówno najwyższej jakości dźwięku jak również łatwości
obsługi i stylizacji.
Szczególną uwagę zwrócono na jakość akustyki tego systemu dźwiękowego.
Pojazd samochodowy stawia bardzo specyficzne wymagania wobec systemu dźwiękowy. Słuchacze nie siedzą
w centrum obszaru słuchania z głośników. Siedzą oni w różnej odległości do poszczególnych głośników.
Położenie głośnika jest zasadniczo określane wcześniej przez wymagania wynikające z wnętrza samochodu.
Również zastosowane materiały na nadwozie i wewnątrz samochodu mają wpływ na jakość systemu dźwięko-
wego.
Centralny
– średniowysokotonowy głośnik 70 mm
Soczewki dźwiękowe
– głośniki wysokotonowe 2 x 19 mm
4
220976464.063.png 220976464.064.png 220976464.065.png 220976464.066.png 220976464.067.png 220976464.068.png 220976464.069.png
Zestawienie elementów
System Bang & Olufsen Advanced Sound składa się łącznie z 14 głośników. Głośniki sterowane są
z 2 wzmacniaczy z 14 kanałami wyjścia. Ogólna moc wzmacniaczy wynosi ponad 1000 W.
Drzwi przednie
– głośnik średniotonowy 90 mm
– głośnik niskotonowy 140 mm
Schowek
– subwoofer o długim skoku memebrany 200 mm
– głośniki średniotonowe 2 x 70 mm
Wzmacniacz
-J787- komputer 2 sterujący cyfrowym procesorem
dźwięku
– 4 x 125 W klasa D
– 1 x 250 W klasa D
-J525- komputer sterujący cyfrowym procesorem
dźwięku
– 9 x 28 W magistrala MOST DSP
Drzwi tylne
– głośnik wysokotonowy 25 mm
– głośnik niskotonowy 133 mm
366_054
5
220976464.070.png 220976464.071.png 220976464.073.png 220976464.074.png 220976464.075.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin