SSP334_Układ_zasilania_silników_FSI.pdf

(468 KB) Pobierz
S334_pl.fm
Szkolenia techniczne
Zeszyt do samodzielnego kształcenia nr 334
Układ zasilania silników FSI
Budowa i zasada działania
174327508.015.png 174327508.016.png
We wszystkich silnikach FSI od mocy 66 kW zastosowano udoskonalony układ zasilania.
Najważniejsze zmiany to:
- Pompa wysokiego ciśnienia i zasobnik paliwa
mają specjalną powłokę, która daje odporność
na korozję w przypadku stosowania paliwa o
zawartości etanolu do 10%.
- Brak przewodu przelewowego z pompy
wysokiego ciśnienia.
- Przewód przelewowy z zaworu bezpieczeństwa
w zasobniku paliwa poprowadzony do obwodu
niskociśnieniowego, przed pompą wysokiego
ciśnienia.
- Inny sposób sterowania pompy wysokiego
ciśnienia.
S334_074
W tym zeszycie omawiamy budowę i zasadę działania udoskonalonego układu zasilania na przykładzie
silnika 2,0 l 110 kW FSI.
NOWOŚĆ
Uwaga
Wskazówka
Zeszyt do samodzielnego kształcenia
przedstawia budowę i zasadę działania nowego
rozwiązania technicznego!
Jego treść nie jest później aktualizowana.
Aktualne informacje na temat diagnozy, regulacji i
naprawy prosimy zaczerpnąć z właściwej literatury
serwisowej!
2
174327508.017.png 174327508.018.png
O czym będzie mowa
Schemat układu zasilania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Układ zasilania o regulowanej wydajności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Elementy układu zasilania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Sterownik pompy paliwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Elektryczna pompa paliwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Pompa wysokiego ciśnienia z zaworem regulacyjnym ciśnienia paliwa .8
Czujnik ciśnienia paliwa (obwodu niskociśnieniowego) . . . . . . . . . . . .14
Czujnik ciśnienia paliwa (obwodu wysokociśnieniowego) . . . . . . . . . .15
Wtryskiwacze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Zawór bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Złączka z dławikiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Sprawdzamy swoją wiedzę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3
174327508.001.png
Schemat układu zasilania
Układ zasilania o regulowanej wydajności
Układ zasilania o regulowanej wydajności składa się z obwodu niskociśnieniowego i obwodu
wysokociśnieniowego.
Jego zaletą jest to, że zarówno elektryczna pompa paliwa, jak i pompa wysokiego ciśnienia tłoczą tylko tyle
paliwa, ile silnik potrzebuje w danej chwili. Zmniejsza to zużycie energii elektrycznej i mechanicznej, a zatem
izużycie paliwa.
Obwód niskociśnieniowy
Podczas normalnej pracy silnika w obwodzie
niskociśnieniowym panuje ciśnienie 0,5 do 5 bar.
Natomiast w czasie rozruchu zimnego i gorącego
silnika ciśnienie wzrasta do 6,5 bar.
włącznik drzwiowy do
sterowania wstępnym
włączeniem pompy paliwa
sterownik instalacji
elektrycznej J519,
sterowanie wstępnym
włączeniem pompy
paliwa
To zwiększenie ciśnienia podczas rozruchu
zimnego silnika powoduje także wzrost ciśnienia w
obwodzie wysokociśnieniowym. Daje to lepsze
przygotowanie mieszanki i w efekcie łatwiejszy
rozruch.
akumulator
sterownik Motronic
J220
Natomiast zwiększenie ciśnienia podczas rozruchu
gorącego silnika zapobiega tworzeniu się pęcherzy
par benzyny w pompie wysokiego ciśnienia.
sterownik pompy
paliwa J538
powrót
dławik
Obwód składa się z:
- sterownika pompy paliwa J538,
- zbiornika paliwa,
- elektrycznej pompy paliwa G6,
- filtra paliwa z zaworem bezpieczeństwa (otwiera
się przy ok. 6,8 bar),
- czujnika ciśnienia paliwa (obwodu
niskociśnieniowego) G410.
filtr paliwa
z zaworem
bezpieczeństwa
elektryczna
pompa paliwa G6
czujnik ciśnienia
paliwa (obwodu
niskociśnieniowego)
G410
Znaczenie kolorów
odpływ swobodny
zbiornik paliwa
obwód niskociśnieniowy
niskie ciśnienie
wysokie ciśnienie
obwód wysokociśnieniowy
4
174327508.002.png 174327508.003.png 174327508.004.png 174327508.005.png 174327508.006.png 174327508.007.png 174327508.008.png 174327508.009.png 174327508.010.png
Obwód wysokociśnieniowy
W tym obwodzie ciśnienie zmienia się w zakresie
30 – 110 bar. Zakres ciśnienia roboczego może być
odmienny dla różnych silników.
czujnik ciśnienia paliwa (obwodu
wysokociśnieniowego) G247
zawór bezpieczeństwa
Ostrożnie podczas otwierania obwodu
wysokociśnieniowego. Trzeba
przestrzegać zasad, podanych w
instrukcji naprawy!
przewód przelewowy
Obwód składa się z:
pompa
wysokociśnieniowa
- pompy wysokiego ciśnienia
(odporność na korozję do 10% etanolu w
paliwie),
- zaworu regulacyjnego ciśnienia paliwa N276,
- zasobnika paliwa
(odporność na korozję do 10% etanolu w
paliwie),
- zaworu bezpieczeństwa (otwiera się przy ok.
120 bar),
- czujnika ciśnienia paliwa (obwodu
wysokociśnieniowego) G247,
- wtryskiwaczy N30 – N33.
zawór regulacyjny
ciśnienia paliwa N276
zasobnik paliwa
wtryskiwacze N30 – N33
S334_032
5
174327508.011.png 174327508.012.png 174327508.013.png 174327508.014.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin