SSP292_System_adaptive_air_suspension.pdf

(1715 KB) Pobierz
Zeszyt do samodzielnego kształcenia SSP nr 279
Serwis
System adaptive air suspension
w samochodzie Audi A8
Zeszyt do samodzielnego kształcenia nr 292
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zmiany zastrzeżone.
Copyright* 2002 AUDI AG, Ingolstadt
Dział I/VK-35
D-85045 Ingolstadt
Faks 0841 / 89 - 36367
000.2811.12.00
Stan techniczny 007/02
Printed in Polen
Tylko do użytku wewnętrznego
174344136.023.png 174344136.024.png 174344136.025.png 174344136.026.png 174344136.001.png 174344136.002.png 174344136.003.png
Opracowanie nowego podwozia samochodu jest zadaniem stojącym pod presją konfliktu
różnych celów. Oprócz zagadnień tzw. „klasycznych“ na przykład takich jak działanie,
bezpieczeństwo jazdy, wytrzymałość i trwałość, coraz więcej na znaczeniu zyskują takie
wymagania, jak zmniejszenie ciężaru, komfort jazdy i akustyka.
Wiele tych wymagań na pierwszy rzut oka jest względem siebie przeciwstawnych. Samochód
bardzo komfortowy będzie musiał niestety w ograniczonym zakresie dotyczącym
bezpieczeństwa "ponieść straty".
Z drugiej strony, wraz z samochodem bardzo sportowym, dopuszcza się znacznie wyższe
prędkości na zakrętach, a zakres graniczny parametrów jazdy uzyskiwany jest znacznie
później. Ten sportowy charakter powoduje jednak w efekcie celowe ograniczenia komfortowe.
W samochodzie Audi A8 model roku 2003 stosowane jest nowoczesne całkowicie nośne
zawieszenie pneumatyczne. W połączeniu z zależną od stanu samochodu elektroniczną
regulacją amortyzatorów CDC, zostają optymalnie spełnione, w ramach praw fizyki, istotne,
częściowo również przeciwstawne wymagania.
174344136.004.png 174344136.005.png
Treść
Strona
Wprowadzenie
Podstawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Nowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Obsługa i komunikaty
Urządzenia poziomu zawieszenia samochodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Koncepcja obsługi / wskazań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Podzespoły układu
Schemat samochodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Sterownik -J197- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Kolumna zawieszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Amortyzator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Agregat zasilający sprężonym powietrzem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Blok zaworu elektromagnetycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Zasobnik ciśnienia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Schemat układu pneumatycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Wytwarzanie ciśnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Spadek ciśnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Czujnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Funkcje systemu
Koncepcja regulacji podwozia standardowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Koncepcja regulacji podwozia sportowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Koncepcja regulacji przy szczególnych stanach pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Złącza
Schemat systemu - podzespoły podłączone do sieci (CAN, MOST). . . . . . . . . . . 34
Schemat systemu - podzespoły niepodłączone do sieci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Wymiana informacji w magistrali CAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Schemat działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Dalsze złącza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Serwis
Kod sterownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Inicjalizacja systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Sprawdzanie działania elementów wykonawczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Bloki wartości mierzonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Zeszyt do samodzielnego kształcenia przedstawia budowę
i zasadę działania układów i podzespołów.
Nowość!
Uwaga!
Wskazówka!
Zeszyt do samodzielnego kształcenia nie jest instrukcją napraw!
Podawane tutaj wartości mają jedynie ułatwić zrozumienie
treści i dotyczą wersji programowych, aktualnych w chwili
opracowywania niniejszego zeszytu.
Obsługę techniczną oraz naprawy należy przeprowadzać
wyłącznie na podstawie aktualnej literatury serwisowej.
3
174344136.006.png 174344136.007.png 174344136.008.png 174344136.009.png 174344136.010.png 174344136.011.png 174344136.012.png 174344136.013.png 174344136.014.png
Wprowadzenie
Podstawy techniczne
Podstawy techniczne majace na celu
zrozumienie systemów zawieszenia
pneumatycznego opisane są w Zeszytach
do samodzielnego kształcenia nr 242 i 243
i obowiązują również dla systemu
stosowanego w samochodzie Audi A8
od modelu roku 2003.
Nowości
Wraz z nowym samochodem Audi A8
wprowadzono nowy system w zakresie
techniki i zasad działania. W zakresie znanego
już układu napędu na cztery koła (allroad
quattro) występują następujące istotne
różnice:
292_001
System CDC zamiast regulacji amartyzatorów
PDC:
Aktualny w danym czasie stan samochodu
uwzględniany jest w ramach procesów
regulacyjnych. Rejestrowane są ruchy kół
(masy nieamortyzowane) i ruchy nadwozia
(masy amortyzowane).
W ramach czterech wybieralnych programów
(trybów) realizowane są różne charakterystyki
amortyzatorów. Każdy amortyzator jest przy
tym regulowany niezależnie.
W każdym nastawianym trybie (komfortowy
lub sportowy) jest przez to zagwarantowane
zawsze optimum komfortu i bezpieczeństwo
jazdy (patrz opis „Amortyzator“ w zakresie
„Podzespoły układu“).
Pod pojęciem „Tryb“ jest więc
rozumiana zdefiniowana kombinacja
z programu regulacji poziomu
i z charakterystyki amortyzatorów.
Rozszerzony układ czujników:
W celu zarejestrowania ruchu nadwozia
stosowane są trzy czujniki przyspieszenia.
(patrz opis „Czujnik przyspieszenia nadwozia“
w rozdziale „Elementy systemu“.)
292_025
4
174344136.015.png 174344136.016.png 174344136.017.png 174344136.018.png
Prowadzone na zewnątrz amortyzatory
pneumatyczne:
Mieszek sprężysty objęty jest aluminiowym
cylindrem. Skutkiem jest istotne poprawienie
działania.
(patrz opis „Amortyzator pneumatyczny“
w rozdziale „Podzespoły układu“.)
292_003
Koncepcja obsługi:
W wyniku integracji z systemem MMI
realizowana jest komfortowa, logicznie
wyobrażalna i łatwa do nauczenie się
procedura obsługi systemu.
(patrz opis w rozdziale „Obsługa
i wskazania”.)
292_002
Zawory ciśnienia resztkowego:
Na każdym amortyzatorze pneumatycznym, bezpośrednio na przyłączu powietrza znajdują się
zawory ciśnienia resztkowego. Gwarantują one, że w amortyzatorach pneumatycznych
pozostaje ciśnienie minimalne ok. 3,5 bar. Dzięki temu wykluczone zostaje w dużej mierze
niebezpieczeństwo ich uszkodzenia podczas magazynowania i montażu.
5
174344136.019.png 174344136.020.png 174344136.021.png 174344136.022.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin