SSP259_Elektrohydrauliczne_wspomaganie.pdf

(2363 KB) Pobierz
S259_D.fm
Serwis
Zeszyt do samodzielnego kształcenia nr 259
Elektrohydrauliczne wspomaganie
układu kierowniczego
Budowa i zasada działania
174348842.063.png 174348842.074.png
Elektrohydrauliczne wspomaganie
układu kierowniczego
259_033
Elektrohydrauliczne wspomaganie układu
kierowniczego (oznaczane czasem skrótem EPHS
= Electrically Powered Hydraulic Steering) jest
znane z modelu Lupo FSI.
Ten układ jest dostarczany zarówno przez firmę
TRW, jak i przez firmę KOYO.
Zalety układu kierowniczego ze wspomaganiem
elektrohydraulicznym:
Większy komfort, małe opory podczas
manewrowania, ale znacznie większe podczas
szybkiej jazdy (dla zwiększenia bezpieczeństwa).
Oprócz wszystkich znanych zalet hydraulicznych
układów wspomagających, nowy system ma wiele
innych, cennych właściwości.
Mniejsze zużycie paliwa, ponieważ zużycie
energii jest stosowne do potrzeb i nie zależy od
warunków pracy silnika spalinowego.
NOWOŚĆ
Uwaga
Wskazówka
Zeszyt do samodzielnego kształcenia przedstawia
budowę i zasadę działania nowego rozwiązania
technicznego!
Jego treść nie jest później aktualizowana.
Aktualne informacje na temat diagnozy,
regulacji i naprawy prosimy zaczerpnąć
z właściwej literatury serwisowej!
2
174348842.084.png
O czym będzie mowa
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Schemat układu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Budowa i zasada działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Schemat funkcjonalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Sprawdzamy swoją wiedzę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Słowniczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3
174348842.095.png 174348842.001.png 174348842.012.png 174348842.015.png
Wprowadzenie
Ciśnienie, potrzebne do wspomagania układu
kierowniczego, wytwarza pompa hydrauliczna.
Co prawda w nowym systemie wspomaganie
odbywa się nadal hydraulicznie, jednak pompę
hydrauliczną (zębatą) napędza silnik elektryczny.
Pompa nie jest więc mechanicznie powiązana
z silnikiem spalinowym.
Zasada sterowania hydraulicznego nie zmieniła się.
Nowością jest zależność siły wspomagającej od
prędkości jazdy i od prędkości skręcania kierownicy.
W konwencjonalnych układach wspomagania
pompa ta jest napędzana bezpośrednio przez silnik
samochodu.
Część mocy, wytwarzanej przez silnik, jest zatem
wciąż zużywana do napędu pompy.
W tym celu przekładnia kierownicza ma –
w pobliżu hydraulicznego zaworu sterującego –
czujnik skrętu kierownicy, który informuje sterownik
o prędkości skręcania kierownicy.
Informacja o kącie skręcenia kierownicy dociera
przewodami bezpośrednio do sterownika.
Wtedy, gdy potrzebne jest najsilniejsze
wspomaganie – podczas manewrowania –
prędkość obrotowa silnika jest najmniejsza.
Moc pompy dobrana jest więc do tych warunków
pracy.
Im większa prędkość obrotowa silnika, tym większa
prędkość – a zatem i wydajność – pompy.
W takich warunkach niepotrzebna część strumienia
oleju hydraulicznego jest kierowana kanałem
przelewowym na stronę ssawną pompy.
Sterownik uwzględnia ponadto prędkość jazdy
samochodu.
Ta informacja dociera magistralą CAN.
czujnik wspomagania
kierownicy G250
przekładnia kierownicza
zbiornik wyrównawczy
sterownik
wspomagania
kierownicy J500
pompa hydrauliczna z silnikiem elektrycznym
259_028
4
174348842.016.png 174348842.017.png 174348842.018.png 174348842.019.png 174348842.020.png 174348842.021.png 174348842.022.png 174348842.023.png 174348842.024.png 174348842.025.png 174348842.026.png
Volkswagen stosuje układy kierownicze dwóch
producentów – TRW oraz KOYO.
Zasada działania jest w obu przypadkach taka
sama. Różnica tkwi w sposobie pomiaru
prędkości skręcania kierownicy. Układy można
rozróżnić po kształcie czujnika skrętu kierownicy.
Aby go zobaczyć, trzeba podnieść samochód
i skręcić koła w prawo do oporu (kierunek
patrzenia pokazano strzałką na górnym
rysunku).
259_043
Na środkowym rysunku widać układ kierowniczy
firmy TRW. Można go rozpoznać po płaskim,
szerokim czujniku wspomagania kierownicy
(patrz też opis na stronie 13).
259_002
Dolny rysunek pokazuje układ firmy KOYO.
W tym przypadku czujnik jest okrągły (patrz opis
na str. 15).
Poszczególne części obu układów nie są
wzajemnie wymienne. Dotyczy to zarówno
elementów elektrycznych i elektronicznych,
jak i mechanicznych (np. drążków
kierowniczych czy końcówek drążków).
259_001
5
174348842.027.png 174348842.028.png 174348842.029.png 174348842.030.png 174348842.031.png 174348842.032.png 174348842.033.png 174348842.034.png 174348842.035.png 174348842.036.png 174348842.037.png 174348842.038.png 174348842.039.png 174348842.040.png 174348842.041.png 174348842.042.png 174348842.043.png 174348842.044.png 174348842.045.png 174348842.046.png 174348842.047.png 174348842.048.png 174348842.049.png 174348842.050.png 174348842.051.png 174348842.052.png 174348842.053.png 174348842.054.png 174348842.055.png 174348842.056.png 174348842.057.png 174348842.058.png 174348842.059.png 174348842.060.png 174348842.061.png 174348842.062.png 174348842.064.png 174348842.065.png 174348842.066.png 174348842.067.png 174348842.068.png 174348842.069.png 174348842.070.png 174348842.071.png 174348842.072.png 174348842.073.png 174348842.075.png 174348842.076.png 174348842.077.png 174348842.078.png 174348842.079.png 174348842.080.png 174348842.081.png
 
174348842.082.png 174348842.083.png 174348842.085.png 174348842.086.png 174348842.087.png 174348842.088.png 174348842.089.png 174348842.090.png 174348842.091.png 174348842.092.png 174348842.093.png 174348842.094.png 174348842.096.png 174348842.097.png 174348842.098.png 174348842.099.png 174348842.100.png 174348842.101.png 174348842.102.png 174348842.103.png 174348842.104.png 174348842.105.png 174348842.002.png 174348842.003.png 174348842.004.png 174348842.005.png 174348842.006.png 174348842.007.png 174348842.008.png 174348842.009.png 174348842.010.png 174348842.011.png 174348842.013.png 174348842.014.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin