SSP243_Zawieszenie_pneumatyczne_2.pdf

(1876 KB) Pobierz
SSP243_pl
Serwis
Zawieszenia pneumatyczne – część 2
Czteropoziomowe zawieszenie pneumatyczne
w Audi allroad quattro
Budowa i zasada działania
Zeszyt do samodzielnego kształcenia nr 243
Tylko do użytku wewnętrznego
174350096.046.png 174350096.047.png 174350096.048.png 174350096.049.png 174350096.001.png 174350096.002.png 174350096.003.png 174350096.004.png 174350096.005.png 174350096.006.png 174350096.007.png 174350096.008.png 174350096.009.png 174350096.010.png 174350096.011.png 174350096.012.png 174350096.013.png 174350096.014.png 174350096.015.png 174350096.016.png 174350096.017.png 174350096.018.png 174350096.019.png 174350096.020.png 174350096.021.png 174350096.022.png
Czteropoziomowe zawieszenie pneumatyczne
w Audi allroad quattro
Czteropoziomowe zawieszenie pneumatyczne w Audi allroad quattro jest rozwinięciem układu
regulacji wysokości zawieszenia, zastosowanego w Audi A6. Podstawy konstrukcji zawieszenia
pneumatycznego oraz opis wspólnych elementów obu układów podano w zeszycie nr 242.
Opisy zamieszczone w tym zeszycie bazują na zawartości zeszytu nr 242.
Wprowadzenie
Stworzyć samochód tak samo doskonały
w trudnym terenie jak i na szosie – to brzmi
jak kwadratura koła.
Najczęściej bowiem to, co jest silną stroną
samochodu terenowego, wpływa
niekorzystnie na jego właściwości szosowe.
Przykładem jest duży prześwit, wprawdzie
nieoceniony na nierównej nawierzchni, ale
podnoszący środek ciężkości samochodu.
243_001
To znowu okazuje się wadą podczas
szybkiego pokonywania zakrętów i pogarsza
stateczność ruchu przy dużej prędkości jazdy.
Ponadto zwiększa się wtedy opór powietrza,
co ma znaczący wpływ na zużycie paliwa.
Z drugiej strony – krótkie skoki zawieszenia
i sztywna charakterystyka resorów
samochodu szosowego nie pozwalają
na sprawne poruszanie się w terenie.
243_002
Rozwiązaniem jest możliwość regulacji
prześwitu samochodu, która nazywa się
czteropoziomowym zawieszeniem
pneumatycznym.
Rozwiązania techniczne zawieszenia
pneumatycznego Audi allroad quattro
opierają się na zawieszeniu o regulowanej
wysokości w Audi A6.
2
243_003
174350096.023.png 174350096.024.png 174350096.025.png 174350096.026.png
Treść
Strona
Opis układu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Obsługa i sygnalizacja
Obsługa ........................................................................................................................................... 7
Sygnalizacja ................................................................................................................................... 8
Strategie regulacji
Strategia regulacji sterownika 4Z7 907 553 A .......................................................................... 10
Strategia regulacji sterownika 4Z7 907 553 B .......................................................................... 12
Wymuszane załączanie ESP ....................................................................................................... 13
Podzespoły układu
Sprężyny pneumatyczne ............................................................................................................. 14
Zasilanie powietrzem .................................................................................................................. 17
Schemat pneumatyczny ............................................................................................................. 20
Zawory elektromagnetyczne ...................................................................................................... 21
Czujnik temperatury G290 ........................................................................................................... 22
Czujnik ciśnienia G291 ................................................................................................................. 22
Czujniki wysokości zawieszenia G76, G77, G78, G289 .............................................................. 23
Lampka kontrolna K134 ............................................................................................................... 27
Zespół obsługowy E281 ............................................................................................................... 28
Sygnały zewnętrzne
Wymiana informacji poprzez magistrale CAN ......................................................................... 29
Pozostałe sygnały zewnętrzne .................................................................................................... 30
Schemat funkcjonalny ................................................................................................................ 32
Koncepcje regulacji
Sterownik regulacji wysokości zawieszenia J197 .................................................................... 34
Tryby pracy .................................................................................................................................... 35
Serwis
Narzędzia specjalne .................................................................................................................... 38
Nastawy podstawowe układu .................................................................................................... 39
Samodiagnoza ............................................................................................................................. 40
Podsumowanie ............................................................................................................................ 41
Zeszyt do samodzielnego kształcenia przedstawia budowę
i zasadę działania różnych układów i podzespołów.
Nowość!
Wskazówka!
Uwaga!
Wskazówka!
Zeszyt do samodzielnego kształcenia nie jest instrukcją naprawy!
Obsługę techniczną oraz naprawy należy przeprowadzać
wyłącznie na podstawie aktualnej literatury serwisowej.
Ten rysunek można zamówić w Bertelsmann Distribution jako plakat A0.
Zamawianie bezpośrednio w Bertelsmann dotyczy tylko terenu Niemiec.
W innych krajach zamówienia składa się u importera.
3
174350096.027.png 174350096.028.png 174350096.029.png 174350096.030.png 174350096.031.png 174350096.032.png 174350096.033.png 174350096.034.png 174350096.035.png 174350096.036.png 174350096.037.png
Opis układu
Czteropoziomowe zawieszenie
pneumatyczne ma w pełni obciążony układ
regulacji wysokości, konwencjonalne
amortyzatory w osi przedniej oraz
amortyzatory PDC w osi tylnej (amortyzatory
PDC opisano w zeszycie nr 242 na str. 33).
Do pomiaru wysokości zawieszenia służą
4 czujniki – po jednym na każde koło.
Każda sprężyna pneumatyczna ma swój
zawór odcinający, tak że możliwa jest
niezależna regulacja wysokości zawieszenia
dla każdego koła.
czujnik wysokości
zawieszenia,
tylny prawy
akumulator ciśnienia
pneumatyczna kolumna sprężysto-tłumiąca
z regulowanym tłumieniem, tylna prawa
sterownik
pneumatyczna
kolumna sprężysto-tłumiąca,
przednia prawa
zespół obsługowy
243_021
czujnik wysokości
zawieszenia,
tylny lewy
czujnik wysokości
zawieszenia,
przedni prawy
przewody elektryczne
i pneumatyczne
pneumatyczna kolumna
sprężysto-tłumiąca
z regulowanym tłumieniem,
tylna lewa
pneumatyczna
kolumna
sprężysto-tłumiąca,
przednia lewa
zespół zasilający:
sprężarka
zawór upustowy
zawory odcinające
czujnik temperatury
czujnik ciśnienia
czujnik wysokości
zawieszenia,
przedni lewy
4
174350096.038.png 174350096.039.png 174350096.040.png 174350096.041.png
W czteropoziomowym zawieszeniu
pneumatycznym znajduje się akumulator
ciśnienia.
Szczególną cechą układu jest możliwość
wyboru jednego z czterech poziomów
zawieszenia. Prześwit samochodu może się
zmieniać o 66 mm. Poszczególne poziomy
zawieszenia mogą być wybierane ręcznie lub
automatycznie (patrz str. 7 i następne). Poziomy
zawieszenia mają następujące określenia:
poziom 1 = niski ( TN )
poziom 2 = normalny ( NN )
poziom 3 = wysoki 1 ( HN1 )
poziom 4 = wysoki 2 ( HN2 )
poziom parkingowy PN = poziom wysoki 1
Zastosowanie akumulatora ciśnienia zwiększa
dyspozycyjność układu, zmniejsza hałas
i chroni akumulator.
Prześwit 208 mm
poziom wysoki 2
+ 41 mm w stosunku
do poziomu
normalnego
Prześwit 192 mm
poziom wysoki 1
+25 mm w stosunku
do poziomu
normalnego
(= poziom
parkingowy)
Prześwit 167 mm
poziom normalny
± 0 mm
Prześwit 142 mm
poziom niski
-25 mm w stosunku
do poziomu
normalnego
241_063
5
174350096.042.png 174350096.043.png 174350096.044.png 174350096.045.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin