Zaklęci w czasie - The Time Travelers Wife 2009 DVDRip XviD-iMBT.txt

(41 KB) Pobierz
{890}{1099}THE|TIME TRAVELER'S WIFE
{1326}{1408}T�umaczenie|Pyra10 i GHunter
{1412}{1500}T�umaczenie z j�zyka niemieckiego.
{1512}{1600}Mi�ego seansu!
{1841}{1936}- Nie umiem �piewa�.|- By�o dobrze, Henry.
{1940}{2005}Nie umiem �piewa� jak ty.
{2011}{2077}Oczywi�cie.|Powiniene� �piewa� po swojemu.
{2086}{2200}- Tata m�wi, �e nie �piewam jak s�owik.|- �artowa�.
{2206}{2287}Kocham tw�j g�os.|Obydwoje go kochamy.
{2416}{2521}A mo�e "Dzwonk�w d�wi�k"?|To mo�esz �piewa�.
{3261}{3303}Mamo!
{3351}{3375}Henry!
{3579}{3692}I powiedzia� "Co mi dasz je�li to uprz�d�..."
{3696}{3801}"Nie mam nic wi�cej, dziewczynko."
{3828}{3962}"I obiecaj mi, gdy zostaniesz kr�low�,|twoje pierwsze dziecko...".
{4436}{4504}- Nie! Mamo!|- Henry, Henry!
{4508}{4558}Pu�� mnie! Mamo!|- Henry, nie!
{4562}{4624}Nie mo�esz nic zrobi�.
{4628}{4690}Pos�uchaj, nie mam du�o czasu.
{4694}{4762}Byli�cie w samochodzie.|Kr�cili�cie si�.
{4766}{4849}To, co wtedy widzia�e�|by�o 2 tygodnie temu.
{4853}{4960}Widzia�e� siebie. Widzia�e�,|jak rodzice ci czytaj�.
{5026}{5064}Podr� w czasie.
{5068}{5136}Tak samo ja tutaj przyby�em.
{5140}{5220}Jestem tob�, Henry.|Rozumiesz?
{5224}{5323}Gdy doro�niesz, b�dziesz mn�.
{5350}{5434}Wiem, �e to trudne,|ale kiedy� zrozumiesz.
{5500}{5553}Musz� i��.
{5557}{5622}Nie musisz si� ba�, Henry.
{5626}{5695}Wszystko b�dzie dobrze, obiecuj�.
{7826}{7904}- Ale to trwa�o?|- Nawet nie wiesz jak.
{7975}{8061}- Gwiazdka.|- Jakie� plany?
{8065}{8104}�wietne plany.
{8173}{8242}- Co� jeszcze?|- Nie, dzi�kuj�.
{9315}{9407}/Dzie� dobry, Chicago,|/jest 8 rano.
{9411}{9458}/Za chwil� wiadomo�ci sportowe.
{9462}{9567}/To b�dzie bardzo ciep�y|/pierwszy dzie� wiosny.
{9726}{9831}Przepraszam. Szukam czego�|autorstwa Kelscott`a.
{9849}{9927}Specjalne wydania s� tam.
{10004}{10037}W czym mog� pom�c?
{10187}{10226}Henry...
{10283}{10310}Tak?
{10499}{10604}Henry... To ty.
{10670}{10751}Powiedzia�e�, �e to si� stanie.
{10766}{10871}Mia�am zachowywa� si� normalnie,|ale chyba nie daj� rady.
{11056}{11158}Przepraszam, naprawd� nie wiem|kim jeste�.
{11224}{11314}Clare.|Clare Abshire.
{11356}{11425}Wiem, �e mnie nie znasz.
{11485}{11602}Wiem, jakie to dla ciebie dziwne.|Dla mnie te�. Ale...
{11704}{11818}Zjemy razem kolacj�?|I wszystko wyja�ni�.
{11866}{11949}Henry, planowali�my|t� kolacj� od dawna.
{12003}{12033}Tak?
{12093}{12201}P�jdziemy do Baeu Thai.|Twoja ulubiona restauracja.
{12222}{12255}Tak?
{12474}{12552}Wygl�dasz, jakby co� ci� dr�czy�o.
{12654}{12726}Wszystko b�dzie dobrze.
{12860}{12899}No to co?
{12927}{13022}Wi�c, idziemy na kolacj�?
{13046}{13073}Ok.
{13136}{13160}Ok.
{13253}{13334}- Ok!|- Tak!
{13364}{13432}Beau Thai, 7.00?|- Dobra.
{13436}{13481}Do zobaczenia.
{14299}{14335}Cholera.
{15495}{15545}- O rany.|- Wybierasz si� gdzie�?
{15549}{15608}- Ja bym odpu�ci�.|- Tak?
{15612}{15696}- Dlaczego?|- Zobaczysz.
{15700}{15730}/Zamknij si�.
{16034}{16111}- Baza, tu 11.|- Masz go?
{16115}{16154}Mam....
{16280}{16319}Jezu Chryste!
{16406}{16505}- �yczy pani kieliszek wina?|- Tak, dzi�kuj�.
{16592}{16673}Wybacz, by�em zaj�ty.
{16691}{16754}- Wszystko w porz�dku?|- Tak, nic wielkiego.
{16829}{16856}Dzi�kuj�.
{16871}{16945}Wiesz, dlaczego ci� nie znam?
{16999}{17139}Oczywi�cie. Gdy b�dziesz starszy,|przeniesiesz si� do ma�ej dziewczynki.
{17143}{17170}A ja...
{17215}{17296}Znam ci�, od kiedy mia�am 6 lat.
{17326}{17406}Kiedy pojawi�e� si� na ��ce,|za domem moich rodzic�w,
{17410}{17452}gdzie si� bawili�my.
{17551}{17665}- Nie powiniene� pi�.|- Czemu?
{17722}{17796}Powiedzia�e�, �e doktor Kendrick|kaza� ci przesta�,
{17800}{17874}bo picie wywo�uje podr�e.
{17878}{17970}- Kim jest doktor Kendrick?|- To tw�j lekarz.
{18012}{18177}Dosta� nagrod� Burgera za wk�ad w genetyk�.|Pomaga ci.
{18231}{18279}To za wiele.
{18315}{18360}Przepraszam.
{18390}{18492}M�wi�e�, �ebym by�a delikatna.|A nie jestem.
{18726}{18825}Zapisywa�am ka�d� twoj� wizyt�.
{18831}{18944}Przypuszczam, �e cz�sto si� powtarza�em.
{18959}{19036}Ostatni raz widzia�am ci�|gdy mia�am 18 lat.
{19040}{19156}Wygl�da na to, �e cz�sto|bywasz w tych samych miejscach.
{19160}{19204}To jak z grawitacj�.
{19208}{19298}Najwa�niejsze wydarzenia przyci�gaj�.
{19334}{19451}- By�am wielkim wydarzeniem.|- Widocznie.
{19760}{19802}Clare, tak?
{19856}{19895}Tak.
{19919}{19971}Czy mo�emy przez chwil� udawa�,
{19975}{20035}�e to nasze pierwsze spotkanie?
{20143}{20173}Ok.
{20215}{20239}Oczywi�cie.
{20308}{20431}Tylko, �e...|Jeste� moim najlepszym przyjacielem.
{20467}{20545}Kocham ci� przez ca�e moje �ycie.
{20665}{20758}- Czy to konieczne?|- Tak. Licz do tysi�ca.
{20806}{20830}Ok.
{20872}{20911}1...
{20943}{20976}2...
{21039}{21084}3...
{21129}{21165}400...
{21195}{21228}600...
{21255}{21288}800...
{21306}{21354}1000.
{21684}{21726}Chcesz co� do picia?
{22046}{22094}Nie.
{22856}{22916}Nie�le, m�odszy...
{23554}{23653}Jeszcze raz, jak si� poznali�my?
{23761}{23827}By�e� starszy ni� teraz.
{23857}{23937}Mo�e nie powinnam tego m�wi�.
{23976}{24015}Chyba musz� to wiedzie�.
{25118}{25165}Kto tam?
{25169}{25214}Witaj, Ziemianko.
{25223}{25292}Mark! Idioto!
{25391}{25478}A��! Clare, nic ci nie zrobi�.
{25496}{25540}Tylko nie rzucaj.
{25544}{25658}Kim jeste�, sk�d mnie znasz|i dlaczego nie mo�esz wyj��?
{25691}{25804}- Mo�esz poda� mi koc?|- Mo�e powinnam zawo�a� mam�.
{25808}{25855}Nie, nie r�b tego, prosz�!
{25859}{25972}Daj koc i odejd�.
{26416}{26464}Na co ci koc?
{26485}{26533}Podr�uj� w czasie.
{26608}{26662}Pochodz� z przysz�o�ci.
{26686}{26784}A gdy podr�uj�, nie zabieram ubra�.
{26788}{26860}Podr�e w czasie s� niemo�liwe.
{26869}{26911}Oczywi�cie, �e s�.
{26922}{27012}Po prawdzie to jeste�my przyjaci�mi.|W przysz�o�ci.
{27039}{27095}Gdy b�dziesz panienk�.
{27099}{27141}Jestem �adna?
{27150}{27234}Bardzo.
{27264}{27315}Udowodnij, �e jeste� z przysz�o�ci!
{27354}{27380}Prosz�.
{27393}{27525}Jeste� Clare Abshire,|urodzona 24 maja 1972.
{27537}{27578}- Twoi rodzice to Phil i Lucille...
{27582}{27696}Co� wiesz. To nie dow�d,|�e jeste� z przysz�o�ci.
{27711}{27735}Ok.
{27801}{27932}W ten weekend, tw�j brat Mark,|ten upierdliwy,
{27941}{28016}spadnie z drzewa i z�amie r�k�.
{28028}{28154}Lecz dopiero wtedy b�d� wiedzia�a|czy m�wisz prawd�.
{28166}{28259}Je�li postoisz tu chwil�,|zobaczysz jak znikam.
{28289}{28346}Ale dopiero co przylecia�e�.
{28385}{28433}Wr�c�.
{28451}{28490}Wiele razy.
{28523}{28694}Wr�c� w przysz�y wtorek.|O 16.
{28739}{28862}By�oby mi�o, gdyby�|przynios�a ubrania.
{28895}{28945}Co�, za czym ojciec|nie b�dzie t�skni�.
{29005}{29050}Mi�o by�o ci� pozna�.
{32662}{32755}Nie przejmuj si�.|Dawno z tym sko�czy�em.
{32896}{32946}To dziwne.
{32997}{33090}Nigdy nie zna�am ci�|w tym wieku, a teraz...
{33150}{33222}Zna�am ci� jako dojrza�ego,|obeznanego w �wiecie.
{33234}{33294}Konkuruj� z samym sob�.
{33408}{33441}Nie.
{33627}{33702}By�e� typem idealnego faceta.
{33935}{33988}Po prostu nie mog� si� przyzwyczai�.
{33992}{34072}Wci�� boj� si�, �e znikniesz.
{34076}{34145}Uwierz mi, to jeszcze si� stanie.
{34184}{34228}Jakie to uczucie?
{34232}{34345}Znaczy, wiem jak to jest patrze�,|gdy odchodzisz,
{34349}{34421}ale zawsze to ja chcia�am odej��.
{34490}{34607}Czasami czuj�, jakbym za szybko wsta�.
{34634}{34694}Najpierw mrowienie w r�kach i stopach,
{34715}{34757}a potem ich nie ma...
{34796}{34901}Czasami czujesz, jakby� odp�yn�a my�lami.
{34930}{34999}Stoisz gdzie� nago.
{35017}{35092}Mo�e tam by�a�, mo�e nie.
{35131}{35206}Nie wiesz ile to potrwa,|wi�c zaczynasz i��.
{35227}{35281}P�ki nie znajdziesz ubra�.
{35365}{35416}Wtedy wygl�dasz jak wszyscy.
{35461}{35568}Tyle, �e czekasz na znikni�cie.
{35572}{35644}Mo�esz widzie� ludzi z przesz�o�ci.
{35650}{35727}Tych, kt�rzy odeszli.|Jak twoja mama.
{35731}{35775}Tak, ale nie mo�esz
{35779}{35824}zmieni� tego, co im si� sta�o.
{35833}{35919}Pr�bowa�em. Nic to nie zmienia.
{36909}{36985}- Charisse, moja najlepsza przyjaci�ka.|- Cze��!
{36989}{37090}- Wsp�lokatorka i kucharka.|- Witamy.
{37094}{37138}Ja nie umiem gotowa�.
{37142}{37183}To prawda, mi�a dziewczyna,
{37187}{37258}ale nie potrafi zrobi� cho�by tosta.
{37262}{37292}Gomez?
{37298}{37328}Skr�t od Gomolinski.
{37334}{37390}Naprawd� mi�o ci� pozna�.
{37394}{37513}Chcieli�my ci� pozna�, bo to jedyny|spos�b, by zobaczy� Clare.
{37517}{37597}Przesta�, Gomez.|Chcesz wina, Henry?
{37601}{37649}- Nie, dzi�ki.|- Wod�?
{37655}{37703}- Jasne.|- Tak?
{37874}{37935}Nie m�wi�a�, �e jest tak s�odki.
{37939}{37983}Nie a� tak s�odki.
{37987}{38083}Nic si� nie dowiedzia�em.|Tylko, �e jest bibliotekarzem.
{38095}{38178}Mo�e gdyby� przesta� go przes�uchiwa�...
{38182}{38223}Przez tyle lat nie mia�a� ch�opaka,
{38227}{38271}a teraz sp�dzasz z nim ka�d� chwil�.
{38275}{38319}Ciekawi mnie dlaczego.
{38323}{38388}Daj spok�j,|potrzebuje potwierdzenia jak ka�dy.
{38392}{38464}- My�la�e�, �e jest inna?|- Nie wiem.
{40244}{40286}Czytasz m�j pami�tnik?
{40355}{40406}To prywatna rzecz.
{40481}{40571}- Nie czyta�em.|- Wiem, �e to zrobi�e�.
{40622}{40679}Chcia�em znale�� daty.
{40721}{40769}Kiedy si� widywali�my.
{40805}{40871}�eby powiedzie� dziewczynce na ��ce.
{40880}{40944}Je�li jestem tak wa�ny,|chc� powiedzie� jej
{40948}{41014}kiedy b�d�, �eby nie musia�a czeka�.
{41122}{41212}Przepraszam.|Nie wiem, co sobie pomy�la�em.
{41245}{41278}Powinienem i��.
{41440}{41491}Chcia�abym, �eby� zosta�.
{42435}{42477}Natychmiast przesta�cie.
{42486}{42515}- Henry!|- Gomez!
{42519}{42564}Co ty robisz?
{42573}{42620}Pieprzony antygejowcu!
{42624}{42699}Co ty na sobie masz?
{42726}{42750}Kt�ry dzisiaj?
{42771}{42818}Zaraz, jak to "kt�ry dzisiaj"?
{42822}{42896}- Kt�ry rok?|- Jak to "kt�ry rok"?
{42900}{42955}Niewa�ne. Id� po ciuchy.
{42959}{43030}Jasne, w tym ci nie do twarzy.
{43034}{43094}- Gdzie idziesz?|- Nie wiem.
{43118}{43157}Zamknij drzwi.
{43247}{43304}Powiesz mi o co tu|do cholery chodzi?
...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin