Zostań-Stay[2005]DvDrip.AC3.txt

(42 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{1}{72}movie info: XVID  576x240 23.976fps 700.1 MB|/SubEdit b.4043 (http://subedit.prv.pl)/
{100}{200}Synchro i korekta do Stay.DVDRip.XviD-ViTE|by johnass
{200}{300}T�umaczenie ze s�uchu: Thorek19|Korekta: Jabaar i Juri24
{300}{400}<< KinoMania SubGroup >>|http://KinoMania.org
{4159}{4240}- Patrz gdzie �azisz, �amago.|- Przepraszam.
{4241}{4320}Podniesiesz to?|Zboczeniec.
{4321}{4383}Sp�ni�e� si�.|Wsz�dzie ci� szuka�am.
{4384}{4474}Przespa�em budzik.|Dziecko p�aka�o przez ca�� noc.
{4475}{4517}Jakie dziecko?
{4518}{4593}Nie wiem.|Dziecko s�siad�w?
{4594}{4688}Nasi s�siedzi maj� 90 lat.
{4709}{4810}- Pr�buj� zobaczy� obraz kampusu.|- Ja go widzia�am.
{4811}{4850}Tak?
{4851}{4924}Musz� lecie�.
{5168}{5278}/Zacz�am pi� i bra� mn�stwo tabletek.
{5289}{5405}/Zabijaj� b�l i pozwalaj� si� czu� dobrze.
{5417}{5555}/Nie namawiam ci� do picia.|Wiem, �e masz spotkanie, to dzia�a na mnie.
{5556}{5675}Ci�ko sobie z tym radzi�.|Picie zabija uczucie, dlatego.
{5720}{5802}- Zanosi si� na grad po po�udniu.|- Tak my�lisz?
{5803}{5871}Wed�ug mnie jest do�� s�onecznie.
{5872}{5929}Kim jeste�?
{5930}{6023}Doktor Sam Foster.|Ty musisz by� Henry.
{6024}{6145}- Gdzie doktor Levy?|- Nie skontaktowa�a si� z tob�?
{6146}{6184}Nie.
{6185}{6236}Przepraszam.
{6237}{6287}Nie b�dzie jej przez chwil�.|Zast�puj� j�.
{6288}{6329}Gdzie jest?
{6330}{6450}Nie czuje si� dobrze.|Wr�ci za par� tygodni.
{6463}{6546}Jeste� rezerwowym psychiatr�?
{6547}{6633}Mo�na mnie tak nazwa�.
{6701}{6753}- To jej biuro.|- Dzielimy je.
{6754}{6800}Jestem tu przez par� godzin|w tygodniu.
{6801}{6866}Usi�d�.
{6867}{6935}M�drze.
{6945}{7010}Leczysz...
{7011}{7180}bankier�w w depresji i kury domowe ze schizofreni�,|w ramach roboty publicznej?
{7192}{7342}Jest odwrotnie.|Bankierzy maj� schizofreni�, a kury domowe depresj�.
{7362}{7378}A teraz...
{7379}{7517}Jeste� na pierwszym roku studi�w, tak?|Studiujesz sztuk�?
{7564}{7656}Przekaza�a mnie tobie, co?
{7708}{7798}Dostajesz trudniejsze sprawy.
{7799}{7921}Czujesz si� nieswojo|w zwi�zku z zast�pstwem?
{7939}{8016}Pr�bowa�a mi pom�c.
{8017}{8096}Ja te� spr�buj�.
{8114}{8184}Ba�a si� mnie?|Dlatego odesz�a?
{8185}{8251}Przestraszy�em j�.
{8252}{8325}A powinna si� ciebie ba�?
{8631}{8692}Czyta�em twoje akta.
{8693}{8772}A ja mog� twoje?
{8773}{8889}- Czemu tu jeste�?|- My�la�em, �e czyta�e�.
{8904}{9004}Podpali�e� sw�j samoch�d.|Czemu?
{9032}{9161}Nie pami�tam.|Obudzi�em si� w p�on�cym samochodzie.
{9180}{9289}Tym si� zajmujesz?|Podk�adasz ogie�?
{9324}{9424}Nie chcia�em nikogo skrzywdzi�.
{9425}{9508}Kogo skrzywdzi�e�?
{9566}{9623}�piesz� si�.|P�jd� ju�.
{9624}{9685}Zosta�.|Mamy wi�cej czasu.
{9686}{9797}P�jd� do domu,|zanim grad zacznie pada�.
{9798}{9893}/Kr�l poszed� do lasu ze stra��.
{9894}{10020}/Rozgl�da� si� i nagle po drugiej|/stronie spostrzeg� wie�niaka.
{10021}{10055}Nie ruszaj si�.
{10056}{10134}Kr�l podni�s� luf�,|na co wie�niak krzykn��...
{10135}{10196}nie jestem �osiem.
{10197}{10329}Kr�l strzela i zabija go�cia.|Stra� jest zszokowana.
{10330}{10446}Powiadaj� panie,|ten facet m�wi�, �e nie jest �osiem.
{10447}{10582}Aha, powiada kr�l.|My�la�em, �e powiedzia� jestem �osiem.
{10619}{10687}To kawa�.
{10701}{10791}Pr�buj� zrozumie� czy jestem kr�lem...
{10792}{10865}czy farmerem?
{10876}{10936}Jeste� �osiem.
{10937}{11028}- Jestem �osiem?|- Tak.
{11118}{11204}Wygl�da na to, �e jestem �osiem.
{11205}{11294}- To szajs.|- Nieprawda.
{11308}{11389}To nie jest szajs.
{11614}{11688}Nadal tam s�.
{11716}{11798}Czasami zapominam.
{11821}{11902}S� z innego �ycia.
{12617}{12703}Uwielbiam t� piosenk�.
{12909}{13029}Znam ci�.|Sala 221, profesor Azerbarthy?
{13062}{13162}Robi�e� t� prezentacj�|o psychozie Francisca Reverra.
{13163}{13253}Nie pali si� w poci�gu.
{13272}{13371}Sp�jrz na znak.|Zakaz palenia.
{13431}{13512}Rozumiesz?|Zga� go.
{13513}{13582}Rozumiesz?
{13641}{13744}Zga� tego pieprzonego papierosa.
{13981}{14075}Powinni ci� zamkn��, dupku.
{14252}{14311}Beth, tu Sam.
{14312}{14382}Odpoczywaj.
{14383}{14462}Spotka�em dzisiaj twojego pacjenta.|Henry'ego Letham'a.
{14463}{14554}Chcia�bym o nim porozmawia�.|Zadzwo�, dobrze?
{14555}{14636}Chc� ci� us�ysze�.
{14648}{14734}Nie s�dzisz, �e to dziwne,|przepowiada� burz�?
{14735}{14828}- Pewnie ogl�da� prognoz� pogody.|- Przejrza�em w gazecie...
{14829}{14916}nie przepowiadali jej.
{14926}{15050}- Co u Beth?|- Nie wiem, nie opowiedzia�a na �aden z telefon�w.
{15051}{15138}Zawsze ci� lubi�a, co?
{15154}{15223}Jeste� zazdrosna?
{15224}{15258}O Beth?
{15259}{15337}- Tylko my�la�am.|- Studenci ci� uwielbiaj�.
{15338}{15432}Bo stawiam im dobre oceny.
{15446}{15592}Co ja mog� wiedzie�.|Ten dzieciak mo�e by� kolejnym Ruthcallem.
{15912}{15972}Powiedz, �e jestem dobra.
{15973}{16022}Jeste� dobra.
{16023}{16130}- Powiedz, �e mnie zapami�taj�.|- Kto?
{16147}{16210}�wiat.
{16211}{16284}Tego chcesz?
{16350}{16435}�wiat ci� zapami�ta.
{16479}{16565}A teraz si� rozbierz.
{16947}{17010}Cze��.
{17196}{17291}- Kto to zrobi�?|- Moja dziewczyna.
{17292}{17366}Sk�d to masz?
{17367}{17406}To?
{17407}{17473}Kupi�em.
{17580}{17638}Co tutaj robisz?
{17639}{17765}Nie spodziewa�em si� ciebie.|Zaraz kto� przyjdzie.
{17923}{18022}Rozwa�asz karier� meteorologa?
{18033}{18132}Meteorolog m�wi� co� o piekle?
{18146}{18219}Meteorolog?
{18303}{18394}Ju� nie mog� go s�ucha�.
{18445}{18526}Nie rozumiem niczego, co m�wi.
{18527}{18638}- Nie rozumiesz meteorologa?|- Nie.
{18699}{18753}- Ale ty go rozumiesz?|- Jasne.
{18754}{18860}Je�li m�wi deszcz, bior� parasolk�.
{19027}{19097}Daj mi co�.
{19098}{19201}Jestem dobry w tym, co robi�.
{19202}{19293}Zacz��em s�ysze� g�osy.
{19316}{19380}G�osy?
{19431}{19545}Pojawiaj� si� i znikaj�,|ale kiedy s�...
{19563}{19638}Teraz je s�yszysz?
{19735}{19825}Mo�esz napisa�, co m�wi�?
{20010}{20119}- Tak?|/- Witam, doktorze, tu Frederic.
{20298}{20384}Mo�esz mi przeczyta�?
{20403}{20485}Mo�esz przeczyta�?
{20539}{20636}Witam, doktorze, tu Frederic.
{20650}{20775}Te g�osy nie s� w twojej g�owie.|S� prawdziwe.
{20860}{20925}Dobra.
{20950}{21053}Mo�e poka�esz mi jak je odr�ni�.
{21054}{21130}Kontynuuj.
{21289}{21384}Nie przesun��em ich.|Wiem, �e nie powinienem.
{21385}{21473}Nie mog� ju� tego ogl�da�.
{21474}{21573}Zosta� ze mn�, Henry.|Zosta�.
{21597}{21669}Cz�� ch�opaki.|Przepraszam, �e przeszkadzam.
{21670}{21787}- Mo�esz poczeka� chwil�?|- O jedenastej mam telefon z konferencji.
{21788}{21837}Minutk�.|Dzi�kuj�.
{21838}{21901}Jasne.
{21989}{22060}Sk�d to?
{22109}{22164}Przypalam si�.
{22165}{22257}Przypalasz si�?|Dlaczego?
{22292}{22366}Przygotowuj� si� do piek�a.
{22367}{22490}- Dlaczego s�dzisz, �e tam trafisz?|- Nie wiem.
{22570}{22647}Za to, co zrobi�em.
{22648}{22709}Co zrobi�.
{22710}{22787}Co zrobisz?
{22943}{23029}Spr�bujesz si� zabi�?
{23030}{23105}Jak powa�nie|powinienem to potraktowa�?
{23106}{23159}W sobot� o p�nocy.|To w�a�nie zrobi�.
{23160}{23259}Musisz wiedzie�, �e wszystko si� zmieni�o.|Je�li m�wisz mi o samob�jstwie musz�...
{23260}{23327}podj�� pewne �rodki.
{23328}{23340}Pos�uchaj.
{23341}{23391}/Sied�, gdzie siedzia�e�.
{23392}{23460}Po prostu...
{23461}{23538}Pogadaj z nim.
{23550}{23663}- Pogadamy o tym nast�pnym razem.|- B�dzie nast�pny raz?
{23664}{23749}Tak.
{23815}{23891}Mamy trzy dni.
{23986}{24023}Wychodzi.
{24024}{24105}Nie jestem potworem!
{24106}{24213}- Zostawcie mnie.|/- Nikt nie nazywa ci� potworem.
{24214}{24300}/Prosz�.|/Nie zas�u�y�am sobie na to.
{24301}{24395}Prosz� pami�ta� o swoich pigu�kach.
{24396}{24447}Nie jestem potworem.
{24448}{24512}Wiem o tym.
{24608}{24709}Nadchodzi.|Wiem, �e nadchodzi.
{24817}{24923}- Cze��, Samy.|- To tylko dziecko.
{24924}{24993}Spokojnie.|Prosz� pu�ci�.
{24994}{25073}To tylko dziecko!
{25097}{25146}Przepraszam za to.|W porz�dku?
{25147}{25186}Tak.
{25187}{25331}- Przywyk�em do neurotycznych makler�w.|- Oni lepiej p�ac�.
{25361}{25463}- Co ci� tu sprowadza?|- Mam studenta gro��cego samob�jstwem.
{25464}{25560}Kryzys?|Powiedz, �eby do ciebie zadzwoni�.
{25561}{25681}- Wiesz, jak to dzia�a.|- Je�li grozi sobie, albo innym, mo�emy go zatrzyma�.
{25682}{25744}Ale nie mo�emy go tu wiecznie trzyma�.
{25745}{25842}Powiedzia�, �e zrobi to w sobot�.|Je�li go teraz zatrzymamy, to do soboty wyjdzie.
{25843}{25917}Dobrze zorganizowany.|Wszystko zaplanowa�.
{25918}{26012}W sobot� o p�nocy.|Tak powiedzia�.
{26013}{26097}Mo�emy go zatrzyma� w pi�tek.|Zatrzyma� na weekend.
{26098}{26222}To nie jest mi�y proces.|Robisz wszystko, by go unikn��.
{26223}{26330}- Jakie bierze leki?|- �adnych.
{27014}{27098}/Gdzie m�j m�czyzna?
{27114}{27200}Ca�y dzie� harowa�am.
{27282}{27358}Co� do picia.
{27480}{27542}Co si� sta�o?|Wygl�dasz na spi�tego.
{27543}{27608}To nic.
{27609}{27691}Opowiedz mi o tym.
{27728}{27861}Jestem zm�czony.|Zadzwoni�, a potem we�miemy k�piel.
{27934}{28004}Beth, to znowu Sam.
{28005}{28137}Mam nadziej�, �e wypoczywasz.|Heather si� o ciebie pyta�a.
{28138}{28210}Zadzwo� do mnie.|Chc� porozmawia� o Henrym Lethamie.
{28211}{28280}Dowiedzie�, jak si� czujesz.
{28281}{28346}Cze��.
{28393}{28516}Brzmia�o, jakby� rozmawia� ze swoim pacjentem.|Jest chora?
{28517}{28581}Jest wyczerpana.
{28582}{28645}Wyczerpana.
{28646}{28736}Mieszkamy w Nowym Jorku.|Tu wszyscy s� wyczerpani.
{28737}{28817}To jaki� szyfr?
{28818}{28880}Tak.
{28919}{28991}Chyba tak.
{29303}{29402}- Jak ci idzie z dzieciakiem?|- S�ysza�a� o tajemnicy lekarskiej?
{29403}{29519}- Jakie mo�e mie� pobudki?|- Jest sko�owany.
{29520}{29616}Sko�owany?|Co� podobnego do wyczerpania?
{29617}{29755}- Nie chc� si� teraz w to zag��bia�.|- O tym prawniku mi powiedzia�e�.
{29756}{29841}Nie powinienem by�.
{29909}{29979}Chce si� zabi�.
{29980}{30113}O to chodzi, prawda?|Dlatego nie chcesz rozmawia�.
{30114}{30250}- Obowi�...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin