Opisy GG cz. II.txt

(1 KB) Pobierz
Takie jak ty to lubi�..jestem dziwczyna kt�ra lubi jazd� ostra :)!!
..JaK MaM PoMy�Le� Ze CieBi� Ju� Nie B�DziE ,JaK Ci� WiDz� WsZ�DziE..
''...Co� STa�o Si�... i WszYsTko Si� Sk�CzY�o...'' ;/;/
CieBie TuTaJ Nie Ma...To WsZyStKo WyGaS�o...S� TyLkO Ju� WsPoMnIEnIA!
NaDsZed� TeN Dzie�... NaDeSz�a Ta ChWiLa... LeJe Si� TeQuiLa...!!!!!
W G�oWi� Si� GoTuJe, ChWilOwO Nie OGaRnIaM, Dzi� MeLaN� TRiuMFuJe:)
I Nie M�W JeJ �e ZapoMnie� Ma.. RoZuMieM J�.. RoZuMieM JeJ �WiaT :/
KieDy� MaRzY�am o ToBie, KieDY� Ma�O Ci� ZnA�Am...
Chcia�am �y� Tylko Dla Ciebie, Wszystko Mog�am Oddac Ci gdybys chcia�
KoLeJny RaZ Ci Nie WyBaCz�... ZbyT WieLe RaZy OszUka�e� Mnie...
TeRaz MaM PrZeD sObA D�UgA dRoG�...NaDeMn� nIeBo Pe�Ne GwIaZd:) 
To JeSt Ta ChWiLa GdY WsZyStKo SiE zMieNIa, GdY CzUjE SiE WoLnA:)
OdChOdZi�E� CzEkA�Am Na CiEbIE, GdY WrAca�e� WyBaCzA�Am Ci
      ...   To CuDa CzYni� WiAr�, a Nie wiaRa CuDa   ...
GdY OpaDaM Z BraKU Si� DaJeSz SkRzYd�a By Si� WzBi�..ZMiEniaSz MniE:(
GdY Mi Ch�oDno TuLiSZ MniE, I RoZgRzEwAsZ SeRcE mE...CzY s�YsZySZ..?
CzU�aM �e KiEdY� Ty Zn�W ZJaWiSz Si�..StAnIeSz PrZEdE Mn�,ULeCzYsz mNie
ChC� PoDzi�kOwA� Ci Za Ka�Dy DzI��..Bo To DLa CIeBiE JeSt..DzI�KuJ� Ci
W D�oNi TrZyMa KwiaTy Po�aMaNe,a 1H TeMu TaK sI� SpIeSzY� na SpoTkaNiE
To By�a Mi�o�� TrWa�a 2LaTa.. 2-uch Lat NiE Da Si� TaK �aTwO WyMAZa�..
W tym dniu by�am smutna zn�w, my�la�am ze nic mnie nie rozweseli:)
SeRcE M�Wi Mi,�e Ty BeDzieSz Dla MniE KieDy� Kim� BLisKiM i WyJ�TkoWyM
Zgłoś jeśli naruszono regulamin