07 - Clive Cussler - Cyklop.pdf

(2530 KB) Pobierz
565834057 UNPDF
Clive Cussler
Cyklop
PrekładJacekManicki
Cyclops
Wydanie oryginalne: 1986
Wydanie polskie: 1998
OmiuetmerykanomtranportowcaLeopoldvillektóryginliwrae
tatkiemuwejciadoportuCherbourgwWigiliBożegoNarodenia1944roku
Zapomnianym przez wielu, przez nielicznych wspominanym.
Prolog
5 marca 1918 Morze Karaibskie
CyklopowipootałaniepełnagodinażyciaJececterdiecioiemminuta
tanieiwpólnymgrobowcemtrytudiewiciuoób- paażerówiałogi
Poródjaknaironiputegomoraipoddiamentowocytymniebemnatąpinie
prewidianainicymniewiatowanatragediaNawetmewomktórepreotatni
tydieopodążałyuparciekilwateremtatkutonurkująclotembłykawicytonów
ybującopałąobojtnociąponadalamidobrapogodaprytpiłailnie
wyczulony instynkt.
Odpołudniowegowchoduwiałalekkabryaledwieporuającamerykaokąlagą
wywieonąnaruietatkuOtreciejtrydiecinadranemwikodnie
pełniącychwachtycłonkówałogiipaażerówpałaKilkaoóbktórymparna
duchotapaatówniedawałamrużydokatałonagórnympokładieiopierając
iorelingoberwowałojakdióbtatkutnieykiemwybruającei
leniwiemaywodyGłównenatarciemora dawałoiykowadpodgładką
powierchniągdiewgłbinachwbierałypotżneiły
WterówceCyklopaporucnikJohnChurchgapiłipółprytomnieprejeden
wielkichokrągłychiluminatorówMiałpiąwachtodpółnocydocwartejranoi
nie prychodiłmudogłowyinnypoóbwalkiennociąPopremgł
otpieniarejetrowałżealeronądopókijednakbyłyradkieiniebyt
tromeniewidiałpowodudoredukowaniaybkoci
Ciżkowyładowanywglowiecpopychanypryjającymprądemwlókłimimoto
ybkociąaledwiediewiciuwłówJegomaynytanowcowymagały
kapitalnegoremontuiwtejchwilipracowałtylkolewymotorPrawynawalił
wkrótcepowypłyniciuRiodeJaneiroipierwymechanikameldowałże
maynmożnanaprawiddopieropowejciudoportuBaltimore
PorucnikChurchpiąłimoolniepoceblachkarieryoiągającwkoocu
topieooicerkiByłchudympredwceniepoiwiałymmżcynąpod
trydietkPływałjużnawieluróżnychtatkachicteryrayokrążyłkul
iemkąleCyklopbyłnajoobliwąjednotkąjakąietknąłwciągu
dwunatulatłużbywmarynarcewojennejOdbywałnatymomioletnimtatkuwój
pierwszy rejs, wtrakciektóregodążyłojużajdkilkadiwnychincydentów
arapoopuceniupretatekportumacierytegoprawarubapoiekałana
miagmarynaraktórywypadłaburtPotemdołodokolijikrążownikiem
Raleighktórejobiejednotki wyłylekkimiukodeniamiBrygmiałna
pokładiepiciuwiniówJednegonichkaanegoabrutalneamordowanie
kolegitegoamegotatkuodtawianodowiieniamarynarkiwojennejw
Portsmouth w stanie New Hampshire. WpływającdoportuRioHarbortatekbyło
włoodwejcianaraakiedypierwyoiceraruciłkapitanowinarażenie
tatkunaniebepieceotwowkutekmianykurunałożononaoaretiakaano
opucaniakajutyDotegodochodiłynieutanneproblemyilnikiem prawej
burtyutykującaałogaiapijającyidonieprytomnocikapitanKiedy
Churchpodumowałwmylachtenieortunnedareniadrcyłogoprecucie
nadciągającegonieccia
ponurejadumywyrwałgodobiegającytyłuodgłociżkichkrokówOdwrócił
iietywniałnawidokkapitanaprekracającegoprógterówki
KomandorporucnikGeorgeWorleybyłpotaciążywcemwyjtąkartpowieci
WypakarbówBrakowałomutylkoprepakinaokuidrewnianejnogiBudową
prypominałbykayiwłaciwieniemiałajegowielkagłowadawałai
wyratadwprotramionRceodłoniachtakpotżnychżeromiaremmogłyi
równadtomemencyklopediiwiałylunowdłużtułowiaWorleynigdynie
prejmowałibytnio regulaminemmarynarkiwojennejinoiławycajna
pokładieuniormłożonylackówmałegokapeluikaorabielinyW
prepiowymmundureChurchwidywałkapitanatylkopodcapotojówCyklopaw
portachkiedyWorleychodiłnabregwprawach łużbowych
chrąkniciemktóremiałoatąpidłowapowitaniaWorleypodedłdo
barometruipotukałwybkwielkimknykciemWpatrywałikilkaekundwe
wkaówkpocymkinąłgłową
- Nietakle- powiediałlekkimniemieckimakcentem - Wyglądanatożena
natpnedwadieciacterygodinymamypokójPryodrobiniecciamore
bdiegładkiejaktółchybażedanampopalidpodcamijaniaprylądka
Hatteras.
- KażdemutatkowidajepopalidpryprylądkuHattera- mruknąłbebarwnie
Church.
Worleywedłdokabinynawigacyjnejipopatryłnawykrelonąołówkiemlini
wynacającąkurCyklopaijegoprybliżonąpoycj
- mienidkuropidtopninapomoc- poleciłwracającdoterówki-
OpłyniemyWielkąŁawicBahamką
- Jużjetemydwadieciamilnaachódodgłównegokanału- auważyłChurch
- Mamwojepowodybyunikaduccanychlakówżeglugowych- odparł
szorstko Worley.
ChurchdałpoprotunakgłowąternikowiiCyklopwedłwwrotTaniewielka
mianakierunkuprawiłażealenacierałyteranadióbodlewejtronyi
tatkiemacłoilniekołyad
- Niebardomiipodobatanmora- twierdiłChurch- Falerobiąi
jakby bardziej strome.
- Toctenatychwodach- odparłWorley - bliżamyidomiejcagdie
PrądPółnocnorównikowypotykaiPrądematokowymWidywałemtujuż
powierchnipłakąjaktółakiedyindiejwyokienadwadieciatópale
prepiknebałwanywligująceipodkil
ChurchacąłcomówidaleprerwałinadtawiłuchaWterówceroległi
grytmetaluorującegoometalWorleydawałinicegoniełyedale
ChurchpodedłdotylnegobulajaiwyjrałnadługipokładładunkowyCyklopa
Jak na owe czasy byłtowielkitatekMiał542topydługocii65tóp
erokocibudowanogowFiladeliiwroku1910ipływałwłużbach
pomocnicychmarynarkiwojennejwchodącychwkładFlotytlantyckiejW
iedmiuprepatnychładowniachmogłoipomiecidl0 500tonwglaalewtym
rejieprewożonownich11000tonmagneuKadłubgrąłgłbokowalacha
anurenieodobrątopprekracałonakPlimolladaniemChurchatatekbył
niebepiecniepreciążony
poglądającwkierunkuruyChurchroróżniałmajacącewciemnociach
dwadieciacteryżurawiedobunkrowaniawglagigantycnymidwuckowymi
chwytakamiabepieconyminawypadekpogoreniaipogodyDotregałtamco
jeszcze.
Pokładwokolicachródokrciadawałiunoidiopadadwrytmie
prechodącychpodkilemal
- Boże- mruknął- Kadłubpreginainaalach
Worleynieadałobienawettrudubypojred
- Niemaicymprejmowadynu- burknął- Niewielkienaprżeniamunie
akodą
- Nigdyniewidiałemżebytatektakinaddawał- nieutpowałChurch
Worleyopadłwwielkitrcinowyotelktórytrymałnamotkuiwparłnogio
aknabuole
- ynuniemartwiotaregoCyklopaBdieżeglowałpomorachioceanach
kiedynajużdawnoniebdienatymwiecie
BetrokakapitananieroproyłaniepokojuChurchaWmogłatylkodrcącego
odjakiegocauprecuciebliżającegoinieccia
***
PrekaawywachtinnemuoicerowiChurchedłmotkaiatrymałiw
kabinieradiowejbywypidiliżankkawydyżurnymradiooperatoremGdy
wchodiłradiojaknakażdymtatkunaywająachowcaodłącnoci
beprewodowejpodniółnaniegowrok
- Dieodoberekporucniku
- Jetcointereującegopoblikichjednostek?
Radiounąłłuchawkjednegoucha
- Żecopro?
Churchpowtóryłpytanie
- Nictylkoradiowcydwóchtatkówhandlowychgrająwachynaodległod
- Powinieneipryłącyddlaabicianudy
- Wolwarcaby- twierdiłradio
- Jak dalekoodnaątehandlowce?
- ygnałyąbardołabebdiejakietomil
Churchuiadłokrakiemnakrelełożyłramionanaoparciuiwparłnanich
podbródek
- Połącinimiipytajjakijetunichtanmora
Radiowruyłberadnieramionami.
- Nie da rady.
- Nadajnik ci szwankuje?
- JetwporąiujakenatoletniadiwkaHawany
- No to nie rozumiem.
- Rozkaz kapitana Worleya - odparłradio- KiedywychodilimyRiowewał
mniedowojejkajutyiprykaałżebympredawiniciemdoBaltimorenie
prekaywałżadnychdepebejegowyranegopolecenia
- Podałpowód?
- Nie, sir.
- Cholernie dziwne.
- NamójroummatocowpólnegotymważniakiemktóregoabralimywRiow
charakterepaażera
- Z konsulem generalnym?
- Dotałemtenrokajaktylkowedłnapokład
RadiourwałidocinąłłuchawkidouuPotemacąłnotowadnakartcetred
nadchodącegokomunikatuPokilkuchwilachpojrałeciągnitątwarąna
Churcha.
- ygnałOS.
Churchwtał
- Jaka pozycja?
- DwadieciamilnapołudniowywchódodnguillaCay
Churchprelicyłtoobiewpamici
- TobybyłomniejwicejpiddieiątmilprednamiJetcojece?
- NawajednotkiCroganCatleRowalonydióbPoważnie uszkodzona
nadbudówkaNabierająwodyKoniecnanatychmiatowapomoc
- Rowalonydiób?- powtóryłChurchtonemniedowierania- Od czego?
- Nie powiedzieli, poruczniku.
Churchruyłdodrwi
- PowiadomikapitanaNadajdoCroganCatleżeidiemydonichpełnąparą
Radiopopatryłnaniegoebolałąminą
- Błagamirniewolnomi
- Róbcomówi!- rokaałChurch- Biornaiebiepełnąodpowiedialnod
OdwróciłiprebiegłkorytarykiwpiąłipodrabincedoterówkiWorley
nadaliediałwtrcinowymotelubujająciwrytmprechyłówtatkuOkulary
miałunitenacubeknoaicytałwywiechtanynumercaopimaLiberty
- RadiołapałygnałO- onajmiłChurch- Niecałepiddieiątmilodna
Kaałemmupotwierdidodbióripowiadomidichżemieniamykuriidiemy
pomocą
WorleywytrecyłocyerwałiotelaicinąłakoconegoChurchaa
ramiona.
- Cypanwariował?- ryknął- Ktoudiabładałpanuprawouchylaniamoich
rokaów?
RamionaChurchaekplodowałybólemMiałwrażenieeteogromnełapka
acikająceinicymimadłarogniatająmubicepynamiag
- DobryBożekapitaniejakżemożemyniepopieypomocąjednotce
najdującejiwniebepieceotwie?!
- Jelijatakmówitomożemydocholery!
WybuchWorleyaogłuyłChurchaWidiałjegopodełekrwiąrobieganeocyi
cułajeżdżającywhikyoddech
- To podstawowe prawo morza - nieutpował- Muimyudielidimpomocy
- Toną?
- Wkomunikaciebyłoże nabierająwody
WorleyodepchnąłodiebieChurcha
- DiabłatamNiechikurcybykipryłożądopompiaprtalająpókijaki
tateknieobroniimdupyaleniebdietoCyklop
ternikioicerwachtowygapiliioniemialinaChurchaiWorleyawciekle
mierącychiwrokiemtmoerawterówcepełnabyłanapiciaWelkie
uraynarołemidytymidwomawciąguotatnichtygodninalaływrecie
ujcie
OicerwachtowywykonałruchjakbychciałiwtrącidWorleyruciłmu
wciekłepojrzenie.
- Pilnujwojegonoaipatrdokądpłynie- warknął
Churchrocierałpoiniaconeramionaiwpatrywałiwkapitana
- ProtetujpreciwkopaokiejodmowiereakcjinaygnałOidomagami
tanowcoapianiategowdiennikuokrtowym.
- Ostrzegam pana...
- Żądamrównieżbyodnotowanotamakanadawaniaktóryotrymałodpana
radiooperator.
- Paniepreciągapantrun- wycediłimnoWorleyJegoutaacinłyi
wwąkąlinitwarmiałlanąpotem- Cujipanaretowanyakaem
opuszczania kajuty.
- retujjeceparuwoichoicerów- warknąłChurchtracącpanowanienad
obą- abdiepanmuiałamprowadidtłajb
NagleanimWorleydążyłodpowiediedCyklopwaliłiwgłbokądolin
Zgłoś jeśli naruszono regulamin