Inżynieria umysłu. Darować marzenia Józef Cud.pdf

(1076 KB) Pobierz
590928988 UNPDF
590928988.001.png
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Inżynieria umysłu. Darować
Darmowa publikacja dostarczona przez
Copyright by Złote Myśli & Józef Cud, rok 2008
Autor: Józef Cud
Tytuł: Inżynieria umysłu. Darować marzenia
Data: 28.04.2011
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie
w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania się jej odsprzedaży, zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za
ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub
autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli nie ponoszą również żadnej
odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
SPIS TREŚCI
MOTTO
.............................................................................................
6
PRZESŁANIE
....................................................................................
7
ROZDZIAŁ I: ZAWSZE O TYM PAMIĘTAM. WARTO
......................
10
Zawsze o tym pamiętam, gdy
spotyka
mnie
porażka
..................................
10
................................................................................
14
..................................................................................
16
.........................................................
17
....................................................................................
19
....................................................................................
21
...........................................................................................
22
ROZDZIAŁ II: TRENINGI MENEDŻERÓW
.....................................
25
Wspólna praca
.............................................................................................
25
Mówimy o tym samym
................................................................................
28
Wspólne zdanie
..........................................................................................
29
Wizje, przekazy
............................................................................................
31
Trudne ćwiczenia
.......................................................................................
34
Burzliwe rozmowy
......................................................................................
37
Niemożliwe? Skreślić to słowo
..................................................................
40
Schematy
....................................................................................................
43
Kim jest człowiek?
......................................................................................
45
Po co żyję?
..................................................................................................
46
Jaką misję ma do spełnienia?
....................................................................
47
Zwój drugi — obyczaje
...............................................................................
50
Wizja katastroficzna
...................................................................................
55
Zdarzenia z przeszłości wracają
.................................................................
61
ROZDZIAŁ III: POTĘGA CZŁOWIEKA
...........................................
64
..................................................
64
...........................................................................................................
64
..........................................................................................................
64
........................................................................................................
64
.........................................................................................................
65
..............................................................................................
65
....................................................................................
68
........................................................................................................
68
............................................................
71
..................................................................................................
73
ROZDZIAŁ IV: PLAN NA ŻYCIE. MÓJ
WŁASNY
WYBÓR
...............
78
Plan na życie
..............................................................................................
78
Tutaj są propozycje celów
..........................................................................
79
Pierwszy dla siebie
.....................................................................................
81
Dobro
...........................................................................................................
81
Zło
.................................................................................................................
81
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
 
Reguła życia
................................................................................................
82
Wybieram zasady
.......................................................................................
85
Zasady, nawyki, uczucia, idee
...................................................................
86
Dobre i złe zasady, uczucia, nawyki, idee
...................................................
87
Dobre zasady
...........................................................................................
87
Złe zasady
................................................................................................
87
Nawyki i uczucia dobre
...........................................................................
87
Nawyki i uczucia złe
................................................................................
88
Idee dobre
...............................................................................................
88
Idee złe
....................................................................................................
88
Funkcje okresów w życiu
............................................................................
88
Teraźniejszość
.........................................................................................
88
Przeszłość
................................................................................................
89
Przyszłość
................................................................................................
89
Zło i dobro
..................................................................................................
89
Określam styl życia dla siebie
...................................................................
90
Każdy dla siebie najważniejszy
..................................................................
91
Manipulacja i wpływ na ludzi
....................................................................
94
Zegar zadań
................................................................................................
96
Czy idę właściwą drogą — ocena
...............................................................
97
Tutaj jest miejsce na wizję przyszłości rozpoczętą dawno temu
100
Wizja II postępu na świecie
.....................................................................
103
ROZDZIAŁ V: CO I JAK ZAPISUJĘ W
PAKIECIE
TWÓRCZYM
109
W pakiecie twórczym zapisuję to, co
jest
ważne...
..................................
109
Wydarzenia dnia
......................................................................................
109
Wiadomość nr 1
..........................................................................................
110
Rozważania
...............................................................................................
111
Myślę sobie
...............................................................................................
114
Grzegorz Halkiew dzieli się wiedzą
..........................................................
115
Podobne oceny i wnioski
..........................................................................
119
Koncentracja myśli
...................................................................................
121
To znowu mówi Grzegorz Halkiew
..........................................................
123
Każdy z nas uczy się przez całe życie
.......................................................
127
Ucieczka do przodu
..................................................................................
129
Potrzeby, cele, wiedza
..............................................................................
133
Kontrola samego siebie
............................................................................
134
Podsumowanie realizacji planów
............................................................
137
55. Łączy nas wspólne zainteresowanie — Błażej
.........................................
138
Zapowiedź Błażeja
....................................................................................
143
A pieniądze?
..............................................................................................
145
ROZDZIAŁ VI: POTRZEBY CZŁOWIEKA .....................................149
...........................................................................................
146
................................
149
.....................................................................................
151
Rozwinięcie danych z tabeli
.....................................................................
152
Miłość, szczęście
.......................................................................................
154
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
...........
41.
....
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
56.
57.
58.
Rzeka prawdy
59.
60.
61.
Pozbycie się strachu przed śmiercią fizyczną to jedno
...........................
155
Potrzeba przynależności do
społeczności
wszechświata
........................
156
Potrzeba uznania, że
życie
przeżywa
się
godnie
......................................
157
Poznawanie prawd natury.
......................................................................
158
Potrzeba trwania po śmierci ciała
...........................................................
160
ROZDZIAŁ VII: SIĘGNIJMY GŁĘBIEJ
.........................................
164
Wyjaśnienia
..............................................................................................
164
W życiu może być tak
...............................................................................
167
Spotkanie ze szczęściem
...........................................................................
173
Miłość rodzinna
........................................................................................
177
Miłość partnerska
.....................................................................................
177
Przyjazne uczucia, życzliwość
..................................................................
179
Kraj coraz większej liczby ludzi wolnych
.................................................
179
Jeden ze zwojów Akademii OLINP
.........................................................
180
Zło
..............................................................................................................
182
Dobro
.........................................................................................................
182
Powtórzę raz jeszcze
.................................................................................
185
Sprawdź. Pytaj innych ludzi
....................................................................
189
ZAKOŃCZENIE
.............................................................................
191
ZESTAW LEKTUR
........................................................................
194
„Technologia sukcesu”
...................................................................................
194
„Architektura życia”
.......................................................................................
195
„Inżynieria umysłu”
.......................................................................................
196
ZWIASTUNY
.................................................................................
198
„Inżynieria umysłu” — część II
......................................................................
198
„Inżynieria umysłu”
.......................................................................................
201
Część III
.....................................................................................................
201
Część IV
......................................................................................................
201
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin