arkusz obserwacji 5 latka.doc

(167 KB) Pobierz
Opracowała : Marzanna Mazurek

                                                                                                                                     Opracowała : Marzanna Mazurek

                  Arkusz   diagnostyczny   dla  dzieci  5  -  letnich

L.p.

          Obszar /   Umiejętność

I  obserwacja

II  obserwacja

III  obserwacja

Uwagi

         Obszar: edukacja  społeczno – moralna

 

 

 

 

  1.

Podejmuje prace domowe

 

 

 

 

  2.

Rozumie potrzeby innych ludzi

 

 

 

 

  3.

Wie, gdzie pracują jego rodzice

 

 

 

 

  4.

Przestrzega zasad panujących w grupie

 

 

 

 

  5.

Włącza się w życie grupy

 

 

 

 

  6.

Właściwie odnosi się do dzieci niepełnosprawnych

 

 

 

 

  7.

Dba o wspólne zabawki, sprzęty

 

 

 

 

  8.

Zna zawody ludzi z najbliższego otoczenia

 

 

 

 

  9.

Zna tradycje ludowe

 

 

 

 

10.

Rozpoznaje godło i barwy narodowe.

 

 

 

 

11.

Wie, jak nazywa się nasze miasto.

 

 

 

 

        Obszar: edukacja  zdrowotna

 

 

 

 

1.

Przestrzega zasad bezpieczeństwa

 

 

...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin