arkusz obserwacji - pięciolatki - ogólny.doc

(127 KB) Pobierz
ARKUSZ OBSERWACJI DZIECKA 5 – LETNIEGO

ARKUSZ OBSERWACJI DZIECKA PIĘCIO – I SZEŚCIOLETNIEGO.

imię i nazwisko:………………………………………………………………………………..

Data urodzenia:………………………………………………………………………………..

Rok szkolny:……………………………………………………………………………………

Grupa:…………………………………………………………………………………………..

Kolejny rok w przedszkolu:…………………………………………………………………...

 

Poziom umiejętności społeczno – moralnych i emocjonalnych

Bardzo dobry

 

 

Dobry

Przeciętny

Słaby

Brak umiejętności

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

Adaptacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt z rówieśnikami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt z dorosłymi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicjatywa w zabawie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współdziałanie w zabawie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przestrzeganie reguł obowiązujących w grupie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reagowanie na sygnały i polecenia nauczyciela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostrzeganie potrzeb i uczuć innych ludzi

 

 

...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin