Biznes Plan Firmy Transportowej (14 Stron)(1).doc

(238 KB) Pobierz

 

BIZNES PLAN FIRMY TRANSPORTOWEJ

„TRANSBAR”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariusz Błaszczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. STRESZCZENIE PROJEKTU

 

 

Przedmiotem biznes planu jest przedsięwzięcie polegające na otworzeniu przedsiębiorstwa transportowego. Przedsiębiorstwo to miałoby świadczyć usługi w zakresie przewozów materiałów budowlanych i opałowych, surowców, gruzu , węgla, żwiru oraz piachu. Biznes plan jest stworzony w celu uzyskania kredytu o który stara się nasza firma. Kredyt ten przeznaczony by był na cele inwestycyjne dzięki którym firma „Transbar” była by wstanie rozszerzyć swoje działanie o dodatkowe usługi a w szczególności na zakup drugiego samochodu ciężarowego wraz z naczepą. Dzięki dodatkowym funduszom planujemy także otworzyć zakład naprawczy dla pojazdów oraz sklep z częściami zamiennymi oraz akcesoriami samochodowymi.

Liczba firm zajmujących się świadczeniem tego  rodzaju usług jest bardzo niska na rynku lokalnym Poddębic i jego okolic. Biznes Plan potwierdził opłacalność przedsięwzięcia. Należy prognozować, że w przypadku poprawy ogólnej koniunktury gospodarczej w Polsce będzie wzrastało zapotrzebowanie na tego rodzaju transport. Tak więc uważamy że przedsięwzięcie ma  szanse powodzenia.

              Biznes plan składa się z sześciu punktów dotyczących przedsięwzięcia, pierwszy punkt to streszczenie- ogólny zarys biznes planu. Drugi punkt to profil i zakres działania firmy – podstawowe informacje dotyczące firmy „Transbar” : jej siedziba, przedmiot działalności właściciele, misja, oraz cele. Drugi punkt dotyczy strategii przedsiębiorstwa określenia otoczenia przedsiębiorstwa oraz jego pozycji na rynku. Kolejny czwarty punkt to plan marketingowy przedstawiający strategie marketingową jaką firma sobie obrała.  Przedstawione są tu informacje dotyczące rodzaju i zakresu usług świadczonych przez firmę, informacje o potencjalnych klientach i konkurencji oraz pozycji rynkowej. Piąty punkt to plan finansowy, zamieszczone tu są takie dane jak bilans, prognozowany rachunek wyników, zestawienie z przepływów pieniężnych oraz pięcioletni plan spłaty kredytu zaciągniętego w banku na cele inwestycyjne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. PROFIL I ZAKRES DZIAŁANIA

 

Dane o firmie

 

Firma: Przedsiębiorstwo transportowe  „TRANSBAR”

Siedziba: Poddębice

 

 

 

Przedmiot działalności firmy

 

·         usługi transportowe i spedycyjne na terenie województwa

·         usługi mechanizacyjne

 

Firma będzie zajmować się transportem  regionalnym, w szczególności obsługiwać będzie  firmy budowlane a także klientów indywidualnych. W przyszłości firma zamierza poszerzyć swoją działalność o usługi w zakresie napraw pojazdów mechanicznych i sprzedaży części zamiennych.

 

Wielkość i struktura kapitału

 

      Wspólnicy:

·         Marcin Frankowski 50% udziału

·         Mariusz Błaszczyk 50% udziału

 

Wielkość kapitału:

·         Kapitał własny -462500  PLN

 

       Majątek firmy

·         Samochód ciężarowy z naczepą marki mercedes

·         Lokal własny z przeznaczeniem na siedzibę firmy o pow. 90 m2

 

 

Sprawy Sądowe i Zobowiązania .

 

Firma stara się o kredyt w banku PKO wielkości 350000 PLN pod zastaw samochodu ciężarowego.

 

Misja firmy

 

Stać się konkurencją dla krajowych firm transportowych poszerzać zakres i zasięg działania zdobywając nowe rynki i klientów.

 

 

III. ZAŁOŻENIA PLANU STRATEGICZNEGO

 

Analiza SWOT

 

Do wdrożenia strategii firma wybrała  analizę SWOT -zestawienie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń.

 

 

 

 

 

 

KRYTERIUM OCENY

WAGA

OCENA CZYNNIKA (od 1 do 5)

OCENA WAŻONA

Silne strony

·         Brak silnej konkurencji

·         Silny partner i jednocześnie stały odbiorca na usługi

·         Własny lokal, grunt i samochód

 

 

 

0,16

 

0,17

 

0,14

 

 

 

4

 

5

 

4

 

0,68

 

0,85

 

0,56

 

 

Słabe strony

·         Zbyt wąski asortyment

·         Niewystarczające środki na finansowanie inwestycji  (konieczność kredytowania)

·         Słaby „image” firmy

 

 

 

0,20

 

 

0,21

0,12

 

2

 

 

1

3

 

 

 

0,40

 

 

0,21

0,36

 

Suma =1

 

3,06

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanse

·         Zamiar poszerzenia zakresu usług oraz zasięgu działania

·         Obniżka stóp procentowych

·         Zmniejszenie się udziału linii kolejowych w transporcie

 

 

 

0,27

0,17

 

 

0,16

 

 

5

4

 

 

2

 

 

1,35

0,68

 

 

0,32

Zagrożenia

·         Wysokie ceny paliw oraz tendencje do ich dalszego wzrostu

·         Prawdopodobieństwo wejścia nowych konkurentów

 

 

 

 

0,25

 

 

0,15

 

 

 

1

 

 

3

 

 

 

0,25

 

 

0,45

 

Suma = 1

 

3,05

 

 

 

                                                 EKSPLOATACJA             SELEKTYWNY                

                                          POZYCJI I  WYCOFANIE                 ROZWÓJ            EKSPANSJA

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

                   3,05

 

OCENA SZANS I ZAGROŻEŃ SPÓŁKI

...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin