SPIS DOKUMENTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TECZCE.doc

(24 KB) Pobierz
SPIS DOKUMENTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TECZCE:

 

 

 

 

 

SPIS DOKUMENTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TECZCE:

 

 

 

 

1. Zaświadczenie dyrektora o wymiarze zatrudnienia oraz zajmowanym stanowisku w okresie odbywania stażu.

2. Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony do realizacji przez dyrektora przedszkola.

3. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

4. Ocena dorobku zawodowego za okres stażu.

5. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe.

6. Dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego:

- Arkusze hospitacji zajęć.

- Arkusze obserwacji zajęć.

7. Dokumentacja potwierdzająca udział w zorganizowanych formach dokształcania zawodowego.

8. Inna dokumentacja potwierdzająca realizację planu rozwoju zawodowego.

 

 

 

Zgłoś jeśli naruszono regulamin