Trudno_nie_wierzyc_w_nic_Raz_Dwa_Trzy.txt

(0 KB) Pobierz
TRUDNO NIE WIERZY� W NIC - Raz Dwa Trzy

zapyta B�g
w swym niebie
co da�em mu
od siebie
wierzy�em i
kocha�em
i by�em tym kim chcia� bym by�
i �y�em jak chcia� bym �y�
i by�em kim mia�em by�

odpowiem mu
od siebie
�e sp�ac� d�ug
tym lepiej
tym bardziej bo
wiedzia�em
co znaczy �e nadziei brakowa�o mi
i kilku chwil
kilku dobrych chwil
mo�e powie
to niepotrzebne s�owa

     trudno nie wierzy� w nic  / x 4

 / wstawka - guitar jazz solo /

zapyta B�g
w swym niebie
jak sp�ac� d�ug
ja nie wiem
wierzy�em i
kocha�em
i by�em tym kim chcia� bym by�

    trudno nie wierzy� w nic  / x 2

Zgłoś jeśli naruszono regulamin