Pytania na egz.odt

(21 KB) Pobierz

1.Piramida A. Maslowa w działaniach pielęgniarskich

2.Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentką po mastektomii

3.Pielęgnowanie tradycyjne

4.Różnicowanie hipo i hiperglikemii

5.Kodeks etyki

6.Przygotowanie do badań diagnost. w chirurgii i opieka po badaniu

7.Pielęgniarstwo środowiskowe – cele, zadania

8.Przygotowanie do cewnikowania serca i opieka po badaniu

9.Pielęgniarstwo rodzinne

10.Powikłania po zabiegu operacyjnym

11.Historia POZ – formy przekształceń

12.Ból rany operacyjnej – działania pielęgniarskie

13.Przemoc

14.Opieka nad pacjentem po zawale mięśnia sercowego

15.Model piel. V. Henderson

16.Pielęgnacja pooperacyjna

17.Różnice w pielęgniarstwie tradycyjnym i nowoczesnym

18.Mózgowe porażenie dziecięce

19.Standard, procedura, algorytm

20.Choroba oparzeniowa

21.Wpływ rodziny na zachowania zdrowotne

22.Późne powikłania cukrzycy

23.Wpływ palenia czynnego i biernego na zdrowie dziecka

24.Finansowanie w POZ

25.Rozwój POZ

26.Podstawy prawne POZ

27.Świadczenia pielęgniarki środowiskowej

28.Przygotowanie do zabiegu w trybie planowym i nagłym

29.Aseptyka i antyseptyka w zapobieganiu zakażeniom wewnątrzoddziałowym

30.Cukrzyca insulinozależna

31.Proces pielęgnowania ( jest cały oraz podzielony na poszczególne etapy)

32.Nietolerancje pokarmowe

33.Model piel. wg. D. Orem

34.Hemofilia – objawy, edukacja i profilaktyka

35.Model pielęgniarstwa Florencji Nightingale

 

36.Omów zasady przygotowania do badań specjalistycznych układu oddechowego (bronchoskopia, spirometria) i obserwacji po ich wykonaniu

 

37.Zdefiniować środowisko w kontekście systemu opieki zdrowotnej

 

38.Omów przyczyny oraz zasady postępowania pielęgniarskiego w biegunce                                         o przebiegu ciężkim u dzieci

 

39.Omów  funkcje pielęgniarki realizowane na rzecz własnego rozwoju i rozwoju zawodu

 

40.Problemy pielęgnacyjne pacjenta z wyłonioną stomią

 

41.Omów zasady postępowania terapeutycznego wobec pacjenta z POCHP

 

42.Udział pielęgniarki w edukacji pacjentów chirurgicznych po amputacjach

 

43.Charakterystyka stanowiska pielęgniarki POZ

 

44.Rola pielęgniarki w pielęgnowaniu rany pooperacyjnej

 

45.Charakterystyka stanowiska lekarza rodzinnego w POZ

 

46.Zakres edukacji pacjenta z astmą oskrzelową

 

47.Charakterystyka stanowiska pracownika socjalnego w  POZ

 

48.Znaczenie obserwacji w  pielęgnowaniu odwodnionego niemowlęcia

 

49.Zasady toalety drzewa oskrzelowego

 

50.Objawy oraz zasady profilaktyki zakażeń układu moczowego u dzieci

 

51. Zasady edukacji pacjenta z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy

52.Objawy zespołu nerczycowego oraz problemy pielęgnacyjne dzieci z tą jednostką chorobową

53. Zleceniowy model pracy pielęgniarki w opiece środowiskowej – (tak mi podano, myślę,  że kolejny raz chodzi o pielęgniarstwo tradycyjne)

54.Problemy pacjenta z marskością wątroby oraz rola pielęgniarki w postępowaniu terapeutycznym

55. Pielęgnowanie pacjenta po urazach narządu ruchu leczonego za pomocą opatrunku 
    gipsowego

56. Zasady obserwacji i edukacji pacjenta hemodializowanego

57. Prawa pacjenta – myślę, że chodzi o I rozdział cz. szczegółowej Kodeksu

58.Wymień i omów główne problemy pielęgnacyjne dziecka nieprzytomnego

hospitalizowanego w oddziale intensywnej terapii

59.Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki

60. Cele i formy pomocy społecznej

61. Istota współpracy pielęgniarki z różnymi strukturami pomocy społecznej

62. Uprawnienia pielęgniarki do samodzielnego wykonywania zabiegów pielęgniarskich

63. Zadania pielęgniarki wynikające z poszczególnych teorii i koncepcji pielęgnowania

64. Założenia opieki holistycznej

65. Zadania pielęgniarki wobec pacjenta leczonego chemioterapią

66. Omówić metody pracy z rodziną (trzy metody)

67. Omówić założenia teoretyczne samoopieki

68 .Charakterystyka procesu pielęgnowania w opiece środowiskowej

69. Zadania diagnostyczne pielęgniarki wobec pacjenta z chorobą układu krwiotwórczego

70. Podaj schemat diagnozy rodzinnej

71. Omów funkcje realizowane przez pielęgniarkę na rzecz podopiecznego

72. Problemy i działania pielęgnacyjne w opiece nad niemowlęciem hospitalizowanym                          z powodu urazu czaszkowo-mózgowego

73. Aktualna definicja pielęgnowania

74. Opieka profesjonalna a opieka nieprofesjonalna

75.Omówić zasady postępowania pielęgniarskiego u dziecka przyjętego do oddziału dziecięcego w ostrym stanie astmatycznym

76. Przedstaw zasady obserwacji i edukacji pacjenta otyłego z nadciśnieniem tętniczym

77. Kodeksy deontologiczne w Pielęgniarstwie

78. Odpowiedzialność cywilna pielęgniarek

79. Model C. Roy – zastosowanie w pielęgniarstwie nowoczesnym

80. Omów profilaktykę zapalenia płuc u dzieci hospitalizowanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Zgłoś jeśli naruszono regulamin