The Elder Scrolls III ... Morrowind.txt

(29 KB) Pobierz
The Elder Scrolls III ...  Morrowind
Prolog
Przygodę w Morrowind rozpoczniesz budzšc się na nikomu nieznanym statku w towarzystwie mrocznego elfa, Jiuba. Chwilę po tym, jak podasz imię swojego bohatera, pojawi się strażnik, z którym udasz się na lšd. Tam czeka cię spotkanie z następnym - pozwoli ci wybrać rasę i zaprowadzi do "Biura Spisów i Opodatkowania", gdzie zobaczysz się ze starszym panem, znanym jako Socucius Ergalla, który, każšc wypełnić dokumenty, pozwoli ci stworzyć postać - wybrać atrybuty, umiejętnoci oraz znak zodiaku. Jak skończysz, we dokumenty i wyjd z pomieszczenia, id kilka kroków korytarzem, a następnie skręć w prawo. miało możesz wzišć znalezione tam rzeczy - głównie pienišdze i srebrne naczynia, majšce niemałš wartoć. Wyjd na zewnštrz, zerknij do beczki i wejd do kolejnego budynku, w którym zastaniesz niczym niezaskoczonego Sellusa Graviusa.

Zameldować się u Caiusa Cosadesa
Zleceniodawca: Sellus Gravius (Seyda Neen, Biuro Spisów i Opodatkowania)

Ciemnowłosy mężczyzna zleci ci odnalezienie nijakiego Caiusa Cosadesa w miecie znanym jako Balmora. Przyzna, że nie do końca wie, gdzie można znaleć poszukiwanego, dlatego wskaże na oberżę "Przy Południowym Murze". Gdy dostaniesz dwa dokumenty: "Droga do Caiusa Cosadesa" oraz "Paczka dla Caiusa Cosadesa", wyjd z pomieszczenia i udaj się do Balmory. By nie marnować czasu, zapłać kilka Septimów za skorzystanie z pomocy łazika.


Caius Cosades
W "Przy Południowym Murze" dowiesz się, że dom Caiusa stoi w północno-wschodniej częci miasta (Mapa). Gdy trafisz, mężczyzna owiadczy, iż od tego momentu należysz do organizacji Ostrzy, wręczy ci 200 Septimów i szczerze poleci, by zdobył trochę potrzebnego dowiadczenia - można dołšczyć do wybranych gildii i wykonać kilka zadań niezwišzanych z Wštkiem Głównym. Jak uznasz, że jeste gotowy, możesz wrócić do Caiusa, by dostać pierwsze zadanie.

Informator Hasphat Antabolis
Zleceniodawca: Caius Cosades (Balmora, Dom Caiusa)

W ramach pierwszego zadania będziesz musiał zdobyć informacje od Hasphata Antabolisa, przebywajšcego w miejscowej Gildii Wojowników. Gdy zapytasz go o "Kult Nerevaryjski" i "Szósty Ród", dowiesz się, że podzieli się z tobš swoimi wiadomociami dopiero wtedy, jak wykonasz dla niego pewnš przysługę, którš okaże się dostarczenie małego przedmiotu znanego jako Dwemerowa Łamigłówka. Poszukiwana kostka znajduje się w dwemerowych ruinach, Arkngthand (Mapa), leżšcych nieopodal Księżycowego Fortu.


Dwemerowa Łamigłówka
By wejć do rodka, należy użyć korby, która otworzy skromne wrota. Dwemerowa Łamigłówka spoczywa na półce w Komnatach Pustej Dłoni. Zabierz jš i wracaj do Hasphata. Mężczyzna dotrzyma słowa i wręczy ci notatki o Szóstym Rodzie, które powiniene dostarczyć Caiusowi.

Informator Sharn Gra-Muzgob
Zleceniodawca: Caius Cosades (Balmora, Dom Caiusa)

Drugie zadanie polega na zdobyciu informacji od Orczycy Sharn Gra-Muzgob, którš znajdziesz w tamtejszej Gildii Magów. Sprawa wyglšda podobnie - Sharn podzieli się swš wiedzš po tym, jak wykonasz drobne zadanie. I tym razem musisz co przynieć, mianowicie Czaszkę Llevule Andrano. Skrywa jš Grobowiec Rodziny Andrano (Mapa), leżšcy pomiędzy Seyda Neen a Pelagiad. Orczyca pod koniec rozmowy wręczy ci kilka zwojów oraz magicznš broń, która umożliwi walkę z nieumarłymi, odpornymi na zwykłe bronie.


Czaszka Llevule Andrano
W samym grobowcu czeka na ciebie kilku nieumarłych, jednak powiniene sobie z nimi poradzić. Poszukiwana czaszka znajduje się w komnacie na samym dole - zabierz jš i wracaj do Gildii Magów. Od Sharn dostaniesz w zamian potrzebne dokumenty, więc możesz ić do Caiusa i podzielić się dobrš nowinš.

Trzej Informatorzy z Vivek
Zleceniodawca: Caius Cosades (Balmora, Dom Caiusa)

Kolejne zadanie, którego głównym sensem istnienia jest zdobycie cennych wiadomoci. Caius wręczy ci 200 Septimów na pokrycie ewentualnych wydatków i wskaże trzy postacie, jakie należy odnaleć w Vivek i wypytać o dane sprawy. Sš nimi Huleeya, przebywajšcy w Vivek, Dzielnica Przybyszów, "Pod Czarnym Skarabeuszem", Mehra Milo, którš znajdziesz w Vivek, Strefa wištynna, Biblioteka Miejska, oraz Addhiranirr z Vivek, Dzielnica w. Olmsa, Kanały.

Należy udać się do baru "Pod Czarnym Skarabeuszem" i porozmawiać z pierwszym informatorem. Huleeya nie podzieli się swoimi wiadomociami, dopóki nie rozprawisz się z natrętnymi bandziorami stojšcymi nieopodal (można załatwić tę sprawę pokojowo). Po walce trzeba go eskortować do księgarni "Rzadkie księgi Jobashy", gdzie przekaże ci posiadane informacje.


Huleeya
Aby spotkać się z Mehrš Milo, należy ić do Domu Mšdroci w Strefie wištynnej, a następnie przejć do Biblioteki Miejskiej. Zaczepiona kobieta zgodzi się podzielić swš wiedzš, jednak wczeniej zasugeruje, bycie poszli w odległš częć pomieszczenia, by uciec przed ciekawskimi uszami. W trakcie rozmowy poinformuje cię, że warto zdobyć księgę "Prawdziwe Oblicze" - możesz jš znaleć w tym samym pomieszczeniu bšd u Jobashy, do którego eskortowałe Huleeya.


Mehra Milo
Ostatniego informatora, Addhiranirr, znajdziesz w kanałach Dzielnicy w. Olmsa. Kobieta ukrywa się przed agentem podatkowym, dlatego, by zdobyć informacje, należy pozbyć się natręta, którym okaże się Duvianus Platorius, przebywajšcy na parterze Dzielnicy w. Olmsa. Wystarczy okłamać ciemnowłosego mężczyznę i wrócić do Addhiranirr, a ta odda ci swoje notatki.


Addhiranirr
Teraz nie pozostanie ci nic innego, jak powrócić do Caiusa i przekazać zdobyte notatki oraz księgę, za które dostaniesz 200 Septimów.

Informator Hassour Zainsubani
Zleceniodawca: Caius Cosades (Balmora, Dom Caiusa)

To nie żart - znów czeka cię zdobywanie wiadomoci. Tym razem ma ich dostarczyć Hassour Zainsubani, który obecnie przebywa w Szynku Ald Skar, w miecie Ald'Ruhn, a swego czasu należał do jednego z koczowniczych plemion Popielnych.


Hassour Zainsubani
Mężczyzna rozpocznie od proby - okaże się, że oczekuje skromnego podarunku. Jako wskazówkę dostaniesz wiadomoć, iż wiele szczęcia odnajduje w poezji. Trzeba udać się do majšcego nieopodal swój sklep Codusa Callanusa i kupić jednš z trzech ksišg: "Słowa Wiatru", "Pięć Dalekich Gwiazd" bšd "Hymny Popielnych Ziem". To, jakš wybierzesz, nie ma znaczenia, a po odebraniu prezentu Hassour przekaże ci notatki zawierajšce informacje nie tylko o koczownikach, ale i Kulcie Nerevaryjskim. Wróć do Caiusa.

Gdy będziesz w Balmorze, Caius zdradzi ci tajemnicę paczki, którš wręczyłe mu podczas pierwszego spotkania - dowiesz się, że Cesarz uważa, iż twoja postać spełnia warunki Przepowiedni Nerevaryjczyka.

Spotkanie z Sul-Matuulem
Zleceniodawca: Caius Cosades (Balmora, Dom Caiusa)

Aby wykonać to zadanie, musisz spotkać się z Chanem, Sul-Matuulem, oraz Nibani Maesš, którzy przebywajš w Obozie Urshilaku (Mapa). Jak się tam, cholibka, dostać? Trzeba udać się do Khuul, a następnie kierować na wschód wzdłuż wybrzeża. Jako że podróż nie będzie należeć do najłatwiejszych, Caius wręczy ci 200 Septimów oraz skierowanie do Księżycowego Fortu, w którym dwie osoby wyposażš cię w magiczne zwoje oraz mikstury.

Jak koniec końców uda ci się dotrzeć do Obozu Urshilaku, znajd Zabamunda, bowiem do niego należy decyzja, czy możesz spotkać się z Chanem. Można pochwalić się swoimi osišgnięciami, zaproponować walkę na mierć i życie, podzielić się zdobytymi dotšd informacjami bšd, co zawsze działa, zaoferować 200 Septimów. Gdy dostaniesz pozwolenie, id na spotkanie z Chanem.


Sul-Matuul
Podczas rozmowy dowiesz się, że Nerevaryjczykiem może być wyłšcznie członek jednego z koczowniczych plemion Popielnych. Jedynym rozwišzaniem okaże się dołšczenie do Urshilaku. Jak pewnie zdšżyłe się przekonać, nie ma nic za darmo - tym razem musisz udać się do Cmentarnych Jaskiń Urshilaku (Mapa) i przynieć Sul-Matuulowi Łuk Wycieńczenia Sul-Senipul, który swego czasu należał do jego ojca.


Widmo Sul-Senipul
Majšcy się niele duch ojca nie będzie mieć zamiaru rozstawać się z bliskim sobie artefaktem, dlatego należy się z nim rozprawić. Jak wrócisz do Sul-Matuula, ten mianuje cię członkiem plemienia Urshilaku.

Teraz będziesz mógł porozmawiać z Wieszczkš, Nibani Maesš, która opowie ci nie tylko o posiadanych przez Odszczepieńców Zaginionych Przepowiedniach, ale również o Siedmiu Próbach i innych informacjach na temat Nerevaryjczyka.

Wróć do Caiusa i podziel się zdobytymi wiadomociami. Zaskoczony faktem, iż możesz okazać się Nerevarejczykiem, obieca znaleć Zaginione Przepowiednie.

Baza Szóstego Rodu
Zleceniodawca: Caius Cosades (Balmora, Dom Caiusa)

W międzyczasie Caius zleci ci zlikwidowanie Bazy Szóstego Rodu, którš nieopodal Gnaar Mok odkrył patrol wysłany z Fortu Jeleni. Jako że z wyprawy udało się powrócić jedynie jednemu żołnierzowi, który zresztš niewiele póniej zmarł, należy zdobyć nieco informacji. Takowymi podzieli się z tobš przebywajšca w Forcie Jeleni Raesa Pullia - dowiesz się, że poszukiwana baza mieci się w jaskini Ilunibi (Mapa). W Gnaar Mok zapytani o niš ludzie wskażš miejsce na północy, blisko Skały Khartaga - włanie tam należy się udać.


Baza Szóstego Rodu
W jaskini czeka cię nieco zabawy, bowiem składa się na niš wiele korytarzy, tunelów i lepych zaułków, w których grasujš czekajšce na ofiary stworzenia. Koniec końców musisz dostać się do częci "Potępienie" - można tam wejć przez innš częć, zwanš "Czarne Serce". Gdy dotrzesz, będziesz zmuszony porozmawiać z Dagoth Garesem, który opowie ci o Dagoth Urze oraz Szóstym Rodzie, a następnie rozpocznie walkę. Niestety, niezależnie od tego, w jaki sposób się z nim uporasz, dowiesz się, że zostałe zarażony niezwykle gronš chorobš - Spaczeniem. Zabierz leżšce tam rękawice - Prawa i Lewa Pięć Randagulfa (niczego sobie artefakty) i wróć do Caiusa.

Wyleczenie ze "Spaczenia"
Zlecenio...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin