Biblia dla dzieci.pdf

(22 KB) Pobierz
01Stworzenie świata, 02Raj utracony, 03Kain i Abel, 04Potop, 05Zagłada Sodomy i Gomory, 06Największa próba, 07Drabina Jakubowa, 08Bracia sprzedają Józefa, 09Józef i jego bracia, 10Mojżesz - dziecko z wody wydobyte, 11Wyjście z domu niewoli, 12Gdy zadrżał
01Stworzenie świata, 02Raj utracony, 03Kain i Abel, 04Potop, 05Zagłada Sodomy i
Gomory, 06Największa próba, 07Drabina Jakubowa, 08Bracia sprzedają Józefa, 09Józef
i jego bracia, 10Mojżesz - dziecko z wody wydobyte, 11Wyjście z domu niewoli, 12Gdy
zadrżały mury, 13Dawid i Goliat, 14Król Dawid, 15Salomonowy wyrok, 16Daniel i lwy
Scenarjusz, teksty piosenek: Jerzy Janicki, Andrzej Mularczyk. Muzyka: Wojciech
Trzciński, Seweryn Krajewski. Reżyseria: Henryk Rozen. Udział biorą aktorzy scen
polskich: Andrzej Szczepkowski - Bóg, Marcin Pawłowski - Adam -dziecko, Anna
Skarżyńska - Ewa - dziecko, Anna Romantowska - matka, Piotr Fronczewski - ojciec,
Krzysztof Kowalewski - Adam, Krystyna Wachelko - Ewa, Gustaw Lutkiewicz - Noe
Henryk Mahalica - Abraham, Władysław Kowalski - Izaak, Marek Walczewski - Jakub,
Henryk, Boukołowski - Faraon, Damian Damięcki - Józef, Kuba Knothe - Komputer,
Wojciech Malajkat - Mojżesz, Marjusz Dmochowski - Faraon, Krzysztof Chamiec - Jozue,
Marek Bargiełowski - Saul, Krzysztof Kolberger - Dawid, Tomasz Zaliwski - Goliat,
Henryk Talar - Jonatan, Aleksander Bardini - Salamon, Zygmunt Kęstowicz - Reżyser,
Emilian Kamiński - Daniel, Igor Śmiałowski - Baltazar, Wojciech Wysocki - Darjusz. I ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin