WPIS W EDYTOR REJESTRU.txt

(0 KB) Pobierz

Wpisujemy w Menu start w zak�adce Uruchom polecenie "regedit".


Win 32 bit:

W regedicie �cie�ka wygl�da tak: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Rockstar Games\EFLC.
Jak czego� brakuje to tworzymy to sami: prawy klik i nowy klucz. 
B�d�c w EFLC tworzymy now� warto�� ci�gu, dajemy nazw� InstallFolder, klikamy dwa razy i w dane warto�ci wpisujemy �cie�k� do folderu EFLC ( tam gdzie gr� rozpakowali�cie)

Dla win 64 bitowego �cie�ka wyglada tak:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Rockstar Games\EFLC
Reszta identycznie
Zgłoś jeśli naruszono regulamin