012. Dalej, bracia, do bułata (nuty).pdf

(19 KB) Pobierz
nuty.pdf
DALEJ, BRACIA, DO BUŁATA!
Œpiew rewolucyjny 1830 r.
¯ywo
sł.: Rajmund (Rajnold) Suchodolski
&4 3
F
F
B
B
œ œ œ œ
.
œ œ œ œ
.
œ œ œ œ
.
œ œ œ
.
œ
Da lej, bra cia,
-
-
do bu ła
-
-
ta!
Wszak nam dzi siaj
-
tyl
-
ko ¿yæ,
5
C
C
F
F
C
4 2
œ œ ˙
&
œ œ œ œ
.
œ œ œ œ
.
œ œ œ œ
.
.
Po ka ¿e
-
-
-
my
¿e
Sar ma
-
-
ta
u
-
mie jesz cze
-
wol nym byæ!
-
9 œ
&4 2
G m
C 7
F
D m
b œ
b
œ
œ œ œ
œ œ
œ œ œ
b œ
Po
-
ka
-
¿e
-
my,
¿e
Sar
-
ma
-
-
ta
13 œ
G m
G m
˙ C
˙ C 7
F
œ
œ œ
œ
Œ
u
-
mie
jesz
-
cze
wol
-
-
-
nym
byæ!
39052910.001.png 39052910.002.png 39052910.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin