karta pracy kl.2 części mowy.pdf

(205 KB) Pobierz
karta_pracy_8
SuperKid.pl
KARTA PRACY UCZNIA ……………...........……................…..................
1. Podkre ś l w zdaniach rzeczowniki, czyli wyrazy odpowiadaj ą ce na
pytania: Kto? Co?
Dzieci lubią jeździć na rowerze.
Olaf ma małego kotka.
Halinka hoduje czerwone róŜe.
2. Podkre ś l w zdaniach czasowniki, czyli wyrazy odpowiadaj ą ce na
pytania: Co robi? Co si ę z nim dzieje?
Karol buduje zamek z piasku.
Konrad kąpie się w morzu.
Kasia leŜy na leŜaku.
3. Poł ą cz w pary rzeczowniki z przymiotnikami:
ręka
odrzutowy
pies
ciemne
auto
duŜy
okulary
groźny
kapelusz
szybkie
samolot
czysta
źródło: www.superkid.pl
Klasa: 2
Temat: Cz ęś ci mowy
124965752.001.png 124965752.002.png 124965752.003.png 124965752.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin